• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam99
Toplam Ziyaret328190

G. Ulusal Bildiriler

1.

Arsan S, Reisli İ, Çiftçi E, Ecevit A, Sönmezışık G, Kemahlı S, Ertogan F. Homozigot protein C eksikliğine sekonder purpura fulminans olgusu. XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 139, Ankara, 1995.

2.

Ecevit A, Arsan S, Çiftçi E, Koç A, Ertogan F. Perinatal mortalite sonuçlarının Wigglesworth sınıflandırması ile değerlendirilmesi. 32. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: G-9, İstanbul, 1996.

3.

Ecevit A, Arsan S, Çiftçi E, Koç A, Ertogan F. Prenatal geç tanı alan konjenital malformasyonlu olgularda etik sorunlar. 32. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: G-10, İstanbul, 1996.

4.

Arsan S, Ertogan F, Kemahlı S, Akar N, Tekin M, Çiftçi E, Aydemir F, Taşbaş Z, Cin Ş. Yenidoğanda Faktör V R506Q mutasyonu ve Protein C eksikliği birlikteliği. VIII. Ulusal Neonataloji Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 76, İzmir, 1997.

5.

Çiftçi E, Arsan S, Berberoğlu M, Ertogan F, Öcal G, Cin Ş. Yenidoğanlarda iyotlu antiseptiklerle göbek bakımı yapılmasının tiroid fonksiyon testleri üzerine etkisi. XLI. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: D19, Van, 1997.

6.

Öcal G, Berberoğlu M, Çiftçi E, Atalay S, Ekim M, İnce E, Tutar E, Günlemez A, Adıyaman P. Poliüri ve polidipsi ile prezente olan feokromositoma olgusu. II. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Bildiri Özeti: 93, Özet Kitabı, sayfa: 114, İzmir, 1997.

7.

Çiftçi E, Kendirli T, Yavuz G, Ünal E. Seftriaksona bağlı safra taşı ve kolesistit olgusu. III. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Kongresi, Bildiri Özeti: P-14, Ankara, 1998.

8.

Çiftçi E, Tekin M, Cin Ş. Mastositozis: Ürtikerya pigmentosalı bir olgu nedeniyle. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: B-10, Kayseri, 1998.

9.

İkincioğulları A, Doğu F, Çiftçi E, Anadolu R, Cin Ş, Babacan E. Hyalinosis cutis et mucosae (Urbach-Wiethe Hastalığı). XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: B-12, Kayseri, 1998.

10.

Köksal Y, Taçyıldız N, Çiftçi E, İkincioğulları A, Ertem M, Ünal E, Gözdaşoğlu S, Cin Ş, Yavuz G. Semptom ve bulguları ile akut eklem romatizmasını taklit eden bir akut myeloid lösemi olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: F-21, Kayseri, 1998.

11.

Çiftçi E, Tutar E, Atalay S, İmamoğlu A, Adıyaman P, Berberoğlu M, Öcal G, Ekim M, İnce E. Feokromositomaya bağlı hipertrofik kardiyomyopati olgusu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: G-21, Kayseri, 1998.

12.

Ekim M, Tümer N, Bakkaloğlu S, Berberoğlu M, Günlemez A, Çiftçi E. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan çocuklarda beslenmenin değerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: H-18, Kayseri, 1998.

13.

Ekim M, Tümer N, Bakkaloğlu S, Berberoğlu M, Günlemez A, Çiftçi E. Sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) uygulanan çocuklarda boy gelişiminin değerlendirilmesi. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: H-19, Kayseri, 1998.

14.

Çiftçi E, Doğu F, İkincioğulları A, Mısırlıoğlu M, Akar N, Cin Ş, Babacan E. Lökopeni: ailevi Akdeniz ateşi (FMF) için ender bir bulgu. XLII. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: H-32, Kayseri, 1998.

15.

Güngör Ç, Akarsu GA, Çiftçi E. Nedeni belirlenemeyen karın ağrısı şikayeti olan çocuklarda toxocara antikoru prevelansı. I. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 327, Van, 1998.

16.

Yavuz G, Taçyıldız N, Gözdaşoğlu S, Ünal E, Ertem M, Karayalçın S, Ekinci C, Serin M, Yılmaz S, Çiftçi E, Gençgönül H, Cin Ş. İntrahepatik safra yolları kökenli rabdomyosarkom olgusu. X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özeti: P-45, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 95, Ankara, 1998.

17.

Yavuz G, Taçyıldız N, Gözdaşoğlu S, Kuzu I, Ünal E, Serin M, Yılmaz S, Atalay S, Ertem M, Tutar E, İnce E, Çiftçi E, Günlemez A, Cin Ş. Mediastinal kitle ve plevral effüzyonla gelen intratorasik rabdomyosarkom olgusu. X. Pediatrik Onkoloji Kongresi, Bildiri Özeti: P-46, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 96, Ankara, 1998.

18.

Atasay B, Çiftçi E, Yağmurlu A, Dindar H, Arsan S, Ertogan F. Yenidoğanın geç hemorajik hastalığına bağlı hematokolpos olgusu. IX. Ulusal Neonatoloji Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 156, Mersin, 1998.

19.

İkincioğulları A, Çiftçi E, Ertem M, Ünal E, Yıldıran ŞT, Adıyaman S, Erekul S, Doğu F, Babacan E, Cin Ş. Disseminated Bacille Calmette-Guerin (BCG) disease in a successfully bone marrow transplanted SCID patient. 3rd National Bone Marrow and Transplantation Congress, 3-5 June 1999, Mersin, Turkey. Abstract no: 19. Turk J Haematol, 16(Suppl), 128 (1999).

20.

Çiftçi E. Çocukluk çağının toplumdan edinilmiş pnömonisinde sefuroksim ve sefuroksim aksetil ile ardışık tedavi. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 26, Özet Kitabı, sayfa: 263, Bursa, 1999.

21.

Köksal Y, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 30, Özet Kitabı, sayfa: 265, Bursa, 1999.

22.

Köksal Y, İnce E, Çiftçi E, Günlemez A, Doğru Ü. Bir çocukta komplike pnömoni. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 35, Özet Kitabı, sayfa: 268, Bursa, 1999.

23.

Köksal Y, İnce E, Ulukol B, Çiftçi E, Kuzu I, Azık F, Yavuz G, Doğru Ü. Bir olgu nedeniyle kedi tırmığı hastalığı. 1. Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Kongresi, Bildiri Özeti: P 104, Özet Kitabı, sayfa: 302, Bursa, 1999.

24.

Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü. Dermal sinüs apsesine ikincil menenjit olgusu. XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: 101, Özet Kitabı, sayfa: 223, İstanbul, 2000.

25.

Bingöler B, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv streptokok infeksiyonları. 44. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: 82, Özet Kitabı, sayfa: 45, Bursa, 2000.

26.

Güriz H, Çiftçi E, Gökdemir R, Aysev D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesindeki yara kültürlerinin değerlendirilmesi. X. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve infeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P21/14, Program Kitabı, sayfa: 332, Adana, 2001.

27.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda nedeni bilinmeyen ateş: 87 olgunun sunumu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: S-6, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 128, Adana, 2001.

28.

Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında reaktif trombositoz. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-30, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 146, Adana, 2001.

29.

Gümüş D, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Clostridium difficile’ye bağlı ishal ve kolit: 9 olgunun sunumu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-40, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 151, Adana, 2001.

30.

Kolkıran AK, İnce E, Çiftçi E, Özdemir H, Güneş M, Suskan E, Cin Ş. Akut CMV enfeksiyonu sırasında pnömotoraks ile prezente olan kistik fibrozis olgusu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-70, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 166, Adana, 2001.

31.

Bingöler BE, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv streptokok infeksiyonları: 7 olgunun sunumu. II. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bildiri Özeti: P-72, Paneller, Konferanslar, Sözel ve Poster Sunum Özetleri Kitabı, sayfa: 167, Adana, 2001.

32.

Çiftçi E, Oygar P, İnce E, Doğru Ü. Periorbital ve orbital sellülitin ampisilin-sulbaktam ile tedavisi. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-07, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 317, İstanbul, 2002.

33.

Çiftçi E, Özdemir H, Bingöler E, İnce E, Doğru Ü. Kızıl ile ilişkili hepatit. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-08, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 317, İstanbul, 2002.

34.

Çiftçi E, Oygar P, Genç Ç, İnce E, Güriz H, Aysev A, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-09, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 318, İstanbul, 2002.

35.

Kuloğlu Z, Demirçeken F, Kolkıran A, Tanır G, Kansu A, Çiftçi E, İleri T, Girgin N. Sağlık personeli desteği olmadan yapılan doğum komplikasyonları: bir olgu sunumu. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-37, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 331, İstanbul, 2002.

36.

Kendirli T, Bingöler E, Çiftçi E, İnce E, Tutar E, Berberoğlu M, Atalay S, Ünal Ö, Deda G. Down sendromlu bir olguda basal ganglion kalsifikasyonu. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-84, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 351, İstanbul, 2002.

37.

Çiftçi E, Bingöler E, Sayılı A, İnce E, Tekin M, Akar N, Doğru Ü. Tip I plasminojen eksikliğine bağlı lignöz konjunktivit, hidrosefali ve trakeal tutulum. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-89, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 354, İstanbul, 2002.

38.

Çiftçi E, Altuntaş N, Üstünyurt Z, İnce E, Yalçınkaya F, Doğru Ü. Pnömoni ile prezente olan sistemik lupus eritematozus olgusu. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-109, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 363, İstanbul, 2002.

39.

Çiftçi E, Belgemen T, İnce E, Deda G, Doğru Ü. Epstein-Barr virus enfeksiyonu ile ilişkili akut dissemine ensefalomyelit. 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-123, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 370, İstanbul, 2002.

40.

İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Tutar E, Yılmaz E, Aysev D, Atalay S, Doğru Ü. Uzun süreli profilaktik benzatin penisilin kullanımının oral mukozada ampisiline dirençli streptokokkal suşların gelişiminde rolü var mıdır? 38. Türk Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB-127, Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 372, İstanbul, 2002.

41.

Kolkıran A, Çiftçi E, İncesoy S, İnce E, Doğru Ü. Amoksisilin kullanımı sonrası Stevens-Johnson sendromu gelişen bir olgu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 151, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 242, Mersin, 2002.

42.

Güneş M, Çiftçi E, Köksal Y, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları: 71 hastanın değerlendirilmesi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 153, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 243, Mersin, 2002.

43.

Bingöler EB, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda ampiyem: 35 olgunun değerlendirilmesi. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 154, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 243, Mersin, 2002.

44.

İncesoy S, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Periyodik ateş, aftöz stomatit, farenjit ve servikal lenfadenit (PFAPA) sendromlu bir olgu. 46. Milli Pediatri Kongresi, Bildiri Özeti: PB 155, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 243, Mersin, 2002.

45.

Ertem M, İleri T, Yalçınkaya F, Çiftçi E, Fitöz S. Kök hücre transplantasyonu sonrası yüksek doz trimethoprim-sulfamethoxazole kullanımına bağlı hiperkalemi. XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, 25-28 Ekim 2002, Kemer, Antalya, Bildiri Özeti:  285, Turk J Haematol, 19 (Supll 3), 150 (2002).

46.

Güriz H, Çiftçi E, Aysev AD. Metisiline dirençli ve metisiline duyarlı Staphylococcus aureus suşlarının vankomisin ve teikoplanin için minimal inhibitör konsantrasyonlarının araştırılması. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul, Bildiri Özeti: P-13/27. Klimik Dergisi, 16 (Özel sayı), 349 (2003).

47.

Güriz H, Çiftçi E, Aysev AD. Çocuklarda kan kültürlerinin değerlendirilmesi: 10 yıllık deneyim. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul, Bildiri Özeti: P-17/09. Klimik Dergisi, 16 (Özel sayı), 375 (2003).

48.

Çiftçi E, Doğru Ü, Güriz H, Aysev AD, İnce E. Çocukların boğaz kültürlerinden izole edilen A grubu beta hemolitik streptokokların antibiyotik duyarlılığının araştırılması. 25. Pediatri Günleri, Bildiri Özeti: P-35, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 157, İstanbul, 2003.

49.

Dalgıç N, Çiftçi E, İleri M, İnce E, Doğru Ü. Lokalize kutanöz layşmanyaz: bir vaka takdimi. 25. Pediatri Günleri, Bildiri Özeti: P-82, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 184, İstanbul, 2003.

50.

Gözdaşoğlu S, Ertem M, Uysal Z, İnce E, Fitöz S, İleri T, Ayberkin E, Aysev D, Yavuzer Ş, Çiftçi E. Candida krusei sepsisi ve pulmoner aspergillozis. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Özeti: P435, Program ve Bildiri Özet Kitabı, sayfa: 157, Antalya, 2003.

51.

Ayberkin E, Çiftçi E, İnce E, İleri T, Ertem M, Uysal Z, Fitöz S, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü, Gözdaşoğlu S. Akut lenfoblatik lösemi bir hastada Aspergilllus fumigatus’a bağlı hepatik aspergillozis. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 98, İzmir, 2003.

52.

Çiftçi E, Ayberkin E, İnce E, İleri T, Ertem M, Uysal Z, Güriz H, Aysev D, Fitöz S, Kutlay H, Yavuzer Ş, Doğru Ü, Gözdaşoğlu S. Akut myeloid lösemili bir hastada Candida krusei fungemisi ve invaziv pulmoner aspergillozis. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 108, İzmir, 2003.

53.

Çiftçi E, Güriz H, Aysev D, İnce E, Erdem B, Doğru Ü. Çocuklarda Salmonella bakteriyemisi: 37 hastanın sunumu. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 109, İzmir, 2003.

54.

Çiftçi E, Şpakova N, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda kan kültürlerinden izole edilen Klebsiella suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 110, İzmir, 2003.

55.

Çiftçi E, İncesoy S, Kendirli T, İnce E, Güriz H, Aysev AD, Tutar E, Yavuz G, Doğru Ü. Çocuk yoğun bakım ünitesinde alışılmamış bir sepsis etkeni: Ralstonia pickettii. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 111, İzmir, 2003.

56.

Dalgıç N, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Akut ve tekrarlayan bronşiyolitli hastaların retrospektif değerlendirilmesi. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 113, İzmir, 2003.

57.

İleri M, Çiftçi E, İleri T, İnce E, Uysal Z,  Ertem M, Fitöz S, Gültan S, Gözdaşoğlu S, Doğru Ü. Familyal hemofagositik lenfohistiositozlu bir hastada sinoorbital aspergillozis. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 126, İzmir, 2003.

58.

Öncel S, Çiftçi E, Kendirli T, Dalgıç N, Genç Ç, Günal D, İncesoy S, İnce E, Doğru Ü. Paranazal sinüzite ikincil orbital sellülit ve subdural ampiyem. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 132, İzmir, 2003.

59.

Çiftçi E, Özdemir H, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda kan kültürlerinden izole edilen Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının incelenmesi. III. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 134, İzmir, 2003.

60.

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocukların kan kültürlerinden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 424, Kapadokya, 2003.

61.

Derelli E, Gümüş D, Çiftçi E, Dalgıç N, Öncel S, İnce E, Doğru Ü. Plazminojen eksikliğine bağlı gelişen lignöz konjunktivit. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 469, Kapadokya, 2003.

62.

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Doğru Ü. Çocukların kan kültürlerinden izole edilen Acinetobacter suşlarının antibiyotik duyarlılıkları. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 479, Kapadokya, 2003.

63.

Tekin D, İleri M, Argun M, Çiftçi E, Öncel S, Dalgıç N, Güriz H. Nekrotizan pnömonili çocukta Ochrobactrum anthropi bakteriyemisi. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 486, Kapadokya, 2003.

64.

Öncel S,  Dalgıç N, Gümüş D, Öztürk B, Demirçeken F, Çiftçi E, İnce E, Kansu A, Doğru Ü. Crohn hastalığı ile birlikte olan psödomembranöz enterokolit. 39. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, sayfa: 514, Kapadokya, 2003.

65.

Derelli E, Çiftçi E, Naçar N, Tutar E, İnce E, Yalçınkaya F, Atalay S, Dogru Ü. Kawasaki hastalığı tanısı ile izlenen olgularımız. 47. Milli Pediatri Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2003.

66.

Derelli E, Tekin D, Çiftçi E, İnce E, Dogru Ü. Rubella ensefaliti: iki olgu. 47. Milli Pediatri Kongresi, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 2003.

67.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Güneş M, Doğru Ü. Hepatit A’ya bağlı akut kolesistit: olgu sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa 348, İstanbul, 2004.

68.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Bingöler BE, Doğru Ü. Candida albicans menenjiti: olgu sunumu. 40. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 348-349, İstanbul, 2004.

69.

Yavuz G, Taçyıldız N, Örgerin Z, Ünal E, Uğur H, Doğru Ü, Aysev D, Çiftçi E, İnce E, Fitöz S, Cin Ş. Dirençli invaziv mantar enfeksiyonu düşünülen akut myelositer lösemili bir çocuk hastada caspofungin kullanımı. XIII. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Bildiri ve Program Kitabı, sayfa: 161, Kapadokya, 2004.

70.

Yavuz G, Taçyıldız N, Uğur H, Ünal E, Örgerin Z, Doğru Ü, Aysev D, Çiftçi E, İnce E, Fitöz S. Dirençli invaziv mantar enfeksiyonu düşünülen akut myelositer lösemili bir çocuk hastada caspofungin kullanımı. 6. Febril Nötropeni Simpozyumu. Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı, sayfa: 205,  Ankara, 2005.

71.

Ayberkin E, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD, İnce E, Arsan S, Yavuz G, Doğru Ü. Çocuklarda Stenotrophomonas maltophilia bakteriyemisi. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 218, İstanbul, 2005.

72.

İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Ertem M, Taçyıldız N, Uysal Z, Ünal E, Fitöz S, Dalgıç N, Öncel S, Uğur H, Azık F, Belet N, Aysev AD, Yalçınkaya F, Yavuz G, Gözdaşoğlu S, Doğru Ü. Çocuklarda invaziv aspergilloz. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 223, İstanbul, 2005.

73.

Öncel S, Belet N, Dalgıç N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Hidrosefali: Kabakulak meningoensefalitinin nadir bir komplikasyonu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 232, İstanbul, 2005.

74.

Dalgıç N, İnce E, Çiftçi E, Öncel S, Belet N, Güriz H, Aysev AD, Doğru Ü. Vankomisine dirençli enterokok sepsisinde linezolid tedavisi. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 242, İstanbul, 2005.

75.

Belet N, Dalgıç N, Öncel S, Çiftçi E, İnce E, Barlas M, Doğru Ü. Kateter ilişkili enfeksiyonda nadir bir etken: Saccharomyces cerevisiae. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 244, İstanbul, 2005.

76.

Belet N, Öncel S, Uçar T, İleri M, Kendirli T, Dalgıç N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Tutar E, Atalay S, Doğru Ü. Staphylococcus aureus paronişisi sonrası gelişen pürülan perikardit, pnömoni, akciğer apsesi, ampiyem, osteomyelit. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 247, İstanbul, 2005.

77.

Öncel S, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Reaktif artritin eşlik ettiği psödomembranöz enterokolit. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 248, İstanbul, 2005.

78.

Öncel S, Belet N, Dalgıç N, Kuloğlu Z, Çiftçi E, İnce E, Kansu A, Yalçınkaya F, Girgin N, Doğru Ü. Yineleyen uzamış hepatit A ve lökositoklastik vaskülit. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 274, İstanbul, 2005.

79.

Dalgıç N, Öncel S, Belet N, Erdeve Ö, Karadağ A, Atasay B, Çiftçi E, İnce E, Arsan S, Doğru Ü. Konjenital toksoplasmozlu iki hasta. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 291, İstanbul, 2005.

80.

Dalgıç N, Çiftçi E, Öncel S Belet N, Derelli E, İnce E, Doğru Ü. İlaca dirençli tüberküloz: bir vaka sunumu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 298, İstanbul, 2005.

81.

Öncel S, Belet N, Dalgıç N, Kuloğlu Z, Çiftçi E, İnce E, Yağmurlu A, Koloğlu-Bingöl M, Girgin N, Doğru Ü. Tüberküloz peritonitli iki hasta. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 300, İstanbul, 2005.

82.

Öncel S, Güneş M, Ergün H, Belet N, Dalgıç N, Çiftçi E, İnce E, Peksarı Y, Doğru Ü. Lupus vulgaris: ender görülen bir tüberküloz formu. 4. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 303, İstanbul, 2005.

83.

Çaltık A, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Yağmurlu A, Doğru Ü. Bir olgu: İlerleyici dev pnömatosel. II. Ulusal Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 238, Nevşehir, 2005.

84.

İleri Akçaboy M, Derelli E, Uçar T, Öncel S, Dalgıç N, Çiftçi E, Tutar E, İnce E, Atalay S, Doğru Ü. Kawasaki hastalığı tanısı ile izlediğimiz olgularımız. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 538, Ankara, 2005.

85.

Derelli E, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E, Yalaki Z, Hişmi B, Kavaz A, Güriz H, Aysev D, Doğru Ü. Çocuk yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömonili hastalar. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 540, Ankara, 2005. [Türk Pediatri Arşivi, 40, 182 (2005).]

86.

Taçyıldız N, Uğur H, Yavuz G, Ünal E, Comba A, Ökten İ, Çiftçi E, Doğru Ü, Dizbay Sak S. Timik karsinoma ve timik tüberküloz birlikteliği gösteren nadir bir olgu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 560, Ankara, 2005. [Türk Pediatri Arşivi, 40, 169 (2005).]

87.

Erdeve Ö, Karadağ A, Belet N, Dalgıç N, Atasay B, Arsan S, İnce E, Çiftçi E, Doğru Ü. Konjenital toksoplazma enfeksiyonu: 2 olgu sunumu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 606, Ankara, 2005.

88.

Erdem Azık T, Doğru Ü, Güriz H, Aysev A, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonları. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 620, Ankara, 2005.

89.

Kavaz A, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Yalaki Z, Öztürk Hişmi B, Derelli E, Güriz H, Aysev D, Doğru Ü. Çocuk yoğun bakımda izlenen hastalarda trakeal aspirat kültürlerindeki üremeler ve klinik anlamı. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 623, Ankara, 2005.

90.

Argun M, İnce E,  Çiftçi E, Tıraş S, Deda G, Doğru Ü. İntravenöz asiklovir kullanımına bağlı nörotoksisite ve nefrotoksisite. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 623-624, Ankara, 2005.

91.

Argun M, Bayram Ö, Kendirli T, Tıraş S, Çiftçi E, İnce E, Deda G, Doğru Ü. Ağır seyirli bir enterovirüs ensefaliti olgusu. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 624, Ankara, 2005.

92.

Yalaki Z, Kendirli T, Kavaz A, Derelli E, Öztürk Hişmi B,Güriz H, Aysev D, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Yoğun bakımda enfeksiyon. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 625, Ankara, 2005.

93.

İnce E, Çiftçi E, Tekin M, Kendirli T, Tutar E, Dalgıç N, Öncel S, Doğru Ü. Prader Willi sendromlu hastalarda hiperterminin özellikleri ve komplikasyonları. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 646, Ankara, 2005.

94.

Çiftçi E. Gastrointestinal enfeksiyonların tedavisi. 41. Türk Pediatri Kongresi, Kongre Kitabı, sayfa: 469-474, Ankara, 2005.

95.

Çiftçi E. Bakteriyel menenjit yönetimi. 9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Özet Kitabı, sayfa: 148-155, Mersin, 2006.

96.

Kuloğlu Z, Kansu A, Kırsaçlıoğlu CT, Çiftçi E, Ensari A, Girgin N. Rektal kanama ile başvuran 3 bebekte IgE aracılı olmayan allerjik kolit. 7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 136, İzmir, 2006.

97.

Suskan E, Tekin D, Koloğlu M, Çiftçi E, Fitöz S. Çocukta göğüs duvarı deformasyonu yaratan intratorasik ekstrapulmoner kist hidatik olgusu. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Özet Kitabı, sayfa: 70, Antalya, 2006.

98.

Comba A, Cengiz FB, Kendirli T, Ayberkin A, Fitöz S, Tutar E, Çiftçi E, Deda G, Akar N, Tekin M. Tekrarlayan neonatal Marfan sendromu: FBN1 geninde heterozigot p.Cys1086Tyr mutasyonu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 504, Antalya, 2006.

99.

Akçaboy Mİ, Ayberkin E, Çiftçi E, Belet N, İnce E, Güriz H, Fitöz S, Aysev AD, Doğru Ü. Candida albicans osteomyelitli bir olgu. 42. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 561, Antalya, 2006.

100.

Yurdakul E, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Kansu A, Akar N. Ölümcül sepsisli çocukta endotelyal protein C reseptör geninde homozigot 23bp insersiyonu. 50. Milli Pediatri Kongresi, S-46, Antalya, 2006.

101.

Belgemen T, Çiftçi E, Suskan E, Ergün H, Yıldız D, Uçar Y, Aktaş-Yapısız A, Belet N, Tekin D, İnce E, Doğru Ü, Vatansever Z. Kliniğimize kene ısırması yakınmasıyla başvuran olgular. 50. Milli Pediatri Kongresi, P-271, Antalya, 2006.

102.

Çiftçi E. Akut tonsillofarenjit. Ege Bölgesi Pediatri Günleri, İzmir, 2007.

103.

Çiftçi E. Çocuklarda sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyonların tedavisi. V. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, Program ve Özet Kitabı, sayfa: 55, Samsun, 2007.

104.

Çiftçi E. Bakteriyel Menenjit Yönetimi. 29. Pediatri Günleri, Bilimsel Program ve Özet Kitabı, sayfa: 91-97, İstanbul, 2007.

105.

Çiftçi E. Enfeksiyon hastalıklarının tanısında moleküler gelişmeler. 43. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 97, Bodrum, 2007.

106.

Çiftçi E. Çocuklarda invaziv pnömokok enfeksiyonları: Aşılama. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 54-55.

107.

Belet N, Tapısız E, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Suçiçeğine bağlı komplikasyonlar ve hastaneye yatış nedenleri. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 108.

108.

Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Osteoartiküler tüberküloza bağlı gelişen spontan femur kırığı. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 109.

109.

Belet N, Tapısız E, İnce E, Çiftçi E, Güriz H, Doğru Ü. Kateter enfeksiyonunda antibiyotik-kilit tedavisi. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 110.

110.

Kavaz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi Ö, Kahraman İ, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Sinüzitin süpüratif intrakraniyal komplikasyonu: Subdural ampiyem. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 111.

111.

Çaltık A, Belet N, Tapısız A, Ergün H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Multilober pnömoni, hiler lenfadenopati ve plevral effüzyon etkeni: Mycoplasma pneumoniae. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 111.

112.

Belet N, Tapısız A, Uçar Y, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda derin boyun enfeksiyonları. 5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 2007. Çocuk Enf Derg 2007; 1 (Özel sayı 1): 112.

113.

Çiftçi E. Pnömokok aşısı. 3. Ankara Pediatri Günleri, Ankara, 2007.

114.

Çiftçi E. Kırım Kongo kanamalı ateşi. 4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 2008. Güncel Pediatri, 6 (Özel sayı 1): 66-68 (2008).

115.

Çiftçi E. Pnömokok aşıları. 30. Pediatri Günleri, İstanbul, 2008. Çocuk Dergisi, 8 (Ek sayı 1): 37-39 (2008).

116.

Çiftçi E. Pnömokok infeksiyonlarında korunma. 23. ANKEM Kongresi, Çeşme, İzmir, 2008. ANKEM Dergisi, 22 (Ek 2): 258-261 (2008).

117.

Çiftçi E. Otitis media tedavi edilmeli mi? 44. Türk Pediatri Kongresi, Konuşma Metinleri ve Özet Kitabı, sayfa: 60-62, İstanbul, 2008.

118.

Çiftçi E. Transplantasyon dışı gruplarda sitomegalovirüs enfeksiyonları. IV. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Konuşma Özetleri Kitabı, sayfa: 28-33, Abant, 2008.

119.

Çiftçi E. Toplum kökenli pnömoni. 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Belek, Antalya, 2008.

120.

Çiftçi E. Pnömokoktan aşı ile korunma. 4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Trabzon, 2009.

121.

Çiftçi E, Tapısız A, Özdemir H, Güriz H, Kendirli T, İnce E, Doğru Ü. Bakteriyemi ve kandidemi: Rotavirüs gastroenteritinin önemli ve gözardı edilen bir komplikasyonu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 120 (2009).

122.

Sucuoğlu MD, Tapısız A, Özdemir H, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Boğmaca: Süregiden çocukluk çağı enfeksiyon hastalığı. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 121 (2009).

123.

Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Çocukluk çağı toplum kökenli pnömonilerinde parenteral sulbaktam/ampisilin tedavisi: 9 yıllık deneyim. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 122 (2009).

124.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Tutar E, Atalay S, Doğru Ü. Kawasaki hastalığı tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 126 (2009).

125.

Ergün H, Tapısız A, Özdemir H, Sayılı A, Belgemen T, İnce EÜ, Özyörük D, Erol F, Çiftçi E, İnce E, İleri T, Dinçarslan H, Güriz H, Ertem M, Taçyıldız N, Ünal E, Doğu F, Aysev D, Uysal Z, Yalçınkaya F, Ekim M, İkincioğulları A, Yavuz G, Doğru Ü. Çocukluk çağı invaziv Aspergillus enfeksiyonları. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 129 (2009).

126.

Abseyi SN, Tapısız A, Özdemir H, Kara ÖC, Çiftçi Ö, Karabel M, Çiftçi E, Fitöz S, Heper AO, Akay BN, İnce E, Doğru Ü. Enfeksiyon ayırıcı tanısında zor bir problem: Sweet sendromu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 133 (2009).

127.

Türkcan G, Özdemir H, Tapısız A, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Yaygın gangrenle seyreden meningokoksemi olgusu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 136 (2009).

128.

Mokhtari H, Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Acinetobacter baumannii menenjiti: 3 olgunun sunumu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 136 (2009).

129.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Menenjit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 137 (2009).

130.

Çandır O, Belet N, Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Suçiçeği enfeksiyonunun komplikasyonları. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 141 (2009).

131.

Ergün H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Kırım Kongo kanamalı ateşi ön tanısı ile izlenen hastalar. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 143 (2009).

132.

Özdemir H, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E, Kendirli T, Fitöz S, Teber ST, Deda G, Doğru Ü. Ensefalit tanısı ile izlenen hastalarımızın değerlendirilmesi. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 143 (2009).

133.

Ödek Ç, Tapısız A, Çiftçi E, Doğu F, Güriz H, İnce E, Doğru Ü. Haemophilus influenzae tip b aşılaması yapılan çocuklarda invaziv Haemophilus influenzae enfeksiyonları. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 146 (2009).

134.

Tanyıldız M, Özdemir H, Tapısız A, Galip N, Çiftçi E, Kendirli T, İnce E, Doğru Ü. Stafilokoksik haşlanmış deri sendromu: Üç olgunun sunumu. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 146 (2009).

135.

Ergün H, Kendirli T, Tapısız A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E, Güriz H, Doğru Ü. Acinetobacter baumannii: Çocuk yoğun bakım ünitesinde önemli bir enfeksiyon etkeni. 6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Ankara, 2009. Çocuk Enf Derg, 3 (Özel Sayı 1), 148 (2009).

136.

Ödek Ç, Kendirli T, Özdemir H, Demir F, Çiftçi E, Tutar E. Vorikonazol kullanımına bağlı gelişen torsades de pointes. 53. Milli Pediatri Kongresi, Marmaris, Muğla, 2009.

137.

Sayılı A, İleri T, Ertem M, İnce EÜ, Belgemen T, Çiftçi E, İnce E, Tanrıverdi P, Uysal Z. Pseudomonas mastoiditi ile tanı alan Kostmann sendromu. 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Ankara, 2009.

138.

Çiftçi E. Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyon kontrolü. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 2010; 14: 74-77.

139.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Galip Çelik N, Altaş B, Tapısız A, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda nadir bir enfeksiyon: Pelvik osteomiyelit. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

140.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Galip Çelik N, Yılmaz A, Aksoy E, Tıraş Teber S, Güriz H, Aysev D, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E, Deda G, Doğru Ü. Demiyelinizan hastalığı taklit eden nörobruselloz. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

141.

Pekpak E, Özdemir H, Karbuz A, Doğru Ü, İnce E, Çiftçi E. Karbamazepin kullanımı sonrası gelişen Stevens-Johnson sendromlu bir olgu. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

142.

Pekpak E, Özdemir H, Kendirli T, Dinçaslan HU. Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. 2009 pandemik influenza A (H1N1) enfeksiyonu sırasında gelişen spontan pnömomediastinum. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

143.

Pekpak E, Özdemir H, Galip Çelik N, Tapısız A, Karbuz A, Nisa Akay B, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Antitüssif-dekonjestan kullanımına bağlı gelişen Baboon sendromu. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

144.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Çiftçi E, İnce Ünal E, Ertem M, İnce E, Doğru Ü. 2009 pandemik influenza A (H1N1) enfeksiyonu ile ilişkili hemofagositik lenfohistiyositoz. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

145.

Özdemir H, Kadıoğlu Şimşek G, Karbuz A, Çiftçi E, Dinçaslan HU, İnce E, Derya Aysev A, Yavuz G, Doğru Ü. Antifungal kilit tedavisi fungal kateter enfeksiyonlarında denenmeli mi? 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010. Türk Ped Arş, 45 (171-219) 2010.

146.

Çiftçi E. Kene ile bulaşan hastalıklar. 46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 2010.

147.

Karbuz A, Özdemir H, Kadıoğlu G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Önceden sağlıklı olan bir çocukta ektima gangrenosum. 54. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2010.

148.

Karbuz A, Özdemir H, Kazancı G, Vatansever G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Herpes Zoster enfeksiyonu sırasında gelişen aseptik menenjit. 54. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2010.

149.

Özdemir H, Abseyi NS, Karbuz A, Pekpak E, Beğde F, Türkcan G, Çiftçi E, Fitöz S, İnce E, Doğru Ü. Akut süpüratif parotit gelişen bir yenidoğan. 54. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2010.

150.

Karbuz A, Özdemir H, Çakmaklı HF, Kaya S, Çiftçi A, İleri T, Çiftçi E, İnce E. Hepatit A enfeksiyonu sırasında EDTA’ya bağlı gelişen psödotrombositopeni. 33. Pediatri Günleri, İstanbul, 2011. Çocuk Dergisi, 11 (Ek sayı 1), (129) 2011.

151.

Çiftçi E. Febril nötropeni tanısında sorunlar. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 138-139 (2011).

152.

Çiftçi E. Yenidoğan enfeksiyonları: Sepsis ve menenjitin klinik bulguları ve tanısı. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 157-159 (2011).

153.

Özdemir H, Çandır MO, Karbuz A, Belet N, Tapısız A, Çiftçi E, İnce E. Suçiçeği toplumsal sıklığı ve mali yükü. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 269 (2011).

154.

Yurdakul E, Karahan ZC, Karbuz A, Özdemir H, Güriz H, İnce E, Doğru Ü, Çiftçi E. Çocuklarda nazal Staphylococcus aureus ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus taşıyıcılığının araştırılması. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 272 (2011).

155.

Tapısız A, Karahan ZC, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Türkiye’de değişen rotavirüs epidemiyolojisi. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 274 (2011).

156.

Belet N, Çiftçi E, Aysev D, Güriz H, Uysal Z, Taçyıldız N, Atasay B, Doğu F, Kendirli T, Kuloğlu Z, İnce E, Doğru Ü. Çocuklarda steril bölge kültürlerinden izole edilen kandida suşlarının tiplendirilmesi ve antifungallere duyarlılıklarının araştırılması. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 275 (2011).

157.

Kara A, Parlakay AÖ, Gür D, Cengiz AB, Çiftçi E, Emiroğlu M, Özen M, Kantaroğlu ÖÇ, Tutanç M, Salihoğlu B, Yüksekkaya Ş, Çelikel E, İnce E, Arıca V, Hatipoğlu S, Odabaş D, Altay F, Karbuz A, Sezer RG, Ceyhan M. Grup A beta hemolitik streptokok Türkiye makrolid direnç değerlendirmesi pilot çalışma sonuçları. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 280 (2011).

158.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Türel Ö, Hatipoğlu N, Devrim İ, Ağın H, Günay İ, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç H, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Külcü NU, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu Ç, Çarman KB, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S. Türkiye’de 2008-2010 yılları arasında suçiçeği nedeni ile hastaneye yatış nedenleri (VARICOMP-1). 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 287-288 (2011).

159.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Türel Ö, Hatipoğlu N, Devrim İ, Ağın H, Günay İ, Bayram N, Kızıldemir A, Tezer H, Aykan HH, Dalgıç H, Kılıç B, Şensoy G, Belet N, Külcü NU, Say A, Çiftçi E, İnce E, Özdemir H, Emiroğlu M, Odabaş D, Yargıç ZA, Nuhoğlu Ç, Çarman KB, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Çelik Ü, Kondolot M, Öztürk M, Tapısız A, Özen M, Tepeli H, Parlakay A, Kara A, Somer A, Çalışkan B, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Arısoy ES, Güler E, Dalkıran T, Aygün D, Akarsu S. Türkiye’de suçiçeği nedeni ile hastaneye yatışların epidemiyolojik ve ekonomik değerlendirmesi (VARICOMP-2). 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 288 (2011).

160.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi E, Güriz H, Ötgün SN, Gözalan A, Aysev D, İnce E. İnvaziv pnömokok enfeksiyonu gelişen çocukların serotip dağılımı. 7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 306-307 (2011).

161.

Özdemir H, Karbuz A, Çiftçi A, Pazar E, Türkcan G, Mokhtari H, Demir F, Karadeniz C, Çiftçi E, Tutar E, İnce E, Atalay S. Süt çocuğunda sürpriz bir tanı: Kawasaki hastalığı. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 307 (2011).

162.

Özdemir H, Karbuz A, Kuş G, Çiftçi E, Güriz H, Aysev D, İnce E. Çocuklarda şant enfeksiyonları: 14 vakanın sunumu. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 307-308 (2011).

163.

Özdemir H, Karbuz A, Oktay G, Çiftçi E, İnce E, Aysev D, Yavuz G. Bakteriyemili bir çocukta tigesiklin kullanımı. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 308 (2011).

164.

Karbuz A, Özdemir H, Çiftçi A, Kuş G, Tanrıverdi P, Kaya S, Çiftçi E, İnce E. Staphylococcus lugdunensis’in etken olduğu ventrikuloperiteneal (VP) şant enfeksiyonu. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 310 (2011).

165.

Karbuz A, Özdemir H, Şimşek GK, Sucuoğlu D, Tanrıverdi P, Cengiz H, Demir F, Karadeniz C, Çiftçi E, Tutar E, İnce, Atalay S. Kardiyak kist hidatik hastalıklı bir olgunun albendazol ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesi. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 310 (2011).

166.

Karbuz A, Özdemir H, Tanrıverdi P, Kaya S, Çiftci A, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda alışılmadık bir durum: Bruselloz spondiliti. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 311 (2011).

167.

Karbuz A, Özdemir H, Vatansever G, Pazar E, Tanrıverdi P, Karakaya B, Kuş G, Çiftçi E, İnce E, Doğru Ü. Beş olgu sunumu ile tularemi hastalığına bakış. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 314 (2011).

168.

Çiftçi E. Tüberküloz'da güncel bilgiler: Epidemiyoloji. 47. Türk Pediatri Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10-14 Mayıs 2011.

169.

Parlakay AÖ, Abdulmumin AH, Kara A, Cengiz AB, İnce E, Çiftçi E, Tezer H, Özdemir H, Çeliker E. Sağlık personelinin pandemik grip aşısına bakışı. Çocuk Enf Derg, 5 (Özel Sayı 1), 318 (2011).

170.

Karbuz A, Özdemir H, Tanyıldız M, Karadeniz C, Kunt S, Kavlak D, Çiftçi E, Tutar E, İnce E. Periferik fasial sinir paralizi İle seyreden Kawasaki hastalığı. 55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 2011.

171.

Kocabaş BA, Karbuz A, Timur ÖM, Çiftçi E, İnce E. Şiddetli dehidratasyon ve hipoalbüminemiye neden olan dirençli Shigella flexneri gastroenteritli bir olgu. 1. Pediatri Uzmanlık Akademisi Kongresi, Antalya, 23-27 Nisan 2012.

172.

Çiftçi E. Enfeksiyona bağlı akut havayolu tıkanıklığı. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

173.

İnce E, Kendirli T, Yaman A, Ödek Ç, Karbuz A, Kocabaş BA, Özdemir H, Çiftçi E, Güriz H, Aysev AD. Çocuk yoğun bakımda kateterle ilişkili kan akımı enfeksiyonları. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

174.

Karbuz A, Kendirli T, Kocabaş BA, Yaman A, Aksoy BA, Ödek Ç, Kuloğlu Z, İleri DT, Kansu A, Çiftçi E, İnce E. Dissemine suçiçeğine bağlı gelişen fulminan karaciğer yetmezliği. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

175.

Karbuz A, Kendirli T, Özdemir H, Kocabaş BA, Yaman A, Ödek Ç, Güriz H, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Çocuk yoğun bakım ünitesinde yatırılan hastalarda kolistin kullanımı. 9. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

176.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Kese SK, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının (PCV7) sağlıklı çocuklarda nazofarengeal pnömokok taşıyıcılık sıklığına etkilerinin saptanması ile taşıyıcılık için risk faktörlerinin belirlenmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 14.

177.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Kese SK, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının (PCV7) sağlıklı çocuklarda antibiyotik direncine etkilerinin saptanması ile antibiyotik direnci için risk faktörlerinin belirlenmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 15.

178.

Özdemir H, Çiftçi E, Durmaz R, Güriz H, Aysev AD, Karbuz A, Gökdemir R, Acar B, Ertek M, Kese SK, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının (PCV7) sağlıklı çocuklarda taşınan pnömokok serotip dağılımına etkilerinin saptanması ile serotip dağılımı için risk faktörlerinin belirlenmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 15.

179.

Kocabaş BA, Karbuz A, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Kliniğimizde 2000-2012 yılları arasında izlenen preseptal ve orbital sellülit olgularının retrospektif değerlendirilmesi. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 52.

180.

Çelik M, Kara A, Tezer H, Çiftçi E. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının akut otitis media tedavisinde antibiyotik tercihleri. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 56.

181.

Karbuz A, Kocabaş BA, Özdemir H, Kalın T, Aksoy BA, İleri DT, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Otomastoid kaynaklı yaygın serebral sinüs ven trombozu gelişen bir olgu. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 70.

182.

Kocabaş BA, Karbuz A, Çiftçi E, Demir M, İnce E. Çocuklarda sıradışı bir sekonder kapiller kaçak sendromu nedeni: Rotavirüs gastroenteriti. 48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012. Türk Ped Arş 2012; 47 (Özel Sayı): 103.

183.

Dolapçı İ, Karahan ZC, Karbuz A, Aldemir Koçabaş B, Çiftçi E, İnce E, Tekeli A. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kasım 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında akut solumum yolu enfeksiyonu tespit edilen çocuklarda saptanan viral etkenler. 7. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, Ankara, 5-8 Haziran 2012.

184.

Yaman A, Kuloğlu Z, Doğu F, İkincioğulları A, Ensari A, Çiftçi E, Kansu A. İki yaşında tedaviye yanıtsız KGH koliti olgusu. 9. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Besleme Kongresi, Antalya, 18-21 Ekim 2012.

185.

Kara A, Özkaya Parlakay A, Gür D, Cengiz AB, Tezer H, Çiftçi E, Keser M, Özen M, Çelebi S, Somer A, Çultu Kantaroğlu Ö, Tutanç M. Türkiye genelinde Grup A Beta hemolitik streptokoklarda makrolid direnci değerlendirmesi. 56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 28 Kasım-2 Aralık 2012.

186.

Çiftçi Ö, Karadeniz C, Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Uçar T, İnce E, Tutar E, Çiftçi E, Atalay S. Kawasaki sendromuna bağlı dev koroner anevrizma. 12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, Fethiye, 1-5 Mayıs 2013.

187.

Çiftçi E. Yeni Antibakteriyel İlaçlar. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

188.

Dinleyici EC, Kurugöl Z, Devrim İ, Bayram N, Türel O, Yasa O, Tezer H, Alhan E, Dalgıç N, Uygur-Kulcu N, Özdemir H, Emiroğlu M, Şensoy G, Çiftçi E, Nuhoğlu C, Taş MA, Timur ÖM, Elevli M, Kondolot M, Kara A, Çelebi S, Tapısız A, Aygün D, Özen M, Güler E, Somer A, Velipaşalıoğlu S, Öncel S, Ceyhan M, Apa H, Hatipoğlu N, Kuzdan C, Ergüven M, Kocabaş E, Kanık A, Gülhan B, Akça G, Say A, Belet N, İnce E, Sağ Ç, Tas T, Bilaç B, Tanır G, Bahar M, Öztürk M, Çelik M, Hacımustafaoğlu M, Akarsu S, Elmas A, Arısoy ES, Namlı AR, Çalışkan B, Akın F, Kocaoğlu Ç, İncesoy-Özdemir S, Odabaş D, Yargıç ZA, Dalkıran T, Parlakay A, Ağın H, Günay İ, Kızıldemir A, Aykan H, Kılıç B, Ekici Z. Türkiye’de rutin suçiçeği aşılaması öncesi suçiçeği nedeni ile hastaneye yatırılan olguların değerlendirilmesi (VARICOMP çalışması 2008-2012). 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

189.

Yıldız C, Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Ötgün SN, Özdemir H, Aysev D, Güriz H, Gökdemir R, Çiftçi E, Durmaz R, İnce E. Konjuge pnömokok aşısının rutin uygulamaya girmesinden sonra görülen invaziv pnömokok hastalığı ve antibiyotik serotipleri. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

190.

Karadağ-Öncel E, Çakır M, Kara A, Gönç N, Cengiz AB, Özon A, Çiftçi E, Alikaşifoğlu A, Ceyhan M, Kandemir N. Akut bakteriyel menenjit sonrasında hipotalamo-pitüiter fonksiyonların değerlendirilmesi. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

191.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Karadeniz C, Çiftçi Ö, Özdemir H, Bolkent GM, Uçar T, Tutar E, Atalay S, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Onsekiz yıllık Kawasaki hastalığı deneyimimiz: Nadir semptom ve bulgularla hastalığın diğer yüzü. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

192.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Çiftçi E, Beğde F, Ametoglou S, Karahan ZC, Fouad AA, Kalkancı A, Aysev D, İnce E. Trichosporon asteroides ilişkili nadir bir Kerion celsi olgusu: Flukanazol ile başarılı tedavi. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

193.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, Tapısız A, Belet N, Çiftçi E, İnce E. Komplikasyonları ile rotavirüs gastroenteriti. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

194.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E, Karahan ZC, Dolapçı İ, Tekeli A, İnce E. RSV enfeksiyonu nedeniyle yatırılan hastaların klinik ve epidemiyolojik özellikleri. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

195.

Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Çiftçi E, Yaman A, Kuloğlu Z, Aysev AD, Kansu A, İnce E. Kateter ilişkili Leuconostoc mesenteroides bakteriyemisi: Nadir bir olgu ve nadir bir yaklaşım. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

196.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Yıldız C, Çiftçi A, Yıldız N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Streptococcus pneumoniae serotip 5’in neden olduğu bir piyomiyozit olgusu. 8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

197.

Çiftçi E. Otitis media: Doğrular ve yanlışlar. 49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 10-13 Haziran 2013.

198.

Çiftçi E. Pnömokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde son durum. 6. Ulusal Aşı Sempozyumu, 21-25 Ekim 2015.

199.

Çiftçi E. Toplum kökenli viral ve bakteriyal pnömoniler (olgularla). 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2015.

200.

Kara A,  Somer A, Çiftçi E, Tezer H,  Dinleyici EÇ, Büyükcam A, İnce E, Karakaşlılar S, Metin Ö, Köşker M, Ersoy B, Kara SS, Aydın P, Karbuz A, Bayhan Gİ,  Albayrak E,  Dağlı A, Sütçü M, Aykaç K, Cengiz H, Kara T, Sütçü ZK, Tekin T, Bedir T. Beş yaş altı çocuklarda, akut kulak ağrısınına ebeveynlerin yaklaşımı: PEDIOTAL - I, Çok merkezli Anket Çalışması. 59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2015.

201.

Çiftçi E. Damar içi kateter enfeksiyonları ve tedavisi. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu II, İzmir, 24 Nisan 2016.

202.

Çiftçi E. Yeni geliştirilen aşılar. 52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2016.

203.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Ünal İnce E, Fitöz ÖS, İnce E, Çiftçi E. Metamizol sodyum (novalgin®) kullanımına bağlı agranülositoz sonrası gelişen hepatosplenik kandidiyazis olgusu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

204.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Ünal İnce E, Fitöz ÖS, İnce E, Çiftçi E. Kök hücre nakli yapılan hastada musluk suyu kaynaklı Legionella pneumophila pnömonisi. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

205.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Uygun olmayan alım tekniğine ikincil gelişen Stenotrophomonas maltophilia psödobakteriyemisi. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

206.

Yahşi A, Erat T, Tural-Kara T, Özdemir H, Erol R, Eminoğlu FT, İnce E, Çobanoğlu N, Fitöz S, Doğu F, İnce E, Çiftçi E. Pansitopeni ve akciğer absesi ile seyreden glikojen depo hastalığı tip 1b: olgu sunumu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

207.

Yahşi A, Erat T, Tural-Kara T, Özdemir H, Özdel S, Yalçınkaya F, İnce E, Çiftçi E. İlk gün ateşi ile tanı alan hiperimmünglobulin D sendromu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

208.

Özdemir H, Tural-Kara T, Erat T, Yahşi A,Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Guthrie testi sonrası gelişen nadir bir komplikasyon: kalkaneus osteomiyeliti. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

209.

Tural-Kara T, Yılmaz S, Özdemir H, Özçakar ZB, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Çocukta periton diyalizi ilişkili peritonitin nadir bir nedeni: Campylobacter jejuni. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

210.

Tural-Kara T, Özdemir H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Erat T, Yahşi A, Doğu F, Tutar E, İnce E, Çiftçi E. Tekrarlayan pnömoni tanısı ile hastaneye yatan çocuklarda altta yatan hastalıklar ve etken mikroorganizmalar. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

211.

Erat T, Özdemir H, Yahşi A, Tural-Kara T, Tutar HE, Çiftçi E, İnce E. Rotavirüs aşısı sonrası gelişen inkomplet Kawasaki hastalığı olgusu. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

212.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural-Kara T, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. 2015-2016 sonbahar-kış dönemi hastanemizde yatan influenza hastalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

213.

Çiftçi E. İnfluenza enfeksiyonları: 2014-2016 Türkiye ve Dünya epidemiyolojisi. 13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

214.

Kanık Yüksek S, Tezer H, Özkaya-Parlakay A, Gülhan B, Kara A, Çiftçi E, Tapısız A, Çelik M, Özdemir H, Aykaç K, Bedir Demirdağ T, Tural-Kara T, Hayran G, İnce E. Çok merkezli çalışma: Ankara’da hepatit A aşı öncesi ve sonrası. 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-143, Antalya, 2016.

215.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Metin Akcan Ö, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Fitöz ÖS, Göllü Bahadır G, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Diş absesi sonrası gelişen desenden mediastinit ve akciğer absesi olgusu. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Bildiri Kitabı sayfa: 67, İstanbul, 2016.

216.

Diler E, Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Aysev AD, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Rotavirüs gastroenteriti sonrası gelişen MRSA bakteriyemisi. 2. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi ve Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, Bildiri Kitabı sayfa: 68-69, İstanbul, 2016.

217.

Koç-Yekedüz M, Kendirli T, Azapağası E, Perk O, Erat T, İnce E, İleri T, Çiftçi E, Fitöz S, Deda G. Streptococcus mitis’e bağlı komplike menenjit olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

218.

Özsoy G, Kendirli T, Azapağası E, Perk O, Özcan S, Öz-Tuncer G, Erat T, Tıraş Teber S, Çiftçi E, Uçan B, Fitoz ÖS. Bocavirus ile ilişkili ölümcül bir çocukluk çağı akut nekrotizan ensefalopati (ANEC) olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

219.

Gadirova Ü, Kendirli T, Perk O, Göllü G, Ateş U, Çiftçi E. Fatal seyreden intestinal gazlı gangren olgusu. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

220.

Ametoğlu S, Kendirli T, Azapağası E, Ödek Ç, Yaman A, Çiftçi E, Aysev D, İnce E. Çocuk Yoğun Bakımda sepsis nedeniyle izlenen hastaların epidemiyolojik özellikleri. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

221.

Azapağası E, Kendirli T, Perk O, Erat T, Yahşi A, Aysev D, Çiftçi E, İnce E. Çocuk yoğun bakımda kateterle ilişkili kan akımı enfeksiyonu şüphesi olan hastalarda kateter çekilmeli mi? 2. XIII. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Çeşme, İzmir, 5-8 Ekim 2016.

222.

Çiftçi E. Nedeni bilinmeyen uzamış ateşli çocuk. Çocuk Dostları Kongresi, İstanbul, 6-8 Mart 2017.

223.

Çiftçi E. Aşıların yapısı. Aşı Okulu, Antalya, 16-19 Mart 2017.

224.

Çiftçi E. Aşı ve aşı içerikleri. 5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 19-22 Mart 2017.

225.

Çiftçi E. Aşılamanın geleceği. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

226.

Çiftçi E. Mantar karşıtı ilaç koruması (profilaksi). 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

227.

Çiftçi E. İmmün yetmezlikte aşılama. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

228.

Çiftçi E. Akut orta kulak enfeksiyonu: Tanı ve sağaltım. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

229.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aysev AD, Taçyıldız N, Ünal E, İleri DT, İnce E, Haskoloğlu Ş, Çiftçi E, İnce E. Pediatrik hematoloji, onkoloji ve immünoloji hastalarında kateter ilişkili kan yayım enfeksiyonlarında antibiyotik kilit tedavisinin etkinliği. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

230.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Pekbak E, Ceren-Karahan Z, Dolapçı İ, İnce E, Uysal Z, Yavuz G, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda febril nötropeni ataklarında solunum yolu viral etkenleri. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

231.

Kara A, Tanır-Başaranoğlu S, Kaya C, Yılmaz-Çiftdoğan D, Erat T, Karaaslan A, Sertan-Kara S, Sami-Yazar A, Aktürk H, Salı E, Özkaya-Parlakay A, Çelik M, Güneş C, Acar M, Sütçü M, Karakaşlılar S, Günay F, Çiftçi E, Güven Ş, Tezer H, Somer A, Aykaç K, Yaşar-Durmuş S, Çağlar İ, Çelebi S, Avcı S, Tanır G, Devrim İ, Çağrı-Dinleyici E. Çocukluk çağında antibiyotik ilişkili ishal sıklığı-çok merkezli çalışma ön değerlendirme sonuçları. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

232.

Tural-Kara T, Özdemir H, Erat T, Yahşi A, Aldemir-Kocabaş B, Aysev AD, İleri DT, İnce E, Taçyıldız N, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Pediatrik bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kan dolaşımı enfeksiyonları, sorumlu patojenler, antibiyotik duyarlılık paternleri ve tedavi sonuçları: Türkiye'de bir üniversite hastanesinin deneyimi. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

233.

Efendiyeva E, Tural-Kara T, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Erat T, Yahşi A, Özdemir H, Karahan ZC, İnce E, Çiftçi E. Akut bronşiyolit nedeniyle hastaneye yatırılan çocuklarda Bordetella pertussis sıklığı ve klinik tabloya etkisi. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

234.

Yahşi A, Özdemir H, Erat T, Tural-Kara T, Çiftçi E, Aysev AD, İnce E. Brucella canis'e bağlı sakroileitli olgu. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

235.

Tural-Kara T, Özdemir H, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Yahşi A, Erat T, Bingöl Koloğlu M, Fitöz S, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Çocukluk çağı kist hidatik hastalığının klinik özellikleri: Türkiye'den bir üniversite hastanesinin deneyimleri. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

236.

Erat T, Süzen E, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Çiftçi E, Ertem M, İnce E. İnfluenza-B enfeksiyonu sonrası gelişen nötropeni ve bakteriyal lenfadenit. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

237.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Etmoidal sinüzite ikincil gelişen nazal kemik osteomiyelitli olgu. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

238.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Doğan İ, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Uzamış ateş nedeni: Enfekte lomber epidermoid kist. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

239.

Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Doğulu N, Tural-Kara T, Bolkent G, Çiftçi E, İnce E. Onikomadezis ile seyreden ve küçük çaplı salgına yol açan bir atipik el-ayak-ağız hastalığı olgusu. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

240.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Ünal İnce E, Atasay B, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda ESBL ve karbapenemaz üreten Serratia marcescens kaynaklı kan yayım enfeksiyonları. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

241.

Yahşi A, Erat T, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Atasay B, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Dirençli gram negatif bakteri enfeksiyonlarında meropenem infüzyonu tedavisi. 10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

242.

Çiftçi E. Çocuk menenjit tedavisinde yenilikler. 32. ANKEM Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2017.

243.

Çiftçi E. Biyofilm oluşumu ve direnç. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017.

244.

Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Azapağası E, Perk O, Kendirli T, Ünal-İnce E, Atasay B, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda ESBL ve Karbapenemaz üreten Serratia marcescens kaynaklı kan yayım enfeksiyonları. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S5-6.

245.

Dinleyici EÇ, Kurugöl Z, Nuri-Bayram S, Devrim İ, Tezer H, Yasa O, Kuzdan C, Alhan E, Kocabaş E, Dalgıç N, Özdemir H, Çiftçi E, Metin Ö, Tapısız A, Uygur-Külcü N, Şensoy G, Sağ Ç, Nuhoğlu Ç, Tanır G, Kara A, Kondolot M, Kılıç Ö, Çelebi S, Hacımustafaoğlu M, Elevli M, Başoğlu-Öner M, Taş MA, Akarsu S, Velipaşalıoğlu S, Özen M, Güler E, Öncel S, Emiroğlu M, Somer A, Karbuz A, Turel Ö, Kuyucu N, Yılmaz-Çiftdogan D, Hatipoğlu N, Çetin B, Köşker M, Şiraneci R, Akın F, Kara A, Gülhan B, Parlakay A, Çarman KB, Karlı A, Belet N, İnce E, Aygün D, Hançerli-Törün S, Aktürk H, Akaslan A, Arısoy ES. Ulusal aşı takviminde 12. ayda tek doz uygulanan suçiçeği aşısının erken dönem etkililik sonuçları (VARICOMP Çalışması). 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S6.

246.

Şule-Haskoloğlu Z, Yılmaz MM, Betül-Yıldız F, Çiftçi E, Erat T, Özdemir H, Kahveci A. El-ayak-ağız hastalığı sonrası nadir bir komplikasyon: Onikomadezis. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S63.

247.

Erat T, Benderlioğlu E, Yahşi A, Özdemir H, İleri T, Çiftçi E, İnce E. Benign nötropeni ile izlenen hastada Pseudomonas aeruginosa kaynaklı ektima gangrenosum. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S91-92.

248.

Erat T, Gören R, Yahşi A, Tural-Kara T, Özdemir H, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Etmoidal sinüzite ikincil gelişen nazal kemik osteomiyelitli olgu. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S93.

249.

Erat T, Doğulu N, Yahşi A, Özdemir H, Ötgün S, Kendirli T, Dindar H, Çiftçi E, İnce E. Streptococcus pneumoniae serotip 11 kaynaklı nekrotizan pnömoni. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S93-94.

250.

Erat T, Haznedar P, Yahşi A, Özdemir H, Tutar E, Çiftçi E, İnce E. Akut lenfadenit bulgularıyla başvuran Kawasaki hastalığı vakası. 53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017. Turk Pediatri Ars 2017;52(Suppl):S133.

251.

Çiftçi E. Kuduz aşısı. 7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 20-24 Eylül 2017.

252.

Kara A, Büyükcam A, Sütçü A, Elmas-Bozdemir Ş, Acar M, Sali E, Sertan Kara S, Sönmez G, Bedir T, Albayrak E, Kaya C, Çullas-İlarslan E, Karakaşlılar S, Somer A, Tezer H, Özdemir H, Çelebi S, Öz FN, Karbuz A, Çiftçi E. Beş yaş altı çocuklarda akut otitis media’da kulak ağrısında lokal lidokaininin etkinliği ve güvenirliği çalışması PEDIOTAL III ön sonuçları. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2017.

253.

Çullas-İlarslan NE, Günay F, Topçu S, Çiftçi E. Effüzyonlu otitis media tanı ve tedavisinde klinisyen yaklaşımlarının ve güncel akış şemalarına uyumun değerlendirilmesi. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2017.

254.

Tanır-Başaranoğlu S, Erat T, Karaaslan A, Kaya C, Salı E, Şen S, Aldemir B, Aykaç K, Yılmaz-Çiftdoğan D, Acar M, Sütçü M, Sertan-Kara S, Aktürk H, Çelik M, Tezer H, Karakaşlılar S, Yeşil E, Yaşar-Durmuş S, Çay Ü, Günay F, Çiftçi E, Somer A, Çelebi S, Tanır G, Dinleyici EÇ, Kara A. Çocukluk çağında antibiyotik ilişkili ishal sıklığı-çok merkezli çalışma-güncel ön değerlendirme sonuçları. 61. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Kasım 2017.

255.

Ekşi MA, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Perinatal tüberküloz'da doğrudan gözetimli tedavinin önemi. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 1-3 Aralık 2017.

256.

Yahşi A, Özdemir H, Erat T, Turak-Kara T, İleri T, İnce E, Çiftçi E. Kawasaki hastalığında IVIG tedavisi sonrası gelişen hemolitik anemi. 3. Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 1-3 Aralık 2017.

257.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Tural Kara T, Kendirli T, Aysev AD, Çiftçi E, İnce E. Dirençli etkenlerde uzun infüzyon tedavisi ile meropenem etkinliği. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, S-003, Antalya, 2018.

258.

İlbay S, Aktaş-Tapısız A, Bedir-Demirdağ T, Cura-Yayla BC, Güneş C, Tezer H, Çiftçi E. Toplum kaynaklı pnömoni ile hastaneye yatan çocuklarda ampirik antibiyotik tedavilerinin karşılaştırılması. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, S-014, Antalya, 2018.

259.

Erat T, Yahşi A, Tural Kara T, Özdemir H, Şanal Yılmaz F, Güriz H, Dinçaslan H, İnce E, İleri T, Doğu F, Taçyıldız N, Ertem M, İkincioğulları A, Ünal E, Çiftçi E, İnce E. Hematoloji-onkoloji ve immünoloji hastalarında 1 yıllık kalıcı santral venöz kateter enfeksiyon insidansı. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-119, Antalya, 2018.

260.

Yahşi A, Erat T, Tural Kara T, Özdemir H, Tekin D, Güriz H, Çiftçi E, İnce E. Çocuklarda Moraxella catarrhalis bakteriyemisinin klinik ve laboratuar özellikleri. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-132, Antalya, 2018.

261.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Kutlay Ş, Fitöz ÖS, Çiftçi E, İnce E. Grisel sendromu: Erken tanı ile tedavi edilebilir nadir tortikollis sebebi. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-304, Antalya, 2018.

262.

Çakmak-Taşkın E, Uğur Y, Küçük ZE, Yusufova V, Yahşi A, Erat T, Erkol Tuncer H, Özdemir H, Çiftçi E, Ertem M, İnce E. İnfluenza A (H1N1)’e ikincil gelişen hemofagositik lenfohistiyositoz. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-404, Antalya, 2018.

263.

Çakmak-Taşkın E, Yusufova V, Küçük ZE, Uğur Y, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. İnfluenza A (H1N1) enfeksiyonu sırasında gelişen spontan pnömomediastinum ve akut apandisit. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-405, Antalya, 2018.

264.

Yahşi A, Erat T, Tural Kara T, Taçyıldız N, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Frontal baş ağrısı ile başvuran atipik dissemine herpes zoster. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-423, Antalya, 2018.

265.

Erat T, Yahşi A, Öztürk M, Kayabaşı B, Özdemir H, Fitöz ÖS, Çiftçi E, İnce E. Suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen sakroiliak eklem osteomiyeliti. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-424, Antalya, 2018.

266.

Erat T, Yahşi A, Kayabaşı B, Öztürk M, Özdemir H, Teber S, Fitöz ÖS, Çiftçi E, İnce E. Suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen akut serebellar ataksi seyrinde ortaya çıkan ilerleyici ensefalit. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-425, Antalya, 2018.

267.

Kara A, Büyükcam A, Sütçü M, Elmas Bozdemir Ş, Acar M, Sali E, Kara SS, Sönmez G, Bedir T, Albayrak E, Kaya C, Çullas-İlarslan E, Kara T, Karakaşlılar S, Alabaz D, Somer A, Tezer H, Özdemir H, Çelebi S, Öz FN, Karbuz A, Çiftçi E. Beş yaş altı çocuklarda akut otitis media tanısı ile antibiyotik tercihi ve antibiyotik kullanımı sonrası gastrointestinal sistem yan etkileri çok merkezli prospektif gözlemsel çalışma. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-605, Antalya, 2018.

268.

Çakmak-Taşkın E, Küçük ZE, Uğur Y, Yusufova V, Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Parasetamole bağlı kutanöz ilaç erüpsiyonu gelişen bir olgu. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-615, Antalya, 2018.

269.

Yahşi A, Erat T, Tural Kara T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Seftriakson ve asiklovir birlikteliği tehlikeli olabilir mi? 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-616, Antalya, 2018.

270.

Küçük ZE, Erat T, Yahşi A, Uğur Y, Yusufova V, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Rotavirüse bağlı benign geçici hiperfosfatazemi. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-701, Antalya, 2018.

271.

Erat T, Yahşi A, Çanakçı C, Korkmaz A, Karahan C, Özdemir H, İleri T, Serel S, Atilla H, Kundakçı N, Çiftçi E, İnce E. Sistemik loxoscelism’e ikincil gelişen hemofagositik sendrom: Türkiye’den ilk vaka. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, P-926, Antalya, 2018.

272.

Demir E, Türkfiliz BN, Keleştemur E, Tuna Kırsaçlıoğlu C, Selbuz S, Altuntaş C, Kuloğlu Z, Ulukol B, Topçu S, Uran P, Eminoğlu T, Kendirli T, Çiftçi E, Şıklar Z, Kansu A. Farklı gastrointestinat yakınmalar ile değerlendirilen Muchausen sendromu ve Munchausen by proxy sendromu olan iki olgu. 12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, İzmir, 18-21 Nisan 2018.

273.

Özkan H, Çelebi S, Köksal N, Hacımustafaoğlu M, Koç E, Tezer H, Çetinkaya M, Erdeve Ö, Özdemir H. Ülkemizde respiratuar sinsityal virüs ile enfekte olan orta ve geç prematüre bebeklerde risk faktörlerinin belirlenmesi. 26. Ulusal neonatoloji Kongresi, Bilimsel Program-Konuşma Özetleri-Sözel ve Poster Bildiri Özetleri CD’si, SS-12, Girne-KKTC, 2018.

274.

Taş Ö, Karbuz A, Aldemir-Kocabaş B, Pazar E, Özdemir G, İnce E, Çiftçi E. Ticari olarak hazır paket biçimindeki ORS’nin hatalı hazırlanmasına bağlı gelişen hipernatremik dehidratasyon. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S354.

275.

Taş F, Fitöz S, Çiftçi E. Akut Ebstein Barr virüs enfeksiyonu sırasında saptanan hiperamilazemi. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S355.

276.

Yahşi A, Erat T, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Sağlıklı çocukta beklenmedik bir pnömoni etkeni: Pseudomonas aeruginosa. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S357.

277.

Akyüzlüer S, Doğan Ö, Güriz H, Çiftçi E. Evde hazırlanan oral rehidrasyon sıvısının (ORS) içerik açısından paketli hazır ORS ile karşılaştırılması. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S358.

278.

Biçer BB, Çakmak-Taşkın E, Kayabaşı B, Akbağ S, Öztürk M, Ateş Ö, Özdemir H, Kendirli T, Çiftçi E, İnce E. Döküntüden meningoensefalite herpes virüs: Bir olgu sunumu. 54. Türk Pediatri Kongresi, Girne-KKTC, 6-9 Mayıs 2018. Türk Pediatri Arşivi, 2018; 53: S386-387.

279.

Çiftçi E. Üst solunum yolu enfeksiyonları ve probiyotikler. 5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2018.

280.

Pay F, Kendirli T, Havan M, Özcan S, Çiftçi E, Eyileten Z, Tutar E. Candida endokarditli bir olgu. 15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum, 18-20 Ekim 2018.

281.

Murt B, Kendirli T, Özcan S, Havan M, Tekgüç H, Alıcı B, Eyileten Z, Özdemir H, Çiftçi E. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteği ile başarıyla tedavi edilen ağır seyirli nekrotizan pnömonili bir olgu. 15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum, 18-20 Ekim 2018.

282.

Havan M, Kendirli T, Özcan S, Gün E, Özdemir H, Yüksel MF, Bektaş Ö, Çiftçi E. Nadir rastlanan bir ensefalit etkeni: Batı Nil virüsü. 15. Çocuk Acil Tıp Ve Yoğun Bakım Kongresi, Bodrum, 18-20 Ekim 2018.

283.

Çiftçi E. Suçiçeği aşılaması. 2. Aşı Okulu, Antalya, 8-11 Kasım 2018.

284.

Çiftçi E. Ateşli çocukta ne yapalım? Uzamış ateş. 62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 14-18 Kasım 2018.

285.

Bay Ü, Çiftçi E, Yaylacı Göktuğ A, Özdemir H, İnce E, Tekin D. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Polikliniğine başvuran 3-36 ay arasındaki bakteriyemi saptanan ve saptanmayan odağı belirsiz ateşli çocukların değerlendirilmesi. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

286.

Çakmak-Taşkın E, Öztürk S, Bekar G, Tosun H, Özdemir H, Erdeve Ö, Arsan S, Çiftçi E, İnce E. Konjenital sifiliz: iki vakanın sunumu. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

287.

Çiğdem-Özer E, Çakmak-Taşkın E, Mustafayeva N, Sarısoy D, Altıntaş M, Özdemir H, İnce E, Tutar E, Çiftçi E. Kawasaki hastalığı: tanıda yaşanan güçlükler. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

288.

Sevinç S, Çakmak-Taşkın E, Erat T, Yahşi A, Tural-Kara T, Aldemir-Kocabaş B, Karbuz A, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda diş absesi: Yatırılarak izlenen 72 hastanın değerlendirilmesi. 4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

289.

Çakmak-Taşkın E, Erkol-Tuncer GH, Özdemir H, İnce E, İleri T, Çiftçi E, Ertem M, İnce E. Refrakter B-ALL hastasında fatal dissemine Fusarium enfeksiyonu. Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, Afyonkarahisar, 7-9 Aralık 2018.

290.

Çiftçi E. Enfeksiyoncu gözü ile artrit. Çocuk Romatoloji Sempozyumu: Çocuklarda Artrit ve Artrit Dışı Eklem Tutulumları, Gazi Üniversitesi Hastanesi, 75. Yıl Salonu, Ankara, 15 Aralık 2018.

291.

Çiftçi E. Riskli temas sonrası kuduz profilaksisi. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Kayseri, 2019.

292.

Konca HK, Özdemir H, Eren H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Çiftçi E, Ekim M, İnce E. İyi bildiğimiz nadir rastladığımız bir durum: Asiklovire bağlı akut böbrek yetmezliği. 5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Bildiri Kitapçığı, Kayseri, 2019.

293.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Özcan S, Havan M, Şanal F, Güriz H, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. Çocuk yoğun bakım ünitesinde Acinetobacter spp. enfeksiyonları: Tek merkez deneyimi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

294.

Erat T, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. 2016-2017 yılı sezonunda influenza benzeri hastalık ile hastaneye yatırılan çocuklarda influenza sıklığı, influenza tipleri ve influenza aşısı kullanımı: tek merkez prospektif çalışma sonuçları. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

295.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Özçakar ZB, Atalay S, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda artrit: 78 vakalık tek merkez deneyimi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

296.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Kırsaçlıoğlu C, Kuloğlu Z, Çiftçi E, İnce E. Eski dost yeni düşmanımız: Kateter ilişkili Saccharomyces cerevisiae. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

297.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Ateş U, Göllü-Bahadır G, Fitöz S, İnce E, Çiftçi E. Yuvarlak pnömoniden kist hidatiğe: Olgu sunumu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

298.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Ateş U, Çobanoğlu N, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E.  Akciğer absesi biçiminde ortaya çıkan konjenital pulmoner hava yolu malformasyonlu bir olgu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

299.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Çobanoğlu N, Ceyhan K, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Adenovirüs ilişkili organize pnömoni. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

300.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Reaktif hava yolu hastalığı nedeniyle tanı alan birinci brankial yarık anomalili bir olgu sunumu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

301.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Göllü-Bahadır G, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Maligniteyi taklit eden bir olgu: Abdominal tüberküloz. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

302.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Kendirli T, Taçyıldız N, Çiftçi E, Ünal E, İnce E. Nekrotizan fasiit gelişen nötropenik çocukta dirençli bir etken: Escherichia coli. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

303.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Kalem M, Kınık HH, Fitöz S, Çiftçi E, İnce E. Septik artrit komplikasyonu: Femur başı aseptik nekrozu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

304.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Fitöz S, İnce E, Çiftçi E. Sağlıklı çocuklarda sakroileit/iliak kemik osteomyelitinin olağandışı bir etkeni: Salmonella. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

305.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Kınık HH, İnce E, Çiftçi E. İntraosseöz girişime ikincil osteomiyelit. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

306.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Karagözlü S, Uçar T, İnce E, Çiftçi E. Aynı hastada Streptococcus pyogenes’in neden olduğu süpüratif olmayan iki komplikasyon gelişimi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

307.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Özcan S, Havan M, Kendirli T, İnce E, Çiftçi E. Suçiçeğine ikincil eş zamanlı iki bakteriyel komplikasyon: Streptococcus pyogenes ampiyemi ve Staphylococcus aureus bakteriyemisi. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

308.

Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Konca HK, Arga G, Çiftçi E, İnce E. Nadir görülen bir olgu: Ulcus vulvae acutum. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

309.

Arga G, Özdemir H, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Kendirli T, Kaya B, Çiftçi E, İnce E. Meningokok enfeksiyonunun üç farklı yüzü: Şifa, sekel ve ölüm. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

310.

Murt B, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Kendirli T, Karahan ZC, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda bocavirüs enfeksiyonlarının klinik özellikleri. 55. Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 28 Nisan-2 Mayıs 2019. Türk Pediatri Arşivi, 54, S71 (2019).

311.

Çakmak-Taşkın E, Kütükçü HB, Konca HK, Arga G, Özdemir H, Akay BN, Çiftçi E, İnce E. Sistemik tedaviye dramatik yanıt veren kutanöz leishmaniasis vakası. 55. Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 28 Nisan-2 Mayıs 2019. Türk Pediatri Arşivi, 54, S161, (2019).

312.

Abdullayeva Z, Kendirli T, Havan M, Özcan S, Çakmak-Taşkın E, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Purpura fulminans ile seyreden meningokoksemi olgusu. 55. Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 28 Nisan-2 Mayıs 2019. Türk Pediatri Arşivi, 54, S195; (2019).

313.

Çiftçi E. Dünden bugüne aşılar ve içindekiler: Koruyucu, stabilizatör ve diğerleri. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Aşı Öncüleri için 2. Aşı Kursu, Urla, 18-22 Eylül 2019.

314.

Emekli B, Kendirli T, Özcan S, Havan M, Konca K, Botan E, Balsak S, Gün E, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Çocuk yoğun bakımda antibiyotik kullanım kararını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. 16. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2-5 Ekim 2019.

315.

Gün E, Kendirli T, Öztürk AG, Özcan S, Havan M, Botan E, Balsak S, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E. Rotavirüs nedeniyle çocuk yoğun bakıma yatan hastaların klinik özellikleri ve sonuçları. 16. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2-5 Ekim 2019.

316.

Bayar S, Kendirli T, Özcan S, Havan M, Özdemir H, Çiftçi E, İnce E. Çocuk yoğun bakıma meningokoksemi nedeniyle yatan hastalar. 16. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2-5 Ekim 2019.

317.

Çiftçi E. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında probiyotikler ve mikrobiyota. 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, 28-31 Ekim 2019.

318.

Çiftçi E. Kawasaki hastalığının bilmecesi: Olgular eşliğinde. 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 30 Ekim-3 Kasım 2019.

319.

Çakmak Taşkın E, Samsa NA, Konca HK, Arga G, Özen S, Biral Coşkun B, Özdemir H, İnce E, Ekim M, Çiftçi E. Salmonella gastroenteritine eşlik eden glomerülonefrit: Akut poststreptokoksik glomerülonefrit mi, Salmonella glomerülonefriti mi? 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

320.

Arga G, Özdemir H, Alimoğlu B, Manav M, Konca HK, Çakmak Taşkın E, Özen S, Öcal D, İnce E, Çiftçi E. Nadir görülen bir durum: Akut neonatal süpüratif parotit. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

321.

Arga G, Özdemir H, Mertek S, Hetemli N, Konca HK, Çakmak Taşkın E, Özen S, Karaca O, Karahan ZC, Fitöz S, İnce E, Çiftçi E. İzole edilmesi zor bir etken: Kingella kingae. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

322.

Çakmak Taşkın E, Samsa NA, Konca HK, Arga G, Özen S, Akıncı Göktaş Ö, Özdemir H, Teber S, İnce E, Çiftçi E. Rotavirüs gastroenteriti sırasında ataksi gelişen bir olgu. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

323.

Arga G, Özdemir H, Mertek S, Hetemli N, Konca HK, Çakmak Taşkın E, Özen S, Evren E, Karahan ZC, İnce E, Çiftçi E. İki kardeşte eş zamanlı saptanan enterovirüs kaynaklı aseptik menenjit. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

324.

Çakmak Taşkın E, Polat S, Konca HK, Arga G, Özen S, Özdemir H, Fitöz S, İnce E, Çiftçi E. Pott apsesi gelişen 15 aylık bir olgu. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

325.

Emekli B, Konca K, Kendirli T, Özdemir H, Özcan S, Çiftçi E, Havan M, İnce E, Botan E, Balsak S, Gün E. Çocuk yoğun bakımda antibiyotik kullanım kararını etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi. Türk Pediatri Kurumu Buluşması 2020 Güncelleme Toplantıları, Ankara [Online], 25-29 Ekim 2020.

326.

Arga, Aslan S, Yıldız-Atikan B, Çakmak-Taşkın E, Konca HK, Özen S, Çoksüer F, Özdemir H, İnce E, Çiftçi E Lenfadenit tedavisinde toplum kökenli MRSA unutulmamalı. Türk Pediatri Kurumu Buluşması 2020 Güncelleme Toplantıları, Ankara [Online], 25-29 Ekim 2020.

327.

Beşli Çelik D, Arga G, Arıcı G, Evgin M, Bayer F, Bilicen G, Özal AS, Köksal H, Konca HK, Çakmak Taşkın E, Özdemir H, Çiftçi E. Çocuklarda görülen COVID-19 ilişkili multisistem inflamatuar sendromu (MIS-C): Olası diğer hastalıklar gözden kaçırılmamalı. 64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi [Online], 15-20 Aralık 2020.

328.

Özen S, Çakmak-Taşkın E, Arga G, Konca K, Özdemir H, Çakmaklı HF, Haskaloğlu Ş, Okulu E, Dinçaslan H, İnce E, İleri T, Taçyıldız N, Doğu F, Evren E, Us E, Karahan ZC, Fitöz S, Kendirli T, Kuloğlu Z, Tutar E, İkincioğullari A, Ünal E, Ertem M, İnce E, Çiftçi E. Çocuklarda invaziv aspergilloz: 59 olgunun retrospektif değerlendirmesi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu 2020. Mantar Enfeksiyonları Toplantısı. 26-29 Aralık 2020. Bildiri Kitabı. P:110-115.

329.

Arga G, Çakmak Taşkın E, Konca K, Özen S, Özdemir H, Yaman Ortaköylü M, Yılmaz Y, Çakmaklı HF, İnce E, İleri T, Fitöz S, Ceyhan K, Ertem M, İnce E, Çiftçi E. Kas tutulumu ile klinik bulgu veren mukormikoz olgusu. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu 2020. Mantar Enfeksiyonları Toplantısı 26-29 Aralık 2020. Bildiri Kitabı. P:117-127. 

330.

Konca HK, Özdemir H, Çakmak Taşkın E, Arga G, Gün E, Botan E, Biral Coşkun B,  Kendirli T, Özçakar B, Çiftçi E. Solid organ transplantasyonu sonrasi nadir bir enfeksiyon: Kutanöz mukormikoz. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu 2020. Mantar Enfeksiyonları Toplantısı 26-29 Aralık 2020. Bildiri Kitabı. P: 129-132.

331.

Özen S, Özdemir H, Evren E,  Çakmak Taşkın E, Arga G, Konca HK, Çakmaklı HF, Haskaloğlu Ş, Okulu  E, Dinçaslan H, İnce E, İleri T, Taçyıldız N, Doğu F, Us E, Karahan ZC, Fitöz S, Kendirli T, Kuloğlu Z, Tutar E, İkincioğulları A, Ünal H, Ertem M, İnce E, Çiftçi E. Galaktomannan test sonuçlarının çocuklarda invaziv aspergilloz tanısındaki önemi. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu 2020. Mantar Enfeksiyonları Toplantısı. 26-29 Aralık 2020. Bildiri Kitabı. P: 134-139.

332.

Çiftçi E. Ulusal aşı programlarının oluşturulması. 9. Ulusal Aşı Sempozyumu, [Online], 7-10 Ekim 2021.

333.

Öztürk S, Konca HK, Arga G, İnceli BH, Özdemir H, Çiftçi E. COVID-19 ilişkili MIS-C ayırıcı tanısında unutulmaması gereken bir enfeksiyon hastalığı etkeni: adenovirüs. 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 17-21 Ekim 2021.

334.

Ahmadova L, Özdemir İ, Vatansever G, Tekin D, Çiftçi E, İnce E. Herpes simpleks virüs enfesiyonun nadir formu: Herpetik dolama. 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 17-21 Ekim 2021.

335.

Hançerli Demirbaş S, Konca HK, Arga G, İnceli BH, Özdemir H, Çiftçi E. COVID-19 pandemisi döneminde ertelenen diş sağlığı kontrolleri sonucu tekrarlayan diş apsesi. 65. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 3-7 Kasım 2021.

336.

Mustafayeva N, Konca HK, Arga G, İnceli BH, Özdemir H, Çiftçi E. Self mutilasyon tanılı bir olguda gelişen Staphylococcus aureus bakteriyemisi. 65. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 3-7 Kasım 2021.

337.

Erdoğan BÖ, Konca HK, Arga G, İnceli BH, Özdemir H, Çiftçi E. COVID-19 atmosferinde gelişen trajik olaylar dizisi: Sinüzit sonrası periorbital abse ve kavernöz sinüs trombozu. 65. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 3-7 Kasım 2021.

338.

Güzel FE, Konca HK, Arga G, İnceli BH, Özdemir H, Çiftçi E. Lenfadenit izleminde gelişen bir multisistem inflamatuar sendrom olgusu. 65. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 3-7 Kasım 2021.

339.

Özel Parlak Gİ, Arga G, Konca HK, İnceli BH, Taş İ,  Özdemir H, Çiftçi E. Linezolid ve tigesiklin ile tedavi edilen vankomisin dirençli Enterococcus faecium menenjiti olgusu. 65. Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 3-7 Kasım 2021.

340.

Çağlayan U, Vatansever G, Havan M, Özdemir İ, Özen H, Balaban B, Kahveci F, İnceli BH, Özdemir H, Tekin D, Çiftçi E, Kendirli T. Çocuk Acil servisinde meningokoksemi hastalarının yönetimi. 18. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 2022.

341.

Balaban B, Kahveci F, Uçmak H, Özen H, Gurbanov A, Havan M, İnceli B, Bektaş Ö, Çakmak HF, İleri T, Çiftçi E, Kendirli T. HHV-6 ilişkili ensefalit olguları: İki farklı hastalık prezentasyonu ve yönetimi. 18. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 2022.

342.

Yaşar H, Vatansever G, İnceli BH, Yılmaz MM, Ramoğlu MG, Özdemir H, Tekin D, Çiftçi E. Multisistem İnflamatuar Sendromu (MIS-C) tanısı almış bir olgu. 18. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, 2-5 Kasım 2022.

343.

Öcal D, Yıldız D, Türker E, Şahin İ, Pehlivan A, Ulukurt R, Sakhen K, Özdemir H,

Çiftçi E, Tekin D, Elhan A. COVID-19 önlemlerinin çocuklarda rotavirüs ve beta-hemolitik streptokok enfeksiyonları üzerindeki etkisi. 40. Uluslararası Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Kasım 2022.

344.

Mucuk-Evin G, İnceli B, Penezoğlu N, Özdemir H, Çiftçi E. Diş apsesine sekonder mandibula osteomiyeliti vakası. 7. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 2-4 Aralık 2022.

345.

Gurbanova L, Atan A, Penezoğlu N, İnceli B, Özdemir H, Çiftçi E. Aşı reddi olan ailenin çocuğunda Streptococcus pneumoniae serotip 19 mastoiditi. 7. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 2-4 Aralık 2022.

346.

Güzel FE, Arga G, İnceli BH, Özdemir H, Tekin D, Vatansever G, Çiftçi E. COVID-19 salgını sırasında ebeveynlerin çocukluk çağı aşılarına ve COVID-19 aşısına karşı tutumlarının değerlendirilmesi. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

347.

Şahbudak Bal Z, Yıldırım Arslan S, Güner Özenen G, Şener D, Kılıçaslan Ö, Demirbuğa A, Afat Turgut E, Dalgıç N, Belet N, İnceli HB, Tüz A, Tural Kara T, Bülbül B, Bedir Demirdağ T, Çakıcı Ö, Bal A, Ergün D, Altuğ Ü, Arslan A, Kızmaz İşançlı D, Hançerli Törün S, Çelik Ü, Yaşar B, Erbaş İC, Karadağ Öncel E, Akbaş A, Güdeloğlu E, Şen S, Kaçar P, Erci E, Dede E, Petmezci E, Aksoy FD, Karbuz A, Öncel S, Devrim İ, Çiftçi E, Hacımustafaoğlu M, Kurugöl Z. COVID-19 aşısı sonrası breakthrough enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatışların değerlendirilmesi: Ülke çapında bir kohort çalışması. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

348.

Yılmaz D, Ekemen Keleş Y, Emiroğlu M, Bursal Duramaz B, Uğur C, Aldemir Kocabaş B, Çelik T, Özdemir H, Bayturan S, Türel Ö, Hafize Erdeniz H, Çakıcı Ö, Çakmak Taşkın E, Erbaş İC, Genceli M, Ergül Sarı E, Caymaz C, Kızıl MC, Sütçü M, Demirbuğa A, Alkan G, Bağcı Z, Timurtaş Dayar G, Akyüz Özkan E, Tekin Yılmaz A, Akça M, Yeşil E, Kara SS, Aktürk H, Yaşar B, Ümit Z, Uygun H, Erdem N, Büyükçam A, Karadağ Öncel E, Tüter Öz ŞK, Çetin HS, Anıl AB, Yılmaz R, Zengin N, Uzuner S, Albayrak H, Borakay Ö, Topal S, Arslan G, Yazar A, Özer A, Kendirli T, Kara M, Demirkol D, Battal F, Köşker M, Metin Akcan Ö, Kıhtır HS, Gül D, Zararcı K, Alakaya M, Kula N, Çelik E, Petmezci E, Evren G, Kara Aksay A, Konca Ç, Sert A, Arslan D, Bornaun H, Tekeli O, Bal A, Şahin İO, Demir S, Sap F, Akyol MB, Tanıdır İC, Dönmez YN, Uçar T, Çoban Ş, Arga G, Hançerli Törün S, Karpuz D, Çelik SF, Varan C, Elmalı F, Öncel S, Belet N, Hatipoğlu N, Dalgıç Karabulut N, Turgut M, Somer A, Kuyucu N, Çiftçi E, Dinleyici EÇ, Kara A. Çoklu sistemik inflamatuvar sendrom tanılı olguların değerlendirilmesi (Türk MISC Çalışma Grubu). 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

349.

İnceli BH, Penezoğlu DN, Özgeç M, Küçük B, Özdemir H, Çiftçi E. Herpes zoster geçirmekte olan babadan bulaş sonrası kendisi ve annesinde su çiçeği gelişen bir yenidoğan. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

350.

Penezoğlu DN, İnceli HB, Özdemir H, Çiftçi E, Üstün M, Kaynak Şahap S, Fitoz ÖS. Derin boyun enfeksiyonu komplikasyonu: Lemierre sendromu. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

351.

İnceli BH, Penezoğlu DN, Şen EK, Vuran E, Efe Z, Özdemir H, Çiftçi E. Fontanel bombeliği nedeniyle başvuran bebekte sürpriz etken: SARS-CoV-2. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

352.

İnceli BH, Arga G, Konca HK, Penezoğlu DN, Özdemir A, Tatar İ, Özdemir H, Ocak E, Fitoz S, Çiftçi E. Tam aşılı bir çocukta Streptococcus pneumoniae serotip 19F’nin neden olduğu mastoidit. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

353.

Penezoğlu DN, İnceli HB, Özdemir H, Çiftçi E, Kılıç A, Duman S, Bayatlı E, Ateş U, Kaynak Şahap S, Fitoz ÖS. Sağlıklı bir adolesanda menenjit ile ortaya çıkan anterior sakral meningosel. 16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

354.

Çanakçı C, Özdemir H, Arga G, Konca HK, Çakmak-Taşkın E, Uçar T, Çiftçi E, Tutar HE. Kawasaki hastalığı’nda koroner arter anevrizması gelişimi risk faktörlerinin ve skorlama sistemlerinin incelenmesi: Tek merkezin 25 yıllık tecrübesi. 1. Uluslararası Meram Pediatri Kongresi, Konya, 5-7 Mayıs 2023.

355.

Ödemiş AS, İnceli BH, Yıldırım DN, Çiftçi E, Özdemir H. Kızamık vakalarında korkutan artış. 58. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 09-13 Mayıs 2023.

356.

Alimoğlu B, İnceli B, Penezoğlu N, Çiftçi E, Özdemir H. Lenfadenopatide ayırıcı tanı: Staphylococcus aureus ilişkili lenfadenit. 58. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 09-13 Mayıs 2023.

357.

Öcal D, Karaoğlu Ç, Ceyhuni B, Havan M, Kalem M, İnceli BH, Dolapçı İ, Kendirli T, Özdemir H, Çiftçi E. Çocuk hastanemizde görülen ilk Candida auris izolasyonu. 38. ANKEM Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1-4 Haziran 2023.

358.

Çanakçı C, Bülbül YE, İncesoy Özdemir S, Dinçaslan H, Taçyıldız N, Aydın F, Özçakar ZB, Çakar N, İnce E, Özdemir H, Çiftçi E, Cabi Ünal E. Lenfadenopati ile prezente olan romatolojik hastalıklar: Tek merkez deneyimi. Sözlü sunum. Ankara Pediatri Kongresi, Ankara, 9-11 Kasım 2023.

359.

Ertem NM, Penezoğlu DN, İnceli BH, Köstekci YE, Kaynak Şahap S, Okulu E, Fitöz S, Özdemir H, Çiftçi E. Yenidoğan döneminde Streptococcus pyogenes osteomiyeliti olgusu. Ankara Pediatri Kongresi, Ankara, 9-11 Kasım 2023.

360.

Mehdili A, Vatansever G, Özdemir H, Çiftçi E, Kendirli T, Tekin D. COVID-19 pandemi öncesi ve döneminde akut bronşiolit etkenlerinin mevsimsel dağılımı ve hastalık ciddiyeti üzerine etkilerinin değerlendirilmesi. Ankara Pediatri Kongresi, Ankara, 9-11 Kasım 2023.

361.

Öztürk G, Haskoloğlu Ş, Baskın K, Deveci Demirbaş N, Çiftçi E, Doğu F, İkincioğulları A. Kronik granülamatöz hastalık tanılı hastada Mycobacterium chelonae ve Aspergillus pnömonisi birlikteliği. Ankara Pediatri Kongresi, Ankara, 9-11 Kasım 2023.

362.

Deveci Demirbaş N, Haskoloğlu Ş, Baskın K, Erkmen H, Gün E, Kendirli T, Karahan C, Özdemir H, Çiftçi E, İkincioğulları A, Doğu F. SARS-COV-2 ile enfekte primer immün yetmezliği olan hastaların klinik bulguları ve tedavi sonuçları. Ankara Pediatri Kongresi, Ankara, 9-11 Kasım 2023.