• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam125
Toplam Ziyaret332297

D. Ulusal Makaleler

1.

Güngör Ç, Çiftçi E, Aral Akarsu G. Nedeni belirlenemeyen karın ağrısı şikayeti olan çocuklarda Toxocara antikoru prevalansı. T Parazitol Derg, 23, 24-27 (1999).

2.

Çiftçi E, Berberoğlu M, Adıyaman P, Tutar E, İnce E, Atalay S, Günlemez A, Çetinkaya E, Ekim M, Öcal G. Bir çocukta feokromositoma ve paraganglioma. ÇÜTF Derg, 24, 102-106 (1999).

3.

İnce E, Tanır G, Çiftçi E, Doğru Ü. Çocukluk çağı brusellozu: 29 olgu. T Klin Pediatri, 8, 181-184 (1999).

4.

Çiftçi E, Doğru Ü. Streptococcus pneumoniae’da penisilin direnci: Türkiyedeki durum. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 57-64, (2000).

5.

Çiftçi E, İkincioğulları A, Doğu F, Atay G, Anadolu R, Babacan E. Hyalinosis cutis et mucosae (Urbach-Wiethe hastalığı): Bir vaka takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 43, 374-378 (2000)

6.

Çiftçi E. İmpetigo tedavisinde mupirosin. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 213-216 (2000).

7.

Çiftçi E, Doğru Ü. Florokinolonların pediatride kullanımı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 53, 281-291 (2000).

8.

Çiftçi E. Çocukluk çağının toplumdan edinilmiş pnömonisinde sefuroksim ve sefuroksim aksetil ile ardışık tedavi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 17-21 (2001).

9.

Köksal Y, İnce E, Ulukol B, Çiftçi E, Azık F, Kuzu I, Yavuz G, Doğru Ü. Bir olgu nedeni ile kedi tırmığı hastalığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 177-180 (2001).

10

Köksal Y, Çiftçi E, Cin Ş. Cumhuriyetle birlikte Türk Pediatrisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 197-202 (2001).

11.

Güriz H, Çiftçi E, Gökdemir R, Aysev D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesindeki yara kültürlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 231-235 (2001).

12.

Çiftçi E, Doğru Ü. Yeni ve yeniden ortaya çıkan infeksiyon hastalıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 54, 263-271 (2001).

13.

İnce E, Çiftçi E, Kendirli T, Doğru Ü. Dermal sinüs apsesine ikincil Escherichia coli menenjiti. Türk Pediatri Arşivi, 36, 173-176 (2001).

14.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında reaktif trombositoz. Çocuk Dergisi, 2, 45-48 (2002).

15.

Çiftçi E, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E. Tonsillofarenjitli çocukların boğaz kültürlerinden izole edilen A grubu beta hemolitik streptokoklarda penisilin toleransının araştırılması. Mikrobiyol Bult, 36, 147-152 (2002).

16.

İnce E, Çiftçi E. Tetanoz ve yenidoğan tetanozu. Klinik Pediatri, 1, 107-113 (2002).

17.

Çiftçi E, Oygar PD, Genç Ç, İnce E, Tutar E, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları. Türk Pediatri Arşivi, 37, 213-218 (2002).

18.

Çiftçi E, Oygar PD, İnce E, Doğru Ü. Periorbital ve orbital sellülitin ampisilin-sulbaktam ile tedavisi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, 265-270 (2002).

19.

Çiftçi E, Özdemir H, Bingöler BE, İnce E, Doğru Ü. Kızıl ile ilişkili hepatit. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55, 307-310 (2002).

20.

Çiftçi E, Doğru Ü. Viruslar ve akut otitis media. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 56, 31-37 (2003).

21.

Gümüş D, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda Clostridium difficile koliti. Çocuk Dergisi, 3, 151-155 (2003).

22.

Kolkıran A, İnce E, Çiftçi E, Özdemir H, Kendirli T. Tanınız nedir? [Yanıt: Kistik fibrozis]. Klinik Pediatri, 2, 124-125 (2003).

23.

Çiftçi E, Bingöler EB, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda plevral ampiyem: 35 hastanın değerlendirilmesi. Türk Pediatri Arşivi, 39, 31-35 (2004).

24.

Çiftçi E, Özdemir H, İncesoy S, İnce E, Doğru Ü. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromlu bir olgu. Türk Pediatri Arşivi, 39, 36-40 (2004).

25.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Fitöz S, Doğru Ü. Tekrarlayan Streptococcus pneumoniae menenjiti ve Mondini displazisi: olgu sunumu. Türk Pediatri Arşivi, 39, 44-47 (2004).

26.

Fitöz S, Atasoy Ç, Yağmurlu A, Kaya A, Çiftçi E, İnce E. Edinsel pediatrik hava yolu patolojilerinde üç boyutlu bilgisayarlı tomografi. Tüberküloz ve Toraks Dergisi, 52, 75-82 (2004).

27.

Kendirli T, Çiftçi E, Gümüş D, Öztürk B, Deda G, İnce E. Tanınız nedir? [Yanıt: Hemorajik şok ensefalopati sendromu (HSES)]. Klinik Pediatri Dergisi, 3, 42-44 (2004).

28.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Bingöler EB, Doğru Ü. Candida albicans menenjiti: Olgu sunumu. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 25, 125-128 (2005).

29.

Dalgıç N, Çiftçi E, İleri M, İnce E, Doğru Ü. Tanınız nedir? [Yanıt: Kütanöz leishmaniazis]. Klinik Pediatri, 4, 33-35 (2005).

30.

Örgerin Z, Çiftçi E. Varisella-zoster virüs enfeksiyonları. Pediatride Yönelişler,  11, 176-184 (2005).

31.

Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Ünlü A, Fitöz S, Güriz H, Doğru Ü. Pseudomonas aeruginosa’ya bağlı ventrikülitli bir olgu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 58, 197-200 (2005).

32.

Çiftçi E. Sitomegalovirüs enfeksiyonları. Klinik Çocuk Forumu, 6, 23-28 (2006).

33.

Ayberkin E, Çiftçi E. Çocuklarda aspergillus enfeksiyonları. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Dergisi, 1, 27-34 (2006).

34.

Ergün H, Çiftçi E. Kırım Kongo kanamalı ateşi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 3, 23-26 (2007).

35.

Tapısız A, Çiftçi E. Suçiçeği ve suçiçeği aşısı. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 3, 81-88 (2007).

36.

Azık TE, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 1, 1-5 (2007).

37.

Belet N, Tapısız A, Uçar Y, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda derin boyun enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 1, 1-5 (2007).

38.

Çiftçi E. Bakteriyel menenjit yönetimi. Clinic Pediatri, 2, 38-45 (2007).

39.

Çiftçi E. Konjuge pnömokok aşısı. Clinic Pediatri, 3 (3), 38-45 (2008).

40.

Çiftçi E. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal adenit (PFAPA) sendromu. Clinic Pediatri, 3 (5), 23-28 (2008).

41.

Çiftçi E. Özel durumlarda aşılama. Çocuk Enf Derg, 2 (Özel sayı 1), 62-67 (2008).

42.

Kendirli T, Çaltık A, İnce E, Çiftçi E, Yağmurlu A, Fitöz S, Doğru Ü. İlerleyici dev pnömatosel ile seyreden olgu. Turkiye Klinikleri J Pediatr, 17, 292-295 (2008).

43.

Çiftçi E. Akut otitis media’da tanı ve tedavi yaklaşımları. Reform Solunum Yolu Enfeksiyonları Bülteni, Özel sayı, 9-16 (2008).

44.

Çiftçi E. Ülkemizde yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı: Kırım Kongo kanamalı ateşi. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 86-89 (2009).

45.

Ayberkin E, Çiftçi E. Çocuklarda aspergillus enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 3, 118-125 (2009).

46.

İnce E, Günay F, Çiftçi E, Tapısız A, Belet N, Doğru Ü. Hastane enfeksiyonları; Sıklığı ve risk faktörleri [Editöre mektup]. Çocuk Enf Derg, 3, 147 (2009).

47.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Kendirli T, Fitöz S, Teber ST, Deda G, Doğru Ü. Çocuklarda ansefalit: 27 vakanın sunumu. Çocuk Enf Derg, 3, 168-173 (2009).

48.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda akut bakteriyel menenjit. Çocuk Enf Derg, 4, 9-14 (2010).

49.

Ödek Ç, Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, Doğu E, Güriz H, İnce E, Doğru Ü. Haemophilus influenzae tip b aşılaması apılan iki çocukta invaziv Haemophilus influenzae enfeksiyonları. Çocuk Enf Derg, 4, 76-78 (2010).

50.

Özdemir H, Çiftçi E. Kawasaki hastalığı. Klinik Tıp Pediatri, 2, 19-24 (2010).

51.

Çiftçi E. Rotavirus aşıları. Klinik Tıp Pediatri, 2, X-X (2010).

52.

Özdemir H, Çiftçi E. Çocuklarda 2009 pandemik influenza A (H1N1) enfeksiyonu. Çocuk Enf Derg, 4, 180-181 (2010).

53.

Karbuz A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Clinic Pediatri, 6, 21-26 (2011).

54.

Kara A, Parlakay AÖ, Gür D, Cengiz AB, Tezer H, Çiftçi E, Keser M, Özen M, Kantaroğlu ÖÇ, Tutanç M, Salihoğlu B, Yüksekkaya Ş, Çelikel E, İnce E, Arıca V, Hatipoğlu S, Odabaş D, Altay F, Karbuz A, Ceyhan M. Grup A beta hemolitik streptokok Türkiye makrolid direnç değerlendirmesi pilot çalışma sonuçları. J Pediatr Inf, 5, 96-99 (2011).

55.

Karbuz A, Çiftçi E. Çocuk enfeksiyon hastalıklarında laboratuar değerlendirme. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci, 7, 156-164 (2011).

56.

Karbuz A, Özdemir H, Kazancı G, Vatansever G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Zona zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit. Türk Ped Arş, 47, 143-146 (2012).

57.

Parlakay AÖ, Abdulmumin AH, Kara A, Cengiz AB, İnce E, Çiftçi E, Tezer H, Özdemir H, Çeliker E. 2009 pandemik influenza salgını öncesinde sağlık personelinin pandemik grip aşısı ile ilgili görüşleri. J Pediatr Inf, 6, 37-39 (2012).

58.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Çocukluk çağında tularemi olguları. Çocuk Enfeksiyon Dergisi, 6, 174-175 (2012).

59.

Karbuz A, Özdemir H, Şimşek GK, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Önceden sağlıklı olan bir çocukta ektima gangrenozum. Türk Ped Arş, 48, 68-70 (2013).

60.

Özdemir H, Çiftçi E. Pediatrik pandemik influenza A (H1N1). Çocuk Enf Derg, 7, 45-46 (2013).

61.

Arısoy ES, Ceyhan M, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, Vardar F. Önceden sağlıklı çocuklarda ulusal aşı takvimi; Ek aşılar konusunda uygulamaya yönelik öneriler. Çocuk Enf Derg, 8, 1-6 (2014).

62.

Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, Vardar F. Önceden sağlıklı çocuklarda ulusal aşı takvimi; ek aşılar konusunda uygulamaya yönelik öneriler [Yazarların yanıtı]. J Pediatr Inf 2014; 8: 89-92.

63.

Özdemir H, Çiftçi E. Meningokok aşıları. Çocuk Enf Derg, 8, 178-186 (2014).

64.

Karbuz A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Clinic Pediatri, 10 (1), 24-29 (2015).

65.

Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kuyucu N, Somer A, Vardar F. Önceden sağlıklı çocuklarda Türkiye ulusal bağışıklama çizelgesinde (ulusal aşı takvimi) yer alan ve almayan aşılara ilişkin uygulama önerileri - 2015. Çocuk Enf Derg, 9, 1-11 (2015).

66.

Karbuz A, Çiftçi E. Bir olgu ile çocuklarda akciğer absesine bakış. Genç Pediatristler, 1, 1-6 (2015).

67.

Tural-Kara T, Özdemir H, Kurt F, Güriz H, Çiftçi E, Aysev AD, Suskan EZ, İnce E. Akut çocukluk çağı gastroenteritlerindeki Salmonella-Shigella sıklığı ve antibiyotik direnç durumları. J Pediatr Inf, 9, 102-107 (2015).

68.

Ağırbaș İ, Akbulut Y, Azap A, Çiftçi E, Önder ÖR, Payzıner PD. Sağlık bakımı ile ilișkili infeksiyonların maliyet analizi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 68, 71-76 (2015).

69.

Emeksiz S, Kendirli T, Perk O, Azapağası E, Asarcıklı F, Erat T, Çiftçi E, Yavuz G. Ağır seyirli stafilokoksik haşlanmış deri sendromlu bir olgu. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi 3, 32-35 (2016).

70.

Çiftçi E, Karbuz A, Kendirli T. İnfluenza ve oseltamivir kullanımı. Turk Pediatri Ars, 51, 63-71 (2016).

71.

Tural-Kara T, Çiftçi E. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisine başvuran akut gastroenteritli çocuklarda bakteriyel etkenlerin prevelansı. J Pediatr Inf, 10, 112-113 (2016).

72.

Çiftçi E, Korkmaz A. Çocuklarda deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Sefdinir’in kullanımı ve etkinliği. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9(4): Özel Sayı 1-13 (2017).

73.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Doğulu N, Tural-Kara T, Bolkent G, Çiftçi E, İnce E. Onikomadezis ile seyreden ve küçük çaplı salgına yol açan bir atipik el-ayak-ağız hastalığı olgusu. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 7, 157-160 (2017).

74.

Yahşi A, Çiftçi E. Grip. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9, 1-7 (2017).

75.

Yahşi A, Çiftçi E. Soğuk algınlığı. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9, 16-20 (2017).

76.

Çiftçi E, Karbuz A, Özdemir H, İnce E. Akut mastoidit. J Pediatr Inf, 11, 61 (2017).

77.

Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E. Akut gastroenteritlerin tedavisinde probiyotiklerin rolü. Klinik Tıp Pediatri Dergisi, 9(6), 1-7 (2017).

78.

Çiftçi E. Şiddetli öksürük ve iki taraflı subkonjunktival kanama. J Pediatr Inf, 11, 110 (2017).

79.

Erat T, Çiftçi E. Zika virüs enfeksiyonunda güncel durum: Türkiye risk altında mı? J Pediatr Inf, 11, 135-139 (2017).

80.

Çiftçi E, Tapısız A, Kendirli T, İnce E. Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu. J Pediatr Inf, 11, 149 (2017).

81.

Çiftçi E, Özdemir H, İnce E. Herpetik blefarit. J Pediatr Inf, 11, 193 (2017).

82.

Okulu E, Akduman H, Tunç G, Çiftçi E, İnce E, Erdeve Ö, Arsan S, Atasay B. Viral alt solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle yatırılan yenidoğanların epidemiyolojik ve klinik özellikleri. Türkiye Çocuk Hast Derg, 1, 31-35 (2018).

83.

Çiftçi E, İnce E. Uyluk bölgesinde yoğunlaşan suçiçeği döküntüsü. J Pediatr Inf, 12, 37 (2018).

84.

Çiftçi E, Tapısız A, Belet N, Günay F, İnce E. Bebekte herpes zoster. J Pediatr Inf, 12, 82 (2018).

85.

Yalaki Z, Tatar MA, Yıldız E, Zengin T, Çiftçi E, Dallar YB. Süt çocuğunda birincil kaviter tüberküloz. Turk Pediatri Ars, 53, 189-192 (2018).

86.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Karbuz A, Özdemir H, İnce E. Tularemi. J Pediatr Inf, 12, 123 (2018).

87.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Özdemir H, İnce E. Herpetik gingivostomatit. J Pediatr Inf, 12, 165 (2018).

88.

Tanır Başaranoğlu S, Bilgin E, Durusu Tanrıöver M, Bağcı Bosi T, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Özışık L, Tülek N, Özsoy M, Güzel Tunçcan Ö, Özgen Ö, Kara A, Aykaç K, Azap A, Ayan F, Ünal S. İnfluenza benzeri hastalık nedeniyle yatırılan hastalarda respiratuvar sinsityal virüs infeksiyonu sıklığı ve mortaliteye etkisi: Prospektif, çok merkezli gerçek yaşam verileri. Flora, 23, 172-178 (2018).

89.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Arga G, Özdemir H, İnce E. Streptokok intertrigosu. J Pediatr Inf, 13, 66 (2019).

90.

Çiftçi E, Güvener G, Karbuz A. Suçiçeği seyrinde gelişen invaziv Streptococcus pyogenes enfeksiyonu. Pediatr Inf, 13, 120 (2019).

91.

Taş F, Fitöz ÖS, Çiftçi E. Akut Ebstein-Barr virüs enfeksiyonu sırasında saptanan hiperamilazemi. Çocuk Dergisi, 19, 96-99 (2019).

92.

Çullas-İlarslan NE, Günay F, Çiğdem-Özer E, Beşli-Çelik D, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Akut bakteriyel sinüzit tanısı konulan çocukların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 72, 134-139 (2019).

93.

Çiftçi E, Akbuğa S, Demirtaş AM. Herpetik dolama. J Pediatr Inf, 13, 170 (2019).

94.

Gayretli-Aydın ZG, Büyükçam A, Kara A, Karbuz A, Soysal A, Aktaş-Tapısız A, Özkaya-Parlakay A, Somer A, Budan-Çalışkan AB), Aldemir-Kocabaş B, Şener-Okur D, Yılmaz-Çiftdoğan D, Arısoy ES, Kocabaş E, Çiftçi E, Erduran E, Vardar F, Tanır G, Şensoy SG, Bayhan Gİ, Devrim İ, Çelik M, Özen M, Köşker M, Ergüven M, Dalgıç M, Hatipoğlu N, Öz FN, Belet N, Metin-Akcan Ö, Ceylan Ö, Şiraneci R, Elmas-Bozdemir Ş, Özkasap S, Çelebi S, Çelik Ü, Camcıoğlu Y, Akaslan-Kara A, Küpeli B, Gülhan B, Albayrak E, Erdeniz EH, Yasa EO, Türkkan E, Tezer H, Sütçü M, Bayram N, Hatipoğlu S, Öncel S, Çelik T, Altuner-Torun Y, Köksal Y, Çay Ü, Kara A, Yörük MA, Bedir-Demirdağ T. Türkiye’de pediatrik nötropenik hasta izlemi. Pediatr Inf, 13, 177-182 (2019).

95.

Çiftçi E, Ayşe Mualla Uslu, Karbuz A. Streptococcus anginosus’a bağlı diş apsesi. Pediatr Inf, 13, 226 (2019).

96.

Çiftçi E, Karbuz A. Kızıl. Pediatr Inf, 14, 54 (2020).

97.

Çiftçi E, Çoksüer F. Yeni koronavirüs infeksiyonu: COVID-19. Flora, 25, 9-18 (2020).

98.

Erat T, Özdemir H, Taşkınoğlu T, İnce E, Çiftçi E. Grip benzeri şikayetler ile hastaneye yatırılan çocuklarda influenza sıklığı, influenza tipleri ve influenza aşısı kullanımı. Mikrobiyol Bul, 54, 318-325 (2020).

99.

Çiftçi E, Konca HK, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Özen S, Çoksüer F, Özdemir H, İnce E. Yenidoğanda mastit ve meme apsesi. Pediatr Inf, 14, 100 (2020).

100.

Beşli-Çelik D, Yaylacı-Göktuğ A, Karakaya D, Tekin D, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Parvovirüs B19 enfeksiyonuna sekonder papüler purpurik eldiven ve çorap sendromu gelişen bir hastada intravenöz immünglobulin tedavisinin etkinliği. J Pediatr Inf, 157-160 (2020).

101.

Çiftçi E, Erat T. Antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen tonsillofarenjit. J Pediatr Inf, 14, 168-169 (2020).

102.

Arısoy ES, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kara A, Kurugöl Z, Somer A ve ark. Önceden sağlıklı çocuklarda aşılama: Türkiye Cumhuriyeti ulusal bağışıklama çizelgesinde yer alan ve almayan aşılara ilişkin uygulama önerileri - 2020. J Pediatr Inf, 14, 180-193 (2020).

103.

Bay Ü, Çiftçi E, Tekin D, Özdemir H, İnce E. Odağı belirsiz ateşli bebek ve süt çocuklarında bakteriyeminin saptanmasında akut faz reaktanlarının rolü. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 63, 1-8 (2020).

104.

Çakmak-Taşkın E, Kütükçü HB, Konca HK, Arga G, Özdemir H, Akay BN, Çiftçi E, İnce E. Sistemik lipozomal amfoterisin B tedavisine cevap veren kutanöz leishmaniasis olgusu. J Pediatr Inf, 14, 247-250 (2020).

105.

Çiftçi E, Arga G, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Özdemir H. COVID-19 ilişkili çocuklarda multisistem inflamatuar sendromu (MIS-C). J Pediatr Inf, 14, 261 (2020).

106.

Çiftçi E, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Konca HK, Özdemir H. Enfeksiyöz mononükleozda antibiyotiğe bağlı döküntü. Pediatr Inf, 15, 67 (2021).

107.

Çiftçi E, Pul-Aybal M, Sarısoy D, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Konca HK, Özdemir H. Egzama herpetikum. Pediatr Inf, 15, 127 (2021).

108.

Özdemir H, Ekin-Dağ N, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Arga G, Nar-Ötgün S, Güriz H, Elhan A, Çiftçi E, İnce E. Sağlıklı çocuklarda konjuge pnömokok aşısı uygulaması sonrası pnömokokal menenjit ve bakteriyemi hastalık yükü, serotip dağılımı ve antibiyotik direnci: Tek merkez deneyi. Mikrobiyol Bul, 55, 492-506 (2021).

109.

Çiftçi E. Altıncı hastalık (roseola infantum, ekzantem subitum). J Pediatr Inf, 15, 202 (2021).

110.

Çiftçi E, Erdoğan BÖ, Konca HK, Arga G, İnceli BH, Özdemir H. Orbital selülite bağlı konjonktiva kemozisi. J Pediatr Inf, 15, 250 (2021).

111.

Çiftçi E. Akut bakteriyel lenfanjit. J Pediatr Inf, 16, 59 (2022).

112.

Gurbanov A, Kendirli T, Botan E, Kahveci F, Gencay AG, Arga G, Özdemir H, Çiftçi E. Serratia marcescens-associated ecthyma gangrenosum in an infant on extracorporeal life support. Turk Arch Pediatr, 57, 471-472 (2022).

113.

Tsakir C, Özdemir H, Arga G, Konca HK, Çakmak Taşkın E, Öcal D, Çiftçi E, İnce E. Konjuge pnömokok aşılarının çocuklarda tüm nedenli pnömoniler, bakteriyel pnömoni ve ampiyem hastalık yükü üzerine etkisinin araştırılması. Mikrobiyol Bul, 56, 466-479 (2022).

114.

Çiftçi E. Yenidoğanda Staphylococcus aureus püstülozu. J Pediatr Inf, 16, 124-125 (2022).

115.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural Kara T, Azapağacı E, Kendirli, İnce E, Atasay B, Ünal E, Aysev D, İnce E, Çiftçi E. Çocuk hastalarda Serratia marcescens bakteriyemisi: Yüksek oranda ESBL ve karbapenemaz üretimi. J Pediatr Inf, 16, 171-176 (2022).

116.

Çiftçi E, Kendirli T. Meningokoksemide subkonjunktival kanama. J Pediatr Inf, 16, 215 (2022).

117.

Erat T, Yahşi A, Tural Kara T, Özdemir H, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Kontamine sitratlı tüplerle ilişkili Stenotrophomonas maltophilia psödobakteriyemisi: Uygun kan almanın önemi. J Pediatr Inf, 16, 258-261 (2022).

118.

Çiftçi E, İnceli HB, Özdemir H, Haskoloğlu Ş, Doğu F. BCGitis’e bağlı lokal apse. J Pediatr Inf, 16, 295 (2022).

119.

Hançerli Demirbaş S, Özdemir H, Yılmaz Ş, Arga G, Konca HK, Karahan ZC, Fitoz S, Çiftçi E. Çocukluk çağında Mycoplasma pneumoniae’nin etken olarak saptandığı pnömoni olgularının epidemiyolojik, klinik ve radyolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Mikrobiyol Bul, 57, 14-29 (2023).

120.

Çiftçi E. Onychomadesis. J Pediatr Inf, 17, e56 (2023).

121.

Öztürk G, Parlar T, Haskoloğlu Ş, Baskın K, Deveci N, Çiftçi E, Doğu F, İkincioğulları A. Eosinophilia and increased immunoglobulin E: Is it really a primary immunodeficiency? A diagnostic challenge. Turk Arch Pediatr, 58, 336-338 (2023).

122.

Çiftçi E, Penezoğlu DN, İnceli BH, Özdemir H. Staphylococcus aureus’a bağlı enfekte brankiyal yarık kisti. J Pediatr Inf, 17, 146 (2023).

123.

Çiftçi E, Penezoğlu DN, İnceli BH, Özdemir H. Bir yaşından küçük çocukta aşıya rağmen gelişen kızamık. J Pediatr Inf, 17, 207-208 (2023).

124.

Gök BB, Çiftçi E. Probiyotikler ve solunum yolu hastalıklarında rolü. Klinik Tıp Pediatr, 15, 289-293 (2023).

125.

Ateş U, Ergün E, Qurbanov A, Khalilova P, Sözduyar S, Çiftçi E, Özdemir H, Arga G, Konca HK, Gun E, Kendirli T, Koloğlu M, Yağmurlu A, Çakmak A, Göllü Bahadır G. Outcomes of video-assisted thoracoscopic decortication in pleural empyema in children. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi. 1-4 (2023).