• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam12
Toplam Ziyaret173246
Üyelik Girişi

A. Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar

1.

Akut otitis medianın mikrobiyolojisi.

Panel: Akut rekürren ve seröz otitler.

Rıza Keser [Moderatör]

İrfan Yorulmaz, Umut Akyol, Yusuf Kemaloğlu, Ergin Çiftçi.

I. Pediatrik KBB Kongresi, Ankara, 23-25 Mayıs 2001.

2.

Akut otitis medianın medikal tedavisi.

Panel: Akut rekürren ve seröz otitler.

Rıza Keser [Moderatör]

İrfan Yorulmaz, Umut Akyol, Yusuf Kemaloğlu, Ergin Çiftçi.

I. Pediatrik KBB Kongresi, Ankara, 23-25 Mayıs 2001.

3.

Çocukluk çağı döküntülü hastalıkları.

TAPD Ulusal Aile Sağlığı Kongresi, Antalya, 12-15 Haziran 2004.

4.

Pnömonilerde laboratuvar ayırıcı tanı.

Panel: Pnömoniler.

Ülker Öneş, Gülten Seçmeer[Başkanlar]

Ali Bülent Cengiz, Ergin Çiftçi, Emin Sami Arısoy.

8. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Gaziantep, 28-30 Nisan 2005.

5.

Gastrointestinal enfeksiyonların tedavisi.

Uzmanına sorun oturumu.

41. Türk Pediatri Kongresi, Ankara, 22-25 Haziran 2005.

6.

Menenjitlerde yönetim.

Panel: Santral sinir sistemi enfeksiyonlarının yönetimi.

Ülker Doğru [Başkan]

Emin Ünüvar, Ergin Çiftçi, Ali Bülent Cengiz.

9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Mersin, 30 Mart-1 Nisan 2006.

7.

İbuprofen.

Panel: Antipiretik tedavi.

Emre Alhan [Başkan]

Ülker Doğru, Emre Alhan, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ergin Çiftçi, Dilek Arman, Berkan Gürakan.

Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, 26 Mayıs 2006.

8.

Tonsillofarenjit.

Panel: Enfeksiyon Hastalıkları.

Anal Ö, Demir E [Başkanlar]

Ergin Çiftçi, Ateş Kara.

Ege Bölgesi Pediatri Günleri, İzmir, 6-7 Nisan 2007.

9.

Çocuklarda sindirim yolu ile bulaşan enfeksiyonların tedavisi

Panel: Çocuklarda Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar.

Ülker Doğru, Ayşe Wilke Topçu [Başkanlar]

Ateş Kara, Nurşen Belet, Ergin Çiftçi, Ülker Doğru.

V. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu, Samsun, 7-10 Nisan 2007.

10

Bakteriyel menenjit yönetimi.

Panel: Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları.

Işık Yalçın [Başkan]

Ateş Kara, Ergin Çiftçi, Yaramış A.

29. Pediatri Günleri, İstanbul, 10-13 Nisan 2007.

11.

Enfeksiyon hastalıklarının tanısında moleküler gelişmeler.

Panel: Enfeksiyon hastalıklarında tanısal gelişmeler.

Ülker Doğru [Başkan]

Özinel MA, Ayper Somer, Ergin Çiftçi, Ateş Kara.

43. Türk Pediatri Kongresi, Bodrum, 16-20 Mayıs 2007.

12.

Çocuklarda invaziv pnömokok enfeksiyonları: Aşılama

Panel: Çocuklarda invaziv pnömokok enfeksiyonları.

Haluk Çokuğraş, Zafer Kurugöl [Başkanlar]

Nezahat Gürler, Ülker Doğru, Ergin Çiftçi.

5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2007.

13.

Viral hepatitlerde seroepidemiyoloji.

Panel: Viral hepatitler.

Akşit F [Başkan]

Ergin Çiftçi, Figen Gürakan, Selim Badur.

2. Eskişehir Pediatri Günleri, Eskişehir, 28-30 Haziran 2007.

14.

Pnömokok aşısı.

Panel: Bağışıklama Oturumu.

E Özmert, Ateş Kara [Başkanlar]

Özmert E, Şahin F, Ergin Çiftçi.

3. Ankara Pediatri Günleri, Ankara, 13-14 Aralık 2007.

15.

Çocuklarda pnömokok enfeksiyonlarından korunma ve ülkemizdeki durum.

Panel: Çocuklarda Pnömokok Enfeksiyonları.

Akçakaya N, Camcıoğlu Y [Başkanlar]

Ayper Somer, Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi.

Pnömokok Enfeksiyonları Ulusal Platform, İstanbul, 12 Şubat 2008.

16.

Kırım Kongo kanamalı ateşi (Panel: Çocuklarda Gözardı Edilen Enfeksiyonlar. Aksaray N, Alhan E [Başkanlar], Doğru Ü, Vardar F, Ergin Çiftçi).

4. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 17-20 Şubat 2008.

17.

Çocuklarda pnömokok enfeksiyonları (Konferans, Ergin Çiftçi).

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 29 Şubat 2008, Ankara.

18.

Ulusal aşı programı (Panel: Bağışıklamada Yenilikler. Sengül A [Başkan], Ergin Çiftçi, Ertem G, Kılıç D).

KLİMİK Simpozyumu; Bağışıklamada Yenilikler, Ankara, 26 Mart 2008.

19.

Ulusal aşı programı dışındaki aşılar (Konferans: Ekim M [Başkan] Ergin Çiftçi, Türktaş İ).

Türk Pediatri Kurumu Ankara Toplantısı, Ankara, 11 Nisan 2008.

20.

Kinolonlar (Antibiyotik Kursu konuşması: Ergin Çiftçi).

30. Pediatri Günleri, İstanbul, 14 Nisan 2008.

21.

Pnömokok aşıları (Panel: Aşı Uygulamalarında Yenilikler. Salman N [Başkan], Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi, Camcıoğlu Y).

30. Pediatri Günleri, İstanbul, 14-17 Nisan 2008.

22.

Kulak burun boğazda aşı uygulamaları (Oturum 6. Enver Ö [Başkan], Ergin Çiftçi, Uslu S, Gerek M).

8. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008.

23.

Pnömokok infeksiyonlarında korunma (Panel:  Çocuklarda pnömokok infeksiyonları ve korunma. Ayper Somer [Başkan], Gürler N, Ayper Somer, Ergin Çiftçi).

23. ANKEM Kongresi, Çeşme, İzmir, 28 Mayıs-1 Haziran 2008.

24.

Otitis media tedavi edilmeli mi? (Tartışmalı Oturum: Otitler tedavi edilmeli mi? Salman N, Arvas A [Başkanlar], Kuyucu N, Ergin Çiftçi).

44. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 14-18 Haziran 2008.

25.

İshalli hastalıklara yaklaşım (Konferans, Ergin Çiftçi).

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, 7 Temmuz 2008, Ankara.

26.

Transplantasyon dışı gruplarda sitomegalovirüs enfeksiyonları (Panel:  CMV infeksiyonu. Gürgey A, Salman N [Başkanlar], Yılmaz G, Öztürk G, Durmaz Ö, Ergin Çiftçi).

IV. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Abant, 7-9 Kasım 2008.

27.

Toplum kökenli pnömoni (Panel:  Enfeksiyon. Aksaray N, Ceyhan M [Başkanlar], Ceyhan M, Ergin Çiftçi, Kurugöl Z).

52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Belek, Antalya, 12-16 Kasım 2008.

28.

Rotavirüs enfeksiyonları ve korunma yolları (Konferans. Çullu F [Başkan] Ergin Çiftçi, Yağcı RV).

Türk Pediatri Kurumu Ankara Toplantısı, 6 Şubat 2009, Ankara.

29.

Pnömokoktan aşı ile korunma (Panel:  Pnömokok ve pnömokoktan korunma. Kocabaş E, Gedik Y [Başkanlar], Baki A, Şener B, Ergin Çiftçi).

4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Trabzon, 15 Nisan-18 Nisan 2009.

30.

Febril nötropenik çocuk hastalarda fungal enfeksiyonlar ve antifungal tedavi (Panel: Ertem M (İmmünsuprese çocuk hastalarda febril nötropeni), Kara A (Febril nötropenik çocuk hastalarda antibakteriyel tedavi), Ergin Çiftçi).

“Çocuk Bakışı”, 20 Nisan 2009, Ankara.

31.

Rotavirüs enfeksiyonları ve korunma yolları (Konferans. Ergin Çiftçi, Yüksel H).

Türk Pediatri Kurumu Eskişehir Toplantısı, 11 Mayıs 2009, Ankara.

32.

Ülkemizde yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı: Kırım Kongo kanamalı ateşi (Konferans. Seçmeer G, Ayper Somer  [Başkanlar], Ergin Çiftçi).

6. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 20-22 Mayıs 2009, Ankara.

33.

Glikopeptidler karbapenemler ve kinolonlar (Kurs:  Antimikrobiyal İlaçların Pediatrik Kullanım İlkeleri Kursu. Ayper Somer, Kara A [Başkanlar] Ergin Çiftçi).

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Marmaris, 21-25 Ekim 2009.

34.

Ateşi uzamış olan çocuk (Birlikte Tartışalım, Ergin Çiftçi).

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Marmaris, 21-25 Ekim 2009.

35.

Domuz gribi: Yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı (Konferans, Ergin Çiftçi).

Kıbrıs Türk Tabibler Birliği, Kıbrıs, 12 Kasım 2009.

36.

Pandemik influenza A (H1N1) domuz gribi: Yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı (Konferans, Ergin Çiftçi).

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Ankara, 17 Kasım 2009.

37.

Paraziter Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları (Konferans, Ergin Çiftçi).

Milupa Pediatride Uzmanına Danışalım Toplantısı, Ankara, 24 Ocak 2010.

38.

Ülkemizde yeni ortaya çıkan bir enfeksiyon hastalığı: Kırım Kongo kanamalı ateşi (Konferans. Ergin Çiftçi).

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri, 26 Şubat 2010.

39.

Yenidoğan ve çocuk yoğun bakım ünitelerinde hastane enfeksiyon kontrolü (Panel:  Pediatri paneli. Hacımustafaoğlu M [Başkan], Ergin Çiftçi, Ayper Somer, Çelebi S).

Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, 1-4 Nisan 2010.

40.

Akut sinüzit, Akut otitis media, Çocuklarda cilt enfeksiyonları (Panel Konuşmaları, Ergin Çiftçi).

COMPACT, Antalya, 3-4 Nisan 2010.

41.

Kene ile bulaşan hastalıklar (Konferans. Vardar F [Başkan], Ergin Çiftçi).

46. Türk Pediatri Kongresi, Çeşme, 18-22 Mayıs 2010.

42.

Neden suçiçeği aşısı? (Panel: Rutin dışı aşılama. Kara A [Başkan], Ergin Çiftçi, Kara A, Tezer H, Cengiz AB, Ayper Somer).

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hatırlatmaları, Antakya, 16-17 Ekim 2010.

43.

Akut tonsillofarenjit (Konferans. İnce E [Başkan], Ergin Çiftçi).

Çocuklarda Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 4-5 Kasım 2010.

44.

Çocuklarda akut otitis media. (Konferans. Doğru Ü [Başkan], Ergin Çiftçi).

Çocuklarda Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 4-5 Kasım 2010.

45.

Antiviral tedavi. (Panel: Akçakaya N, Kutluk T, Patıroğlu T [Başkanlar], Kebudi R, Anak S, Ergin Çiftçi, Tanyeli A, Hazar V).

V. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Abant, 17-19 Aralık 2010.

46.

Hastane enfeksiyonlarını tanımlama değerlendirme parametreleri ve çocuklardaki farklılığı. (Kurs: Cengiz AB [Başkan], Ergin Çiftçi).

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

47.

Hastane enfeksiyonlarında sık sorulan sorular.(Kurs: Cengiz AB [Başkan], Ergin Çiftçi).

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

48.

Febril nötropeni tanısında sorunlar.(Panel: Kocabaş E, Kuyucu N [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Cengiz AB, Ayper Somer).

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

49.

Yenidoğan enfeksiyonları: Sepsis ve menenjitin klinik bulguları.(Panel: Yurdakök M, Cengiz AB [Başkanlar], Köksal N, Ergin Çiftçi, Cengiz AB).

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

50.

Toplum kökenli pnömoni.(Konferans. Kutluk T [Başkan], Ergin Çiftçi).

Türkiye Milli Pediatri Derneği, Hatay Bölgesel Eğitim Toplantısı, Hatay, 24 Haziran 2011.

51.

Akut tonsillofarenjit.(Konferans. Cengiz B [Başkan], Ergin Çiftçi).

Çocuklarda Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 3, Gaziantep, 17-18 Ekim 2011.

52.

Akut otitis media.(Konferans. Cengiz B [Başkan], Ergin Çiftçi).

Çocuklarda Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 3, Gaziantep, 17-18 Ekim 2011.

53.

Enfeksiyona bağlı akut havayolu tıkanıklığı. (Panel: Akut Hava Yolu Tıkanıklığı, Tekşam Ö, Güler E [Başkanlar], Ergin Çiftçi, İkizoğlu T).

XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

54.

Erken çocukluk çağında HPV enfeksiyonları. (Panel: HPV enfeksiyonları, servikal kanser ve HPV aşıları, Şatıroğlu H, Pabuççu R [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Cengiz SD, Derman O, Akgül MA).

Adolesan ve Pediatrik Jinekoloji Derneği Toplantısı, Ankara, 5 Mayıs 2012.

55.

BCG aşılamasında son durum. (Panel: Yeni aşılama stratejileri, Arvas A, Kara A [Başkanlar], Arvas A, Dinleyici EÇ, Ergin Çiftçi).

48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2012.

56.

Çocukluk çağı enfeksiyonları. (Konferans, Ergin Çiftçi).

ASELSAN, 13 Eylül 2012.

57.

İnvazif aspergilloz ve diğer mantar infeksiyonları - Tedavi (Panel: İnvazif aspergilloz ve diğer mantar infeksiyonları, Anak S, Ünal E [Başkanlar], Erturan Z, Patıroğlu T, Ergin Çiftçi).

VI. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Abant, 9-11 Kasım 2012.

58.

Çocuklarda görülen toplum kökenli akut bakteriyel enfeksiyonlarda sefpodoksimin yeri (Panel: Toplum kökenli enfeksiyonlarda akılcı antibiyotik kullanımı, Sargın M, Dabak R [Başkanlar], Mert A, Ergin Çiftçi).

Türkiye Aile Hekimliği Vakfı, Toplum Kökenli Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 16-18 Kasım 2012.

59.

Alt solunum yolu enfeksiyonlarında tanı ve tedavide yapılan yanlışlar (Uzmanına Danışalım, Aksaray N, Çokuğraş H [Başkanlar], Ergin Çiftçi).

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 28 Kasım-2 Aralık 2012.

60.

Pediatrik febril nötropenide antimikrobiyal ilaç seçimi (Panel, Vakalarla pediatrik febril nötropeni’ye yaklaşım, Tunç B, Cengiz AB [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Kara A, Tezer H).

Vakalarla Pediatrik Febril Nötropeni’ye Yaklaşım, Ankara, 17 Aralık 2012.

61.

Kızamık (Kurs, Çocuklarda görüntülü döküntülü hastalıklar kursu, Kara A [Başkan], İnce E, Ergin Çiftçi, Tezer H, Parlakay AÖ, Belet N, Devrim İ, Evans S, Cengiz AB, Kara A).

8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

62.

Mantar Enfeksiyonları: Tanı ve Tedavi Yaklaşımları (Panel, Mantar Enfeksiyonları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları, Kara A [Başkan], Ergin Çiftçi, Alabaz D, Öncel S, Ayper Somer, Soysal A).

8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

63.

Yeni Antibakteriyel İlaçlar (Panel, Yeni Antimikrobik Ajanlar, Kurugöl Z, Soysal A [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Aksaray N, Ayper Somer).

8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

64.

Olgularla İnvaziv Mantar Enfeksiyonları (Panel, Pediatride invaziv mantar infeksiyonları. Kara A [Başkan], Kara A, Ergin Çiftçi).

28. ANKEM Kongresi, Antalya, 22-26 Mayıs 2013.

65.

Ateşli Çocuğa Yaklaşım (Panel, Türmen T [Başkan], Ergin Çiftçi).

International Children’s Center Eğitim Toplantısı, Kayseri, 25 Mayıs 2013.

66.

Otitis Media: Doğrular ve Yanlışlar (Panel, Otitis Media: Doğrular ve Yanlışlar, Ünüvar E, Mert C [Başkanlar], Ada M, Ergin Çiftçi, Ünüvar E).

49. Türk Pediatri Kongresi, İstanbul, 10-13 Haziran 2013.

67.

Solunum Yolu Enfeksiyonları Tedavisinde Direnç Problemi ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı (Panel: Çocuklarda Alerji ve Enfeksiyon Hatalıklarında Akılcı İlaç Uyguluyor Muyuz? Kurugöz Z [Başkan], Şekerel B, Ergin Çiftçi).

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 30 Ekim - 03 Kasım 2013.

68.

Menenjit ve menenjitten aşı ile korunma (Konferans, Ergin Çiftçi).

Novartis Basın Bilgilendirme Toplantısı, Ankara, 16 Ocak 2014.

69.

Meningokok aşısı: herkese mi, seçilmiş olgulara mı? (Panel: Aşı ve İmmünizasyon, Ünal S, Arman D [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Hacımustafaoğlu M).

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı, Ankara, 20-23 Mart 2014.

70.

Rotavirüs aşılaması (Panel: Rotavirüs Aşıları, Tezer H [Başkan], Tapısız A [Raportör] Ayper Somer, Ergin Çiftçi, Belet N, Arvas A, Akşit S).

Aşı Çalıştayı, Ankara, 27-29 Mart 2014.

71.

İntravaskuler kateter Candida enfeksiyonlarına yaklaşım (Panel: Çocuklarda Spesifik Gruplarda Antifungal Tedavi, Vardar F, Sosysal A [Başkanlar], Tezer H, Ergin Çiftçi).

I. Pediatride Fungal Enfeksiyonlar Sempozyumu, İzmir, 5 Nisan 2014.

72.

Transplant hastalarında aşılama (Panel: Risk Gruplarında Aşılama Paneli, Salman N, Camcıoğlu Y [Başkanlar], Kara A, Ergin Çiftçi, Ayper Somer).

9. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Bursa, 18-19 Nisan 2014.

73.

Boğmaca: 2014’te ülkemizde bir sorun mu? (Konferans, Gürkan F, Haspolat K [Başkanlar], Ergin Çiftçi).

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2014.

74.

Pnömokok aşıları (Panel: Aşılar 1, Garipardıç M [Başkan], Ergin Çiftçi, Bakır M, Kurugöl Z).

11. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Van, 19 - 20 Eylül 2014.

75.

Yeni kılavuzlar eşliğinde otit tanı ve tedavisi (Oturum: Enfeksiyon, Camcıoğlu Y, Ceyhan M [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Salman N, Aksaray N).

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 22 - 26 Ekim 2014.

76.

Posakonazolün Pediatride Profilaktik Kullanımı (Panel: Pediatrik Bakış ile Posakonazol, Kuyucu N, Kara A [Başkanlar],Ayper Somer, Ergin Çiftçi).

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 2, Kayseri, 31 Ekim - 2 Kasım 2014.

77.

Pediatrik Hastalarda Yapılmış Antifungal Tedavi Çalışmaları (Çalıştay: Pediatrik IFI Uzman Görüşü,  Ergin Çiftçi).

Pediatrik IFI Uzman Görüşü Çalıştayı, Ankara, 2 Aralık 2014.

78.

Aşı Uygulama Pratikleri: Taşıma, Saklama, Kayıt ve Takip (Panel: Aşı Uygulama Pratikleri, Özgüneş İ [Başkan] Ergin Çiftçi, Aktaş F).

2. Ulusal Erişkin Bağışıklaması Simpozyumu, İstanbul, 6 - 7 Aralık 2014.

79.

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Sinüzit (Panel: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları, Öztürk M, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Ergin Çiftçi, Kara A, Tezer H).

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, 5-7 Mart 2015.

80.

Gelecekte aşılama. (Konferans, Bakır M [Başkan], Ergin Çiftçi).

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-8 Nisan 2015.

81.

Gram negatif bakteri enfeksiyonları. (Panel: Rehberler Eşliğinde Hastane Enfeksiyonlarının Yönetimi, Tapısız A, Türel Ö [Başkanlar], İnce E, Ergin Çiftçi, Emiroğlu M).

9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 5-8 Nisan 2015.

82.

Mikafunginin klinik özellikleri ve ilaç etkileşimleri (Panel: Pediatride Mikafungin, Bakır M, Kocabaş E [Başkanlar], Ayper Somer, Ergin Çiftçi).

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 3, Rize, 29-31 Mayıs 2015.

83.

Akut otit tedavisinde dünya kılavuzları (Canlı Konferans, Ergin Çiftçi, Kara A).

Pediatri Dünyası, Ankara, 15 Eylül 2015.

84.

Değişen fungal epidemiyoloji ve antifungal tedavi seçimi (Panel: Değişen Fungal Epidemiyoloji ve Antifungal Tedavi Seçimi, Koçak Ü [Başkan], Ergin Çiftçi, Tapısız A).

Değişen Fungal Epidemiyoloji ve Antifungal Tedavi Seçimi, Ankara, 17 Eylül, 2015.

85.

Antibiyotikler: Etki ve direnç mekanizmaları (Konferans, Kara A, Ergin Çiftçi, Tezer H [Başkanlar], Ergin Çiftçi).

Antibiyotik Okulu, Ankara, 17 Ekim 2015.

86.

Sefalosporinler (Konferans, Kara A, Ergin Çiftçi, Tezer H [Başkanlar], Ergin Çiftçi).

Antibiyotik Okulu, Ankara, 17 Ekim 2015.

87.

Pnömokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde son durum (Panel: Çocuklarda Pnömokok Aşılaması, Tezer H, Yalçın S [Başkanlar], Ergin Çiftçi, Hausdorff W, Schmitt J).

6. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 21-25 Ekim 2015.

88.

Posakonazol: Incığı cıncığı ile klinik kullanımda dikkat edilecek noktalar (Panel: Derin Bakış: Posokonazol, Ayper Somer, Devrim İ [Başkanlar], Çiftdoğan DY, Şensoy G, Ergin Çiftçi).

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 4, Eskişehir, 29-31 Ekim 2015.

89.

Toplum kökenli viral ve bakteriyal pnömoniler (İnteraktif Oturum, Aksaray N, Ayper Somer [Başkanlar], Ergin Çiftçi).

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2015.

90.

Soru ve cevaplarla çocukluk çağında toplum kökenli (Konferans, Tezer H [Başkan], Ergin Çiftçi).

Pediatri Dünyası, Ankara, 12 Kasım 2015.

91.

Akut otitte antibiyotik seçimi (Konferans, Ergin Çiftçi, Kara A).

Pediatri Dünyası, Ankara, 25 Kasım 2015.

92.

Tonsillofarenjitte hastaya özgü tedavi seçimi (Konferans, Ergin Çiftçi, Kara A).

Pediatri Dünyası, Ankara, 10 Aralık 2015.

93.

İnfluenza aşısı: Neden, ne zaman? (Konferans, Ergin Çiftçi, Kara A).

Pediatri Dünyası, Ankara, 15 Aralık 2015.

94.

Yenidoğan ve <3 ay pnömoniler: Değerlendirme ve yönetim, Ergin Çiftçi. Yenidoğan sonrası toplum yaynaklı pnömoniler: Değerlendirme ve yönetim, Haluk Çokuğraş.

(Panel: Çocukluk Çağı Pnömonileri, Rehberler Işığında/Olgularda. İbrahim Ildırım, Mustafa Hacımustafaoğlu [Başkanlar].

12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 13-16 Mart 2016.

95.

Solunum yolu enfeksiyonlarında hastaya özgü tedavi yöntemleri, Ergin Çiftçi, Ateş Kara.

(Panel: Enfeksiyon. Haluk Çokuğraş, Yıldız Camcıoğlu [Başkanlar].

12. Uludağ Pediatri Kış Kongresi, Bursa, 13-16 Mart 2016.

96.

Meningokok B aşıları, Ergin Çiftçi. Meningokok, Ener Çağrı Dinleyici. HPV, Faruk Köse. Rotavirüs, Nuran Salman.

(Modül 3: Meningokok, HPV ve Rotavirüs aşıları. Kadriye Yurdakök, Ayper Somer [Başkanlar] Cihangül Bayhan [Raportör].

2. Ulusal Aşı Çalıştayı, Ankara, 24-26 Mart 2016.

97.

Otit, Ergin Çiftçi, Yaşar Bayındır. Tonsillit, Hasan Tezer, Vuslat Keçik Boşnak. Sinüzit, Ahmet Soysal, Hüsnü Pullukçu.

(Panel: Pediatriden geriatriye 1. basamakta sık rastlanan infeksiyon hastalıkları-1. Ergin Çiftçi, Mustafa Namıduru [Başkanlar].

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, 24-27 Mart 2016.

98.

Akut Otitis Media ve Tedavi Yaklaşımları. Ergin Çiftçi

Konferans, Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, 13 Nisan 2016.

99.

Damar içi kateter enfeksiyonları ve tedavisi. Ergin Çiftçi

Panel: Kateter enfeksiyonları. Şebnem Çalkavur, Timur Meşe [Başkanlar].

Damar içi kateter enfeksiyonları ve tedavisi, Ergin Çiftçi

Damar içi kateter enfeksiyonları önlenebilir mi? İlker Devrim.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu II, İzmir, 24 Nisan 2016.

100.

Antibiyotik duyarlılığında güncel veriler: S.O.A.R. çalışması. Ergin Çiftçi

52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2016.

101.

Yeni geliştirilen aşılar. Ergin Çiftçi

Panel: Aşılar. Sadık Akşit [Başkan]

Meningokok aşıları, Emin Sami Arısoy

Yeni geliştirilen aşılar, Ergin Çiftçi

Aşı karşıtları neden haksız?, Ahmet Arvas

52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2016.

102.

Akut tonsilllofarenjitte hızlı tanı testlerinin yeri. Ergin Çiftçi

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Değerlendirme Toplantısı, Şanlıurfa, 26 Eylül 2016.

103.

İnfluenza enfeksiyonları: 2014-2016 Türkiye ve Dünya epidemiyolojisi. Ergin Çiftçi

Panel: İnfluenza enfeksiyonu. Nuran Salman [Başkan]

İnfluenza enfeksiyonları: 2014-2016 Türkiye ve Dünya epidemiyolojisi. Ergin Çiftçi

İnfluenza aşıları. Ateş Kara

13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

104.

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma: Yanlış bildiklerimiz ve müttefiklerimiz. Ergin Çiftçi

Yuvarlak Masa: Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik ve/veya Probiyotik. Ateş Kara [Moderatör]

Solunum yolu mikrobiyotası: Dostlar ve dost görünen düşmanlar. Ahmet Başustaoğlu

Klasik silahlar hangisi; artısı eksisi. Murat Yener

Kontrolsüz güç ve sonuçları. Ateş Kara

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunma: Yanlış bildiklerimiz ve müttefiklerimiz. Ergin Çiftçi

Medi Trio, Girne - K.K.T.C, 06-09 Ekim 2016.

105.

Antibiyotikler: Etki ve direnç mekanizmaları. Ergin Çiftçi

Antibiyotikler: Etki ve direnç mekanizmaları. Ergin Çiftçi

Penisilinler. Ateş Kara

Sefalosporinler. Ergin Çiftçi

Makrolidler. Hasan Tezer

Antibiyotik Okulu, Ankara, 22 Ekim 2016.

106.

Sefalosporinler. Ergin Çiftçi

Antibiyotikler: Etki ve direnç mekanizmaları. Ergin Çiftçi

Penisilinler. Ateş Kara

Sefalosporinler. Ergin Çiftçi

Makrolidler. Hasan Tezer

Antibiyotik Okulu, Ankara, 22 Ekim 2016.

107.

Meningokok enfeksiyonları: Aşı ile korunma. Ergin Çiftçi

Sanofi Pasteur Toplantısı, Ankara, 22 Kasım 2016.

108.

Posakonazol. Ergin Çiftçi

Panel: Azoller 360° Bakış. Necmi Aksaray, Necdet Kuyucu [Başkan]

Flukonazol. Selim Öncel

Itrakonazol. Derya Alabaz

Vorikonazol. Hasan Tezer

Posokonazol. Ergin Çiftçi

Isavokonazol. Nurşen Belet

Yeni Azoller Ne Zaman? Ne Bekliyoruz? Ömer Kılıç

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 5, Adana, 25-27 Kasım 2016.

109.

Akut Tonsillofarenjitte Antibiyotik Kullanımı. Ergin Çiftçi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı Antibiyotik Toplantısı, Ankara, 13 Aralık 2016.

110.

Otitte Antibiyotik Kullanımı. Ergin Çiftçi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı Antibiyotik Toplantısı, Ankara, 13 Aralık 2016.

111.

Sinüzitte Antibiyotik Kullanımı. Ergin Çiftçi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Akılcı Antibiyotik Toplantısı, Ankara, 13 Aralık 2016.

112.

Nedeni bilinmeyen uzamış ateşli çocuk. Ergin Çiftçi

Nedeni Bilinmeyen Ateşli Çocuğa Tanısal Yaklaşım. Haluk Çokuğraş [Başkan]. Odağı bilinmeyen akut ateşli çocuk. Anıl Aktaş Tapısız

Nedeni bilinmeyen uzamış ateşli çocuk. Ergin Çiftçi

Çocuk Dostları Kongresi, İstanbul, 6-8 Mart 2017.

113.

Aşıların yapısı. Ergin Çiftçi

Aşılamada temel konular. Emre Alhan [Başkan].

Aşılamanın tarihçesi ve gerekliliği. Mehmet Ceyhan

Aşı immünolojisi: Hücresel ve humonal aşı cevabı. Yıldız Camcıoğlu

Aşıların yapısı. Ergin Çiftçi

Aşı Okulu, Antalya, 16-19 Mart 2017.

114.

Aşı ve aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Kurs Oturumu: Aşı Temel Bilgiler. Ferit Saraçoğlu, Ateş Kara [Başkanlar].

Aşılamanın önemi ve kazanımlar. Nur Aksakal

Aşı ve aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Aşı uygulamasında pratik kurallar ve yaklaşımlar. Songül Yalçın

Anne Adayı ve Yaşamın Başlangıcındaki Sağlıklı ve Sağlam Adımlar için Aşı ve İmmünizasyon Kursu. 5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 19 Mart 2017.

115.

Aşılamanın geleceği. Ergin Çiftçi

Panel: Ülkemizde Aşı Uygulamaları. Güler Kanra, İbrahim Ildırım [Başkanlar].

Ülkemizde aşıyla önlebilir hastalıklar ve ulusal çizelgemizdeki aşılar. Osman Topaç

Aşılamanın geleceği. Ergin Çiftçi

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

116.

Mantar karşıtı ilaç koruması (profilaksi). Ergin Çiftçi

Panel: Çocukluk Çağında İnvazif Mantar Enfeksiyonları. Ateş Kara, Ayper Somer [Başkanlar].

Yenidoğan döneminde mantar karşıtı (anti-fungal) sağaltım. Hasan Tezer

Yoğun bakım birimlerinde mantar karşıtı sağaltım. Ayper Somer

Febril nötropenide mantar karşıtı sağaltım. Ateş Kara

Mantar karşıtı ilaç koruması (profilaksi). Ergin Çiftçi

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

117.

İmmün yetmezlikte aşılama. Ergin Çiftçi

Panel: 360 Derece Aşı Bakışı. Fadıl Vardar, Nuran Salman [Başkanlar].

Gecikmiş aşı uygulamaları. Hasan Tezer

İmmün yetmezlikte aşılama. Ergin Çiftçi

Aşı mitleri ve doğruları. Ateş Kara

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

118.

Akut orta kulak enfeksiyonu: tanı ve sağaltım. Ergin Çiftçi

Panel: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. Yıldız Camcıoğlu, Nuran Salman [Başkanlar].

Akut orta kulak enfeksiyonu: tanı ve sağaltım. Ergin Çiftçi

Akut sinüzit: tanı ve sağaltım. Emre Alhan

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmada "alternatif" yaklaşımlar. Metehan Özen

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

119.

Yeni bilgiler ışığında tüberküloz immünopatogenezi. Ergin Çiftçi

Oturum: Tüberküloz İmmünitesi. Özden Sanal, Dr. Günseli Bozdoğan [Başkanlar].

Yeni bilgiler ışığında tüberküloz immünopatogenezi. Ergin Çiftçi

TYK2-RORC eksikliğine bağlı tüberküloza eğilim. Şebnem Kılıç

GATA2-IRF8-ISG15 ve yeni tanımlanan diğer moleküllerin neden olduğu tüberküloza eğilim. Caner Aytekin

3. Klinik İmmünoloji Kongresi, Çeşme, İzmir, 12-15 Nisan 2017.

120.

Tonsillofarentitte öneriler. Ergin Çiftçi, Hasan Tezer

Sandoz Toplantısı, Ankara, 4 Mayıs 2017.

121.

Çocuk menenjit tedavisinde yenilikler. Ergin Çiftçi

Panel: Menenjit Tedavi ve Korunmasında Güncel Durum. Nuran Salman, Işık Yalçın [Başkanlar].

Çocuk menenjit tedavisinde yenilikler. Ergin Çiftçi

Rehberler eşliğinde erişkin menenjit tedavisine yaklaşım. Oğuz Reşat Sipahi

Menenjitten korunma. Mehmet Ceyhan

32. ANKEM Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2017.

122.

Biyofilm oluşumu ve direnç. Ergin Çiftçi

Panel: Enfeksiyon Hastalıkları. Emin Sami Arısoy, Emin Ünüvar [Başkanlar].

Akılcı antibiyotik kullanımı. Solmaz Çelebi

Bakterilerde direnç mekanizmaları. Mustafa Hacımustafaoğlu

Biyofilm oluşumu ve direnç. Ergin Çiftçi

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017.

123.

Hematoloji-onkoloji hastalarının invaziv fungal enfeksiyon profilaksisi ve tedavisinde mikafungin. Ergin Çiftçi

Bilimsel Toplantı: Pediyatrik Enfeksiyonda Teoriden Pratiğe Mycamine. Ateş Kara [Başkan].

Pediyatrik hastalarının invaziv fungal enfeksiyon tedavisinde ekinokandinler. Ateş Kara

0’dan 100’e yenidoğan kullanımı ile invaziv fungal enfeksiyon tedavisinde mikafungin. Hasan Tezer

Hematoloji-onkoloji hastalarının invaziv fungal enfeksiyon profilaksisi ve tedavisinde mikafungin. Ergin Çiftçi

Pediyatrik Enfeksiyonda Teoriden Pratiğe Mycamine, Ankara, 31 Mayıs 2017

124.

Kuduz aşısı. Ergin Çiftçi

Konferans: Kuduz aşısı. Zafer Kurugöl [Başkan].

7. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 20-24 Eylül 2017.

125.

Meningokok hastalık epidemiyolojisi ve bağışıklama stratejileri. Ergin Çiftçi

Menveo ürün bilgisi ve klinik çalışmaları. Ayper Somer

Konferans: Mehmet Ceyhan, Alev Özakay [Başkanlar].

Menveo ile İnvazif Meningokokkal Hastalıktan Korunma, Ankara, 11 Ekim 2017.

126.

Febril nötropenili pediatrik hastalarda antifungal tedavi. Ergin Çiftçi

Antalya, 31 Ekim 2017.

127.

Solunum yolu enfeksiyonlarında yaparken yıkmayan yaklaşımlar (Konferans, Kara A, Ergin Çiftçi).

Pediatri Dünyası, Ankara, 13 Aralık 2017.

128.

Aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Şenay Kocakoğlu, Ateş Kara [Başkanlar].

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Bölge Toplantısı, Şanlıurfa, 17 Şubat 2018.

129.

Akut sinüzit tanı ve tedavisi. Ergin Çiftçi

Neylan İlkim Büyükerdem, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Ülkemizde üst solunum yollarında antibiyotik kullanım verileri. Mesil Aksoy

Akut otitte tanı ve tedavisi. Ateş Kara

Akut sinüzit tanı ve tedavisi. Ergin Çiftçi

Akut tonsillofarenjitte tanı ve tedavi. Hasan Tezer

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Bölge Toplantısı, Şanlıurfa, 17 Şubat 2018.

130.

Ateşli çocuğa yaklaşım. Ergin Çiftçi

Aile Hekimliği-Pediatri Ortak Oturumu. Mümtaz Mazıcıoğlu, Mehmet Akif Özdemir [Başkanlar].

Döküntülü çocuğa yaklaşım. Mustafa Kürşad Öztürk

Ateşli çocuğa yaklaşım. Ergin Çiftçi

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, 22-24 Şubat 2018.

131.

Aşılar ve aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Aşı Kursu. Ateş Kara, Nur Aksakal [Başkanlar].

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Antalya, 14-18 Mart 2018.

132.

Aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Aşı Kursu. Ates Kara, Hasan Tezer [Başkanlar].

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2018.

132.

El ayak ağız hastalığı: Neler oluyor? Ergin Çiftçi

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2018.

133.

Çocuk yoğun bakımda: Ne zaman kandida düşünelim, nasıl tanı koyalım, nasıl sağaltalım? Ergin Çiftçi

Panel: Yoğun Bakımlarda Kandida. Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar].

Yenidoğanda kandida: Neden, nasıl tanı koyalım, nasıl sağaltalım? Hasan Tezer

Çocuk yoğun bakımda: Ne zaman kandida düşünelim, nasıl tanı koyalım, nasıl sağaltalım? Ergin Çiftçi

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2018.

134.

Akut orta kulak enfeksiyonu: Tanı ve sağaltım. Ergin Çiftçi

Panel: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. Yıldız Camcıoğlu, Mehmet Turgut [Başkanlar].

Akut orta kulak enfeksiyonu: Tanı ve sağaltım. Ergin Çiftçi

Akut sinüzit: Tanı ve sağaltım. Nevin Hatipoğlu

Tonsillofarenjitte tanı ve sağaltım. İlker Devrim

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2018.

135.

Diğer alternatif ve komplementer tedaviler. Ergin Çiftçi

Panel: Enfeksiyon Hastalıklarında Koruyucu Destek Yaklaşımlar. Ayper Somer, Atahan Çağatay [Başkanlar]

Probiyotikler. Ateş Kara

Diğer alternatif ve komplementer tedaviler. Ergin Çiftçi

33. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Fethiye, Muğla, 2-6 Mayıs, 2018

136.

Tonsillofarentitte öneriler. Ergin Çiftçi, Hasan Tezer

Sandoz Toplantısı, Antalya, 5 Mayıs 2018.

137.

Elde var bir, ayakta var iki... döküntülü bir hastalık. Ergin Çiftçi

Bilimsel Toplantı. Ergin Çiftçi [Başkan]

Atopik dermatit: Pediatristin bilmesi gereken her şey. Esin Figen Doğu

Elde var bir, ayakta var iki... Döküntülü bir hastalık. Ergin Çiftçi

Türk Pediatri Kurumu Ankara Eğitim Toplantısı, Ankara, 14 Mayıs 2018.

138.

HPV aşısı son görüşler. Ergin Çiftçi

Panel: Aşı. Ahmet Arvas, Çağlar Çıtak [Başkanlar]

Suçiçeği aşısı: Tek doz yeterli mi? Zafer Kurugöl

Boğmaca aşısı ne kadar koruyor? Ayper Somer

HPV aşısı son görüşler. Ergin Çiftçi

54. Türk Pediatri Kongresi, Girne, KKTC, 6-10 Mayıs 2018.

139.

Yaparken yıkmayan tedaviler. Ergin Çiftçi, Ateş Kara

Konferans: Haluk Çokukuğraş, Çiğdem El [Başkanlar]

54. Türk Pediatri Kongresi, Girne, KKTC, 6-10 Mayıs 2018.

140.

Tonsillofarentitte öneriler. Ergin Çiftçi, Hasan Tezer

Sandoz Toplantısı, Ankara, 18 Eylül 2018.

141.

Aşı içerikleri koruyucu, stabilizatör ve diğerleri. Ergin Çiftçi

Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Artvin, 27-30 Eylül 2018.

142.

Üst solunum yolu enfeksiyonları ve probiyotikler. Ergin Çiftçi

Panel: Pediatri, mikrobiyota ve probiyotikler. Ateş Kara, Ödül Eğritaş [Başkanlar].

Probiyotik ve prebiyotik kaynağı olarak anne sütü ve mikrobiyotaya etkisi. Sertaç Arslanoğlu

Çocukluk çağında hangi hastalıkta hangi probiyotik? Rehberler ne diyor? Hasan Tezer

Üst solunum yolu enfeksiyonları ve probiyotikler. Ergin Çiftçi

5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, 11-14 Ekim 2018.

143.

İmmün yetmezliklerde akciğer enfeksiyonları. Ergin Çiftçi

Oturum: Güzin Cinel, Deniz Doğru Ersöz

İmmün yetmezliklerde akciğer enfeksiyonları. Ergin Çiftçi

İmmün yetmezliklerde enfeksiyon dışı akciğer sorunları. Ebru Yalçın

Vakalarla immün yetmezliklerde akciğer sorunları. Sevgi Pekcan

İmmün Sistem ve Akciğer Sempozyumu, Ankara, 2 Kasım 2018.

144.

Suçiçeği aşılaması. Ergin Çiftçi

Panel: Meningokok aşıları. Zafer Kurugöl [Başkan]

Meningokok aşıları. Ener Çağrı Dinleyici

Suçiçeği aşılaması. Ergin Çiftçi

2. Aşı Okulu, Antalya, 8-11 Kasım 2018.

145.

Uzamış ateş. Ergin Çiftçi

Panel: Ateşli Çocukta Ne Yapalım? Necmi Aksaray, Ateş Kara [Başkanlar].

Odağı bilinmeyen ateş. Anıl Tapısız

Uzamış ateş. Ergin Çiftçi

62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 14-18 Kasım 2018.

146.

Doğal düşmanlarımız ve müttefiklerimiz: İnsan mikrop mücadelesinin dünü, bugünü ve yarını. Aşılar, antibiyotikler, probiyotikler ve ötesi. Ergin Çiftçi

Buket Dalgıç [Başkan]

Doğal düşmanlarımız ve müttefiklerimiz: İnsan mikrop mücadelesinin dünü, bugünü ve yarını. Aşılar, antibiyotikler, probiyotikler ve ötesi. Ergin Çiftçi

Organik doğaldır. Doğal oranik midir? Sertaç Özer

Türk Pediatri Kurumu Anadolu Toplantıları, Ankara, 26 Kasım 2018.

147.

Hematolojik malignansili hastada gelişen pnömoni: Ayırıcı tanıda neler akla gelmeli ve neler yapılmalı? Ergin Çiftçi

Panel: Febril nötropenik çocuklarda pnömonide ayırıcı tanı. Emin Sami Arısoy, Hasan Tezer [Başkanlar].

Etken Candida veya kuvvetle şüphesi olduğunda tanı ve tedavi. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Etken Aspergillus veya kuvvetle şüphesi olduğunda tanı ve tedavi. Anıl Tapısız

Etken virüs veya kuvvetle şüphesi olduğunda tanı ve tedavi. İlker Devrim

Etken Pneumocystis jiroveci veya kuvvetle şüphesi olduğunda tanı ve tedavi. Gülsüm İclal Bayhan

Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, Afyonkarahisar, 7-9 Aralık 2018.

148.

Enfeksiyoncu gözü ile artrit. Ergin Çiftçi

Oturum: Oğuz Söylemezoğlu [Başkan]

Enfeksiyoncu gözü ile artrit. Ergin Çiftçi

Akut eklem romatizması ve poststreptokokal reaktif artrit. F. Sedef Tunaoğlu

Hematolojik- onkolojik hastalıklarda eklem tutulumu. Neşe Yaralı

Çocuk Romatoloji Sempozyumu: Çocuklarda Artrit ve Artrit Dışı Eklem Tutulumları, Gazi Üniversitesi Hastanesi, 75. Yıl Salonu, Ankara, 15 Aralık 2018.

150.

Tonsil & adenoid hastalıkları: Çocuk enfeksiyon bakış açısı. Ergin Çiftçi

Tonsil & adenoid hastalıkları: Çocuk KBB bakış açısı. Ozan B Özgürsoy

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri-KBB Seminerleri, 50. Yıl Amfisi, Ankara, 18 Aralık 2018.

151.

Çocuk çağında pnömoni yönetimi. Ergin Çiftçi

Oturum: Ateş Kara [Başkan]

Çocuk çağında pnömoni yönetimi. Ergin Çiftçi

Meningokok Aşıları ve Serogrup B'nin Önemi. Hasan Tezer

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 10 Ocak 2019.

152.

Riskli temas sonrası kuduz profilaksisi. Ergin Çiftçi

Enfeksiyon Oturumu: Hasan Tezer, Solmaz Çelebi [Başkanlar]

Riskli temas sonrası kuduz profilaksisi. Ergin Çiftçi

Yeniden şarbon. Benhur Şirvan Çetin

5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, 28 Şubat-2 Mart 2019.

153.

Down sendromlu çocuk: Bir çocuk doktorunun gözünden. Ergin Çiftçi

Oturum: Hatice Ilgın Ruhi [Moderatör]

Down sendromlu çocuk: Bir çocuk doktorunun gözünden. Ergin Çiftçi

Down sendromlu çocuklarda psikiyatrik yaklaşım. Esra Solmaz

Down sendromunda eğitim. Hatice Bakkaloğlu

Dünya Down Sendromlular Günü Farkındalık Etkinliği, Ankara, 21 Mart 2019.

154.

Aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Oturum II: Aşılara Temel Bakış. Zafer Kurugöl, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Aşı uygulamasında temeller. Murat Sütçü

Aşı antijenleri ve aşı tipleri. Bilge Aldemir Kocabaş

Aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Çocuk Aşı ve Bağışıklama Kursu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

155.

Ben olsam, rotavirüs aşısını eklerim; çünkü…. Ergin Çiftçi

Panel: Ulusal Aşı Çizelgemize Yeni Aşı Eklenmesi. Zafer Kurugöl, Mustafa Hacımustafaoğlu  [Başkanlar].

Ben olsam, rotavirüs aşısını eklerim; çünkü…. Ergin Çiftçi

Ben olsam, rotavirüs aşısını bugün için eklemem; çünkü… Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Ulusal aşı çizelgesine yeni aşı nasıl ve hangi koşullarda eklenir? Mehmet Ceyhan

Çocuk Aşı ve Bağışıklama Kursu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

156.

İnsan sağlığında mikrobiyotanın rolü.  Ergin Çiftçi

Panel: Mikrobiyota ve nütrisyon ilişkisi. Hülya Sungurtekin, Nevin Şanlıer [Başkanlar].

İnsan sağlığında mikrobiyotanın rolü.  Ergin Çiftçi

İnsan bağırsak mikrobiyotasının 16S rRNA gen dizileme yöntemi ile analizi.  Dilek Sever Kaya

Diyetin mikrobiyotaya etkisi. Murat Baş

11. Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi (KEPAN), Antalya, 27-31 Mart 2019.

157.

İnsan mikrop mücadelesi: Dün, bugün, yarın…Ergin Çiftçi

Enfeksiyon oturumu. Ergin Çiftçi [Başkan].

İnsan mikrop mücadelesi: Dün, bugün, yarın….  Ergin Çiftçi

7. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Ankara, 26-28 Nisan 2019.

158.

Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı. Ergin Çiftçi

Panel: Didem Törümküney [Başkan].

Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı (SOAR). Didem Törümküney

Antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 26 Nisan 2019.

159.

Geçmişten geleceğe insan-mikrop mücadelesi: Aşılar, antibiyotikler ve ötesi. Ergin Çiftçi

Konferans: Ferhan Karademir, Nevin Hatipoğlu [Başkanlar].

Geçmişten geleceğe insan-mikrop mücadelesi: Aşılar, antibiyotikler ve ötesi. Ergin Çiftçi

55. Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 28 Nisan-2 Mayıs 2019.

160.

Çocuklarda toplum kökenli pnömoni. Ergin Çiftçi

Oturum: Ateş Kara [Başkan]

Meningokokkal hastalıklar ve korunma. Ateş Kara

Çocuklarda toplum kökenli pnömoni. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Akşam Toplantıları, Samsun, 4 Eylül 2019.

161.

Akut otitis media: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bakış açısı ile tanı. Ergin Çiftçi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Otoskopi Kursu, Ankara, 7 Eylül 2019.

162.

Tonsillofarenjit ve akut romatizmal ateş. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: Serhat Ünal [Moderatör]

Pediatri Dünyası, Ankara, 11 Eylül 2019.

163.

Dünden bugüne aşılar ve içindekiler: Koruyucu, stabilizatör ve diğerleri. Ergin Çiftçi

Oturum: Dünden Bugüne Aşılar ve İçindekiler Mustafa Hacımustafaoğlu,

Emine Kocabaş [Başkanlar]

Dünden bugüne aşılar ve içindekiler: Antijen. Solmaz Çelebi

Dünden bugüne aşılar ve içindekiler: Adjuvan. Anıl Aktaş Tapısız

Dünden bugüne aşılar ve içindekiler: Koruyucu, stabilizatör ve diğerleri. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Aşı Öncüleri için 2. Aşı Kursu, Urla, 18-22 Eylül 2019.

164.

Vakalarla ateşli çocuğa yaklaşım. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: Ateş Kara [Moderatör]

Meningokokkal hastalıklar ve korunma. Ateş Kara

Vakalarla ateşli çocuğa yaklaşım. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Urla, 19 Eylül 2019.

165.

Meningokok hastalıkları ve korunma. Ergin Çiftçi

Oturum: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Brusella enfeksiyonları ve yönetimi. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Meningokok hastalıkları ve korunma. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Akşam Toplantıları, Şanlıurfa, 24 Eylül 2019.

166.

Ulusal aşı programlarının oluşturulması. Ergin Çiftçi

Panel: Ulusal aşı programları ve program dışı aşılar. Erhan Kabasakal, Necdet Kuyucu [Moderatör]

Ulusal aşı programlarının oluşturulması. Ergin Çiftçi

Program dışı aşıların dünyada ve ülkemizde durumu. Ayper Somer

8. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 26-29 Eylül 2019.

167.

Yine hasta olmasın mümkün mü? KBB ve pediatri ile yaklaşım. Ergin Çiftçi

İkinci Oturum: Velat Şen, Yusuf Kenan Haspolat [Başkanlar]

Yine hasta olmasın mümkün mü? KBB ve pediatri ile yaklaşım. Ergin Çiftçi

Organik doğaldır. Doğal oranik midir? Mehmet Sertaç Özer

Türk Pediatri Kurumu Anadolu Toplantıları, Diyarbakır, 4 Ekim 2019.

168.

Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Ergin Çiftçi

Oturum: İftihar Köksal [Başkan]

Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Ergin Çiftçi

Ateşli çocuğa yaklaşım. Zeynep Gökçe Gayretli

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Trabzon, 9 Ekim 2019.

169.

Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Ergin Çiftçi

Oturum: Canan Aygün [Başkan]

Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Ergin Çiftçi

Ateşli çocuğa yaklaşım. Murat Sütçü

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Akşam Toplantıları, Samsun, 22 Ekim 2019.

170.

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında probiyotikler ve mikrobiyota. Ergin Çiftçi

Oturum: Pediatri & Enfeksiyon Oturumu    Esin Şenol, Elvan İşeri [Oturum Başkanları]

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında probiyotikler ve mikrobiyota. Ergin Çiftçi

Çocuklarda hangi  hastalıkta ve durumda probiyotikler, güncel rehberler ve öneriler. Hasan Tezer

Çocuklarda Helikobakter pilori ve probiyotikler. Ödül Eğritaş

Bağışıklamanın mikrobiyotaya etkisi, mikrobiyotanın bağışıklık üzerine etkisi. Esin Şenol

6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Antalya, 28-31 Ekim 2019.

171.

Kawasaki hastalığının bilmecesi: Olgular eşliğinde. Ergin Çiftçi

İnteraktif Oturum: Nazmi Narin, Yelda Bilginer [Başkanlar]      

Kawasaki hastalığının bilmecesi: Olgular eşliğinde. Ergin Çiftçi

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 30 Ekim-3 Kasım 2019.

172.

Çocuk enfeksiyon pratiğinde fitofarmasötikler için olmazsa olmaz: Güvenlik. Ergin Çiftçi

Oturum: Semra Sardaş, Zafer Kurugöl [Başkanlar]

Çocuk enfeksiyon pratiğinde fitofarmasötikler için olmazsa olmaz: Güvenlik. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Meydanında Fitofarmasötikler Egitim Toplantısı, 23-24 Kasım 2019.

173.

Rotavirüs ishalleri ve korunma. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: Ateş Kara [Moderatör]

Rotavirüs ishalleri ve korunma. Ergin Çiftçi

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 3 Aralık 2019.

174.

Meningokok hastalıkları ve korunma. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: Melda Karatepe [Moderatör]

Meningokok hastalıkları ve korunma. Ergin Çiftçi

AHEF Akademi, Ankara, 4 Aralık 2019.

175.

Febril nötropenik çocuklarda ampirik antibiyotik tedavi yönetimi. Ergin Çiftçi

Oturum: Pediatrik febril nötropeni, enfeksiyonlar ve laboratuvar yönetimi. Emine Kocabaş, Solmaz Çelebi [Başkanlar]

Febril nötropenik çocuklarda ampirik antibiyotik tedavi yönetimi. Ergin Çiftçi

Febril nötropenik çocuklarda laboratuvarda yenilikler ve laboratuvarın rasyonel kullanımı. Gönül Tanır

Febril nötropenik çocuklarda nezaman antifungal tedavi ve sonlandırılması. Aslınur Özkaya Parlakay

Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, Afyon, 13-15 Aralık 2019.

176.

Yenidoğanda burun tıkanıklığı komplikasyonları ve çözüm önerileri. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: Ateş Kara [Moderatör]

Yenidoğanda burun tıkanıklığı komplikasyonları ve çözüm önerileri. Ergin Çiftçi

Pediatri Dünyası, Ankara, 24 Aralık 2019.

177.

Aşı nedir? Niçin aşı olmalıyız? Türkiye’de yapılan aşılar nasıl kontrol edilir? Ergin Çiftçi

Akılcı antibiyotik kullanımı: Bugün ve yarın için önemi. Mesil Aksoy

Aşı nedir? Niçin aşı olmalıyız? Türkiye’de yapılan aşılar nasıl kontrol edilir? Ergin Çiftçi

Akılcı İlaç Kullanımı ve Aşının Önemi Semineri, Şanlıurfa, 24 Ocak 2020.

178.

Takvim dışı aşılar ve ateşli çocuğa yaklaşım. Ergin Çiftçi

Takvim Dışı Aşılar ve Ateşli Çocuğa Yaklaşım Semineri, Şanlıurfa, 24 Ocak 2020.

179.

Yenidoğanda antimikrobiyal tedavi seçimi. Ergin Çiftçi

Akılcı ilaç kullanımı ve Türkiye’de akılcı ilaç kullanımı çalışmaları. Mesil Aksoy

Yenidoğan bebekte ne zaman enfeksiyon düşünelim, ne zaman antibiyotik kullanalım. Ömer Erdeve

Yenidoğanda antimikrobiyal tedavi seçimi. Ergin Çiftçi

Yenidoğan Enfeksiyonları ve Akılcı İlaç Kullanımı Semineri, Şanlıurfa, 25 Ocak 2020.

180.

2019-nCoV virüs. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: 2019-nCoV virüs. Ergin Çiftçi, Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Ankara, 28 Ocak 2020.

181.

Güncellemelerle 2019-nCoV. Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: Gücellemelerle 2019-nCoV. Ergin Çiftçi, Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Ankara, 3 Şubat 2020.

182.

Akut otitis media: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bakış açısı ile tanı. Ergin Çiftçi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Otoskopi Kursu, Ankara, 1 Şubat 2020.

183.

Akut otitis media: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bakış açısı ile tanı. Ergin Çiftçi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Otoskopi Kursu, Gaziantep, 8 Şubat 2020.

184.

Akut otitis media: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bakış açısı ile tanı. Ergin Çiftçi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Otoskopi Kursu, Ankara, 22 Şubat 2020.

185.

COVID-19 salgını: Son bir haftada neler öğrendik? Ergin Çiftçi

Canlı Konferans: COVID-19 salgını: Son bir haftada neler öğrendik? Ergin Çiftçi, Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Ankara, 24 Şubat 2020.

186.

Antibiyotik dışında mikrobiyotayı etkileyen ilaçlar. Ergin Çiftçi

Oturum: Akılcı ilaç kullanımının mikrobiyotaya etkisi. Ali Bülent Cengiz, Emin Sami Arısoy [Başkanlar]

Akılcı ilaç kullanımı. Gülsüm İclal Bayhan

Antibiyotik dışında mikrobiyotayı etkileyen ilaçlar. Ergin Çiftçi

Gıda katkı maddelerinin mikrobiyota etkisi. Murat Sütçü

8. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Gaziantep, 26 Şubat-1 Mart 2020.

187.

Çocukluk çağında COVID-19 ve klinik bulgular. Ergin Çiftçi

Ateş Kara, Hasan Tezer, Ergin Çiftçi [Moderatörler]

Koronavirüs: Mikrobiyolojik özellikleri. Fatma Nur Öz

Gebelerde ve yenidoğanlarda COVID-19: Klinik ve bulgular.  Hasan Tezer

Çocukluk çağında COVID-19 ve klinik bulgular. Ergin Çiftçi

Yetişkinlerde COVID-19 ve klinik bulgular. Rahmet Güner

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı. F. Şebnem Erdinç

Örnek alımı ve tanı testleri.Gülay Korukluoğlu

Acillerde COVID-19 yönetimi. Afşin Kayıpmaz

Çocuk acilde COVID-19 yönetimi. Murat Duman

Yoğun bakımda COVID-19'a özgü yaklaşım. Benan Bayrakçı

COVID-19'da tedavi yaklaşımları. Ateş Kara

Filiasyon ve sağlık personelinin sağlığı. F. Nur Baran Aksakal

COVID-19 Bilim Akademisi Canlı Konseyi, 4 Nisan 2020