• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Saat
Takvim
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret323608

B. Bilimsel Toplantılarda Yapılan Başkanlıklar

1.

Panel: Enfeksiyon Hastalıkları. Mir S, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Sönmez F (İdrar Yolu Enfeksiyonları), Öztürk Y (Gastroenteritler)

Ege Bölgesi Pediatri Günleri, İzmir, 6-7 Nisan 2007.

2.

Panel: Çocuklarda İnvazif Mantar Enfeksiyonları. Kuyucu N, Ergin Çiftçi [Başkanlar] İnce E (Klinik Tablolar), Odabaşı Z (Tanı), Ayper Somer (Tedavi)

5. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 5-7 Haziran 2007.

3.

Panel: Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Antibiyotikler. Ökten A, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Hacımustafaoğlu M (Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında akılcı antibiyotik kullanımı), Uzuner N (Direnç gelişimine doktor katkısı) Kara A (Tedavide yeni antibiyotikler, antifungaller).

4. Ulusal Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları ve Kistik Fibrozis Kongresi, Trabzon, 15 Nisan-18 Nisan 2009.

4.

Panel: Rutin aşılama. Ergin Çiftçi [Başkan] Dinleyici EÇ (Neden hepatit B ve pnömokok aşısı?), Devrim İ (Neden difteri, tetanos, asellüler boğmaca, inaktif poliomiyelit-oral poliomiyelit aşıları?) Belet N (Neden BCG ve kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları?).

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hatırlatmaları, Antakya, 16-17 Ekim 2010.

5.

Konferans: Akut gastroenteritlerde klinik değerlendirme ve antibiyotik kullanımı. Ergin Çiftçi [Başkan] Belet N.

Çocuklarda Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Ankara, 4-5 Kasım 2010.

6.

Kurs: Uygulamada Hastane Enfeksiyonları Kursu. Ergin Çiftçi [Başkan] Soysal A. (Kan kaynaklı hastane enfeksiyonlarının tanı ve yönetimi).

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

7.

Kurs: Uygulamada Hastane Enfeksiyonları Kursu. Ergin Çiftçi [Başkan] Çelik Ü (Çocuklarda hastane enfeksiyonlarından korunma ve yönetim).

7. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

8.

Panel: Antifungal ilaçlar. Ayper Somer, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Tanır G (Amfoterisinler), Ayper Somer (Ekinokandinler), Kara A (Azol grubu).

Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 27 Nisan-1 Mayıs 2011.

9.

Panel: Boğmaca aşıları. Kurugöl Z, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Beyazova U (Boğmaca; Ülkemizde ve dünyada epidemiyolojik veriler), Dutta A (Çocuklarda boğmaca aşılaması), Salman N (Yetişkinde boğmaca aşılaması ve koza stratejisi).

4. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 27-30 Eylül 2011.

10

Konferans: Üriner sistem enfeksiyonları. Ergin Çiftçi [Başkan] Hacımustafaoğlu M).

Çocuklarda Ayaktan Sık Görülen Enfeksiyonlarda Akılcı Antibiyotik Kullanımı Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 3, Gaziantep, 17-18 Ekim 2011.

11.

Panel: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik tedavisi. Evet mi Hayır Mı? Özçelik U, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Kara A, Tezer H).

Ankara Pediatri Günleri, Ankara, 2-3 Aralık 2011.

12.

Plenary Session: Functional foods and pediatric gastrointestinal disorders. Tabbers M, Life on the edge: Approach to pathogenic gut biofilms. Olmstead S. Ergin Çiftçi, Kurugöl Z [Başkanlar]).

International Symposium of Probiotics & Prebiotics in Pediatrics, Istanbul, February 24-26, 2012.

13.

Panel: Hastane Enfeksiyonları. Ergin Çiftçi, Bayrakçı B [Başkanlar] İnce E, Kalkancı G).

XI. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, 30 Nisan-4 Mayıs 2012.

14.

Panel: Meningokok ve aşılama. Ergin Çiftçi [Başkan] Torunoğlu MA, Dinleyici EÇ, Usluer G, Bakır M).

Meningokok Çalıştayı, Ankara, 4 Mayıs 2012.

15.

Panel: Türk Pediatri Kurumu Ankara Toplantısı. Ergin Çiftçi [Başkan] Bebeklik Dönemindeki Beslenmenin Obeziteye Etkisi, Kansu A, Çocuklarda Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımı, Kara A).

Türk Pediatri Kurumu Ankara Toplantısı, 23 Mayıs 2012, Ankara.

16.

Panel: Atopik dermatit, Solunum yolu enfeksiyonları. Cengiz B, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Atopik Dermatit, Kocabaş CN, Solunum Yolu Enfeksiyonları, Özen M).

Pediatrik Prebiyotikler Probiyotikler Akademisi, Mardin, 3-4 Kasım 2012.

17.

Plenary session. Kuyucu N, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Shah KV, Bakır M, van den Biggelaar A, Schleiss M, Daum R).

2nd International Neonatal & Maternal Immunization Symposium, Antalya, Turkiye March 1 – 3, 2013.

18.

Panel: Prebiyotikler/probiyotikler yaklaşan 10 yıl: Vaatler ve umutlar. Ergin Çiftçi, Tezer H [Başkanlar] Kara A, Çoşkun T).

1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, Antalya 11-13 Nisan 2013.

19.

Panel: Çocuk enfeksiyon hastalıklarının önemi ve sorunların çözümünde enfeksiyon hastalıkları uzmanlığının rolü. Aksaray N, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Çocukluk çağı enfeksiyonlarının morbidite ve mortalite üzerine etkisi, Kocabaş E, Çocuk enfeksiyon hastalıkları eğitiminin sağlık parametrelerini düzeltmede önemi, Kuyucu N, Morbidite ve mortalite ile enfeksiyon hekimi ilişkisinde yapılması gerekenler, Salman N).

8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

20.

Panel: Pnömokok Aşıları. Ergin Çiftçi, Dinleyici EÇ [Başkanlar] Pnömokok enfeksiyonlarının epidemiyolojisi, Hodhod A, Pnömokok Aşıları, Aksaray N).

8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

21.

Uzmanla Kahvaltı. Salman N, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

8. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 10-14 Mayıs 2013.

22.

Panel: Suçiçeği. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Suçiçeği enfeksiyonları ve epidemiyolojisi, Tezer H, Suçiçeği aşısı, Özelçi P, Zoster aşısı, Öztürk R).

5. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 25-29 Eylül 2013.

23.

Panel: Yenidoğanda Candida enfeksiyonu. Salman N, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Risk faktörleri ve epidemiyoloji, Örs R, Yenidoğanda anifungal seçimi ve tedavi, Tezer H, Yenidoğanda profilaksi, Ayper Somer).

Mantar Enfeksiyonları, Konya, 13-15 Aralık 2013.

24.

Konferans. Ergin Çiftçi, Koç E [Başkanlar] Yenidoğan ve süt çocuğu beslenmesinde LCP’nin önemi [Türkyılmaz C], Rutin dışı aşı uygulamalarında güncel durum [Kara A].

Türk Pediatri Kurumu Ankara Şubesi Eğitim Toplantısı, Ankara, 18 Şubat 2014.

25.

Plenary Session: Microbial metabolism and fermentation, Christine Edwards. Prebiotic supplementation early in life: Short and long term health outcomes, Sertaç Arslanoğlu. An in vitro technology platform to assess the mechanism of action of pre- and probiotics in the gastrointestinal tract, Massimo Marzorati. Indrio F, Ergin Çiftçi [Chairs]).

2nd International Symposium of Probiotics & Prebiotics in Pediatrics, Antalya, March 7-9, 2014.

26.

Panel: Çocuklarda Fungal Enfeksiyonlarda Tedavi. Ören H, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Tedavi klavuzlar eşliğinde çocukluk çağında fungal enfeksiyonlarda tedavi [Kara A], Febril nötropeni antibiyotik seçimi ve modifikasyonu [Cengiz AB].

I. Pediatride Fungal Enfeksiyonlar Sempozyumu, İzmir, 5 Nisan 2014.

27.

Panel: Türkiye’de Pediatri Ünitelerinde Sağlık Bakım Hizmetleri İnfeksiyonları. Ergin Çiftçi, Ayper Somer [Başkanlar] Ülke olarak durumumuz [Soysal A], Pediatri ünitelerinde viral salgınlar: Kontrol ve önlenmesi  [Tezer H], Salgınların izlenmesinde moleküler epidemiyolojik yöntemler: Pediatri deneyimi [Aksu B].

Hastane İnfeksiyonları Kongresi, Antalya, 11-15 Nisan 2014.

28.

Panel: Ulusal Aşı Şeması ve İlerisi. Ergin Çiftçi, Akşit S [Başkanlar] Kızamık [Kara A], Rotavirüs [Emin Sami Arısoy], Meningokok [Arvas A], Oral Polio [Akşit S].

50. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 26-30 Mayıs 2014.

29.

Panel: Aşılar 2. Ergin Çiftçi [Başkan] HPV aşıları [Alhan E], İnfluenza aşıları [Kuyucu N].

11. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Van, 19 - 20 Eylül 2014.

30.

Panel: Aşı. Kurugöl N, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Aşı takviminin geleceği [Bakır M], Grip aşısı [Emin Sami Arısoy], Rotavirüs aşısı [Tezer H], Ebola [Kara A].

58. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 22 - 26 Ekim 2014.

31.

Panel: Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları. Öztürk M, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Ergin Çiftçi [Sinüzit], Kara A [Otit], Tezer H [Tonsillit]).

Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, 5-7 Mart 2015.

32.

Konferans. Ergin Çiftçi, Devrim İ [Başkanlar] Yağcı RV [Anne sütü].

3. Pediatrik Prebiyotikler Probiyotikler Akademisi, İstanbul, 6-8 Mart 2015.

33.

Çocuk Enfeksiyon Olgu Sunumu. (Ergin Çiftçi [Başkan] Öncül Ü).

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 17-21 Mayıs 2015.

34.

Panel: Enfeksiyon. Ergin Çiftçi, Mert C [Başkanlar] Kızamık, poliomiyelit [Kara A], Meningokok enfeksiyonları [Devrim İ], Akılcı antibiyotik kullanımı [Emin Sami Arısoy].

51. Türk Pediatri Kongresi, İzmir, 17-21 Mayıs 2015.

35.

Panel: Vaka Tartışmaları. Kara A, Ergin Çiftçi, Tezer H [Başkanlar].

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 3, Rize, 29-31 Mayıs 2015.

36.

Panel: Vaka Tartışmaları. Kara A, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 4, Eskişehir, 29-31 Ekim 2015.

37.

Panel: Yeni-Yeniden Tehditler. İnce E, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Kuş gribi: Risk nedir? Ne yapmalı, Ne yemeli, Nasıl korunmalı? [Kara A], MERS-CoV ve Ebola’da dünyadaki son durum ne? Güvenliğimiz hala tehlikede mi? [Tezer H].

59. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, 4-8 Kasım 2015.

38.

Acute respiratory disease in infancy; last evidence. Ergin Çiftçi [Moderator] Croup and use of high doses of dexamethasone [Sairah Akbar]; High flow nasal canula treatment in bronchiolitis [Sebastian Gray].

1st Congress of EURYPA, Istanbul, 4-6 December 2015.

39.

VIII. Oturum. Salman N, Ergin Çiftçi [Başkanlar] Obesite ve mikrobiyota [Makbule Eren], Diabet-insulin direnci ve mikrobioal dünya [Alev Özön], Hiperkolesterolemi ve evrensel yaklaşım [Songül Yalçın].

4. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Ürgüp, Nevşehir, 26-28 Şubat 2016.

40.

Panel: Pediatriden geriatriye 1. basamakta sık rastlanan infeksiyon hastalıkları-1. Ergin Çiftçi, Mustafa Namıduru [Başkanlar].

Otit, Ergin Çiftçi, Yaşar Bayındır. Tonsillit, Hasan Tezer, Vuslat Keçik Boşnak. Sinüzit, Ahmet Soysal, Hüsnü Pullukçu.

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2016, Ankara, 24-27 Mart 2016.

41.

Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Çocuklarda ileri yaşam desteğinde güncel yaklaşımlar. Tanıl Kendirli

Pediatri Dünyası, Ankara, 3 Mayıs 2016.

42.

Olgu Sunumu: Genç Pediatrisler: Olgularla Pediatri Ergin Çiftçi [Başkan]

Akut odağı bilinmeyen ateş. Gülnara Heydarova, Adem Karbuz

52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2016.

43.

Konferans: Ergin Çiftçi [Başkan]

Tüberkülozda neredeyiz? Erkan Çakır

52. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 15-19 Mayıs 2016.

44.

Panel: Pnömoniler. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Toplum kaynaklı pnömonilerde rehberler ışığında tedavi yaklaşımları, Haluk Çokuğraş

Hastane kaynaklı pnömonilerde rehberler ışığında tedavi yaklaşımları, Emine Kocabaş

13. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, Eskişehir, 29 Eylül-2 Ekim 2016.

45.

Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Dünya kılavuzları ve kulak ağrısı yönetim. Ateş Kara

Pediatri Dünyası, Ankara, 1 Kasım 2016.

46.

Panel: Vaka Tartışmaları. Kara A, Ergin Çiftçi, Tezer H [Başkanlar].

Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyon Çalışma Grubu Eğitim Akademisi 5, Adana, 25-27 Kasım 2016.

47.

Panel: Toplum Kökenli Pnömoniler; Tanı-Tedavi (Olgularla Yaklaşım). Ergin Çiftçi [Başkan]

Konuşmacılar: Bengü Arslan, Bilge Aldemir

Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi & Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, İstanbul, 2-4 Aralık 2016.

48.

Sözlü Sunumlar. Ergin Çiftçi, Emin Ünüvar [Oturum Başkanları].

SS-01 - Adem Karbuz

SS-02 - Rahime Renda

SS-03 - Muhammet Köşker

SS-04 - İbrahim Hakan Bucak

SS-05 - Bahriye Atmış

SS-06 - Habip Almış

Türk Pediatri Kurumu Genç Pediatristler Kongresi & Pratikte Güncellemeler Sempozyumu, İstanbul, 2-4 Aralık 2016.

49.

Panel: Mantar enfeksiyonları ve tedavisinde yenilikler. İnci İlhan, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Yeni fungal etkenler ve yeni epidemiyolojik veriler. Deniz Karapınar

Febril nötropenide mantarların yeri ve yeni antifungal ajanlar. Ateş Kara

VIII. Pediatrik Febril Nötropeni Sempozyumu, Abant, Bolu, 20-22 Ocak 2017.

50.

Kurs Oturumu: Ülkemiz Aşı Uygulamaları. Nur Aksakal, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Ülkemiz genişletilmiş bağışıklama şemamız. Songül Yalçın

Yetişkinlerde aşı programları. Esin Şenol

Risk gruplarında aşılama. Ayper Somer

Sağlık çalışanlarının aşılanması. Hasan Tezer

Anne Adayı ve Yaşamın Başlangıcındaki Sağlıklı ve Sağlam Adımlar için Aşı ve İmmünizasyon Kursu. 5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 19 Mart 2017.

51.

Kurs Oturumu: Gebelerde Aşı Uygulamaları. Esin Şenol, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Gebe aşı uygulamalarının önemi. Ferit Saraçoğlu

Gebelerde influenza aşılaması ve önemi. Ateş Kara

Gebelerde boğmaca aşı uygulaması ve yenidoğanın korunması. Derya Alabaz

Anne Adayı ve Yaşamın Başlangıcındaki Sağlıklı ve Sağlam Adımlar için Aşı ve İmmünizasyon Kursu. 5. Fetal Hayattan Çocukluğa İlk 1000 Gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi, Ankara, 19 Mart 2017.

52.

Panel: Hastaneye Yatışta Çocuklarda MRSA, VRE, Dirençli Gram Negatif Taramaları. Gülnar Şensoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Evet, bütün çocukları taramalıyız. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Hayır, tarama gereksiz. Anıl Aktaş Tapısız

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

53.

Panel: Leişmanya Enfeksiyonları. Derya Alabaz, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Leişmanya mikrobiyolojik özellikler. Ömer Kılıç

Mukokütanöz Leişmanya. Mehmet Turgut

Viseral Leişmanya. Derya Alabaz

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

54.

Sözlü Sunumlar - 3. Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar].

10. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 5-9 Nisan 2017.

55.

Genç Pediatristler Olgularla Pediatri Paneli: Güncel Kılavuzlar. Ergin Çiftçi [Başkan].

Akut gastroenterit kılavuzu. Adem Karbuz, Erkan Erfidan

53. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 14-18 Mayıs 2017.

56.

Neylan İlkim Büyükerdem, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Ülkemizde üst solunum yollarında antibiyotik kullanım verileri. Mesil Aksoy

Akut otitte tanı ve tedavisi. Ateş Kara

Akut sinüzit tanı ve tedavisi. Ergin Çiftçi

Akut tonsillofarenjitte tanı ve tedavi. Hasan Tezer

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Bölge Toplantısı, Şanlıurfa, 17 Şubat 2018.

57.

Enfeksiyon ve Sosyal Pediatri Oturumu. Ergin Çiftçi, Tamer Güneş [Başkanlar].

İnsan papilloma virüs ve meningokok aşıları. Hasan Tezer

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, 22-24 Şubat 2018.

58.

Probiyotik/Prebiyotik/Simbiyotik Kullanımında Güncel Rehberler. Zafer Kurugöl, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

WGO 2017 rehberi. Murat Çakır

IDSA 2017 rehberi ve Kanada rehberi. Dilek Çiftdoğan

ESPGHAN/Latin Amerika rehberi. Şirin Güven

6. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Kayseri, 22-25 Şubat 2018.

59.

Probiyotikler: klinik kullanımda pratik yaklaşımlar. Mustafa Hacımustafaoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Probiyotikler: klinik kullanımda pratik yaklaşımlar. Ateş Kara

6. Çocuk Dostları Kongresi, İstanbul, 8-10 Mart 2018.

60.

Modül 4. Aşıların uygulamasında problemler: Aşı reddi ve çözüm yolları. Osman Topaç, Ergin Çiftçi [Başkanlar]. Cihangül Bayhan [Raportör].

Aşı reddinde medyanın rolü. Esra Öz

Aşı reddinin hukuki yönleri. Mehmet Kubilay Özkılıç

Kamuoyu algısı. Levent Akın

Grup çalışmaları

Medya ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları (Yazılı basın, görsel basın, sosyal medya). Aktivatörler: Serap Torun, Zafer Kurugöl

Hukuki sorunlar ve çözüm yolları. Aktivatörler: Cemil Güneş, Pervin Özelçi

3. Ulusal Aşı Çalıştayı, Ankara, 16-18 Mart 2018.

61.

Panel: Probiyotikler. Hakan Alagözlü, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Ateş Kara, Tarkan Karakan, Hasan Tezer, Meltem Yalınay

İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, Ankara, 22-25 Mart 2018.

62.

Panel: Sık Karşılaşılan Aşılama Kusurları ve Yaklaşımlar Paneli. Ayper Somer, Zeynep Tamay, Ateş Kara, Osman Topaç, Hasan Tezer, Ergin Çiftçi, Tarkan Yamanoğlu, Ener Çağrı Dinleyici [Başkanlar].

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 4-8 Nisan 2018.

63.

Panel: Yoğun Bakımlarda Kandida. Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar].

Yenidoğanda Kandida: Neden, Nasıl Tanı Koyalım, Nasıl Sağaltalım? Hasan Tezer

Çocuk Yoğun Bakımda: Ne Zaman Kandida Düşünelim, Nasıl Tanı Koyalım, Nasıl Sağaltalım? Ergin Çiftçi

Aşı Kursu. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 3-4 Nisan 2018.

64.

Olgularla Doğuştan Toksoplazma Enfeksiyonu. Zafer Ecevit, Necdet Kuyucu [Başkanlar]

Olgu Sunucular: Ayşe Büyükcam, İlknur Çağlar, Benhur Şirvan Çetin,

Tuğba Bedir Demirdağ, Taylan Çelik, Ayşe Kaman

Tartışmacılar: Nurşen Belet, Derya Alabaz, Ergin Çiftçi, Solmaz Çelebi, Zafer Ecevit, Necdet Kuyucu

11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi, Antalya, 3-4 Nisan 2018.

65.

Uzmanla Tartışma: Kahvaltılı Oturum. Ergin Çiftçi, Mustafa Hacımustafaoğlu [Başkanlar]

2. Aşı Okulu, Antalya, 8-11 Kasım 2018.

66.

Panel: İnfluenza ve HPV Aşıları. Ergin Çiftçi [Başkan]

İnfluenza aşıları. Ali Bülent Cengiz

HPV aşıları. Murat Gültekin

2. Aşı Okulu, Antalya, 8-11 Kasım 2018.

67.

Panel: Olgularla astım. Haluk Çokuğraş, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Okul öncesi çocukluk çağında astım tanı ve tedavisi. Ayşe Ayzıt Atabek

Olgu sunumu. Aybüke Gurup, Müge Deveci

4. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 30 Kasım-2 Aralık 2018.

68.

Panel: Pediatrik febril nötropenide son bir yıl. Ergin Çiftçi, Hasan Tezer, Ateş Kara [Başkanlar]

Tuğçe Kara

Ayşe Büyükçam

Tuğba Bedir

Monalya Kara

Benhur Şirvan Çetin

Sosner Sertan Kara

Mantar Enfeksiyonları, Afyonkarahisar, 7-9 Aralık 2018.

69.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Akut İshal ve Korunma: Rotavirüs Aşıları. Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 5 Şubat 2019.

70.

Panel: Kanıtsa Kanıt. Ergin Çiftçi [Başkan]

Akut İshal ve Probiyotik Kullanımı. Adem Karbuz

Antibiyotik İlişkili İshal ve Probiyotik Kullanımı. Murat Sütçü

Çok Gezenler için Probiyotik. Nazan Dalgıç

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Probiyotik Kullanımı. Ayşe Büyükçam

Çocuklarda Kolik ve Probiyotikler. Güldane Koturoğlu

7. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Antalya, 21‐24 Şubat 2019.

71.

Oturum: Uzmanına Danışalım. Ergin Çiftçi [Başkan]

360 Derece Probiyotikler. Hasan Tezer

5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, 28 Şubat-2 Mart 2019.

72.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Meningokok aşıları ve serogrup B’nin önemi. Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Bursa, 12 Mart 2019.

73.

Çocuk Aşı ve Bağışıklama Kursu: Zafer Kurugöl, Ergin Çiftçi [Başkanlar].

Ülkemizde aşı uygulamaları ve aşı takvimimiz. Osman Topaç

Genel immünizasyon prensipleri. Ateş Kara

Aşı uygulamasında temeller. Murat Sütçü

Aşı antijenleri ve aşı tipleri. Bilge Aldemir Kocabaş

Aşı içerikleri. Ergin Çiftçi

Eksik aşılı olan çocuğun aşılanması. Anıl Aktaş Tapısız

Hematolojik malignansi ve kök hücre nakli sonrası aşılama. Semra Şen

Solid organ nakli sonrası aşılama. Benhur Şirvan Çetin

Biyolojik ajan kullanacak ve kullanan çocuklarda aşılama. Fatma Nur Öz

Meningokok dört bileşenli aşılar. Zafer Kurugöl

Meningokok B aşısı. Hasan Tezer

Rotavirüs aşıları. Meltem Polat

HPV aşıları. Solmaz Çelebi

Aşılar ve allerjik reaksiyonlar. Zeynep Tamay

Aşı sonrası diğer istenmeyen etkiler. Ayper Somer

Çocuk Aşı ve Bağışıklama Kursu. 12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

74.

Endüstri Destekli Oturum 1: Ergin Çiftçi [Başkan]

Ateş: Artıları eksileri ve yönetimi. Mustafa Hacımustafaoğlu

12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

75.

Enfeksiyon Meydanı: 360 Derece Lenfadenopati. Gönül Tanır, Ergin Çiftçi, Hasan Tezer, Nazan Dalgıç [Tartışmacılar]

Belgin Gülhan, Sibel Laçinel Gürlevik, Özlem Özgür [Olgu Sunucular]

12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

76.

Panel: İnvazif Mantar Enfeksiyonları. Ergin Çiftçi, Solmaz Çelebi [Başkanlar]

İnvazif kandida enfeksiyonları ve sağaltım seçenekleri. Solmaz Çelebi

İnvazif aspergillus enfeksiyonları ve sağaltım seçenekleri. Hasan Tezer

Mukor ve fusarium: Tanı ve sağaltım. Ümit Çelik

12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

77.

Enfeksiyon Meydanı: Aşısı Gecikmiş Çocuğun Aşılanması. Ergin Çiftçi, Nurşen Belet, Anıl Aktaş Tapısız, Ateş Kara [Tartışmacılar]

Kamile Ötiken Arıkan, Tuğçe Kara, Aysun Yahşi, Tuğba Erat, Gülşen Akkoç, Tuba Bedir [Olgu Sunucular]

12. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 27-31 Mart 2019.

78.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Oturum Başkanı]

Meningokok aşıları ve serogrup B’nin önemi. Ateş Kara

Döküntülü hastaya yaklaşım. Fatma Nur Öz

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 4 Nisan 2019.

79.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Akut ishal: Mesken tuvalet. Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 16 Nisan 2019.

80.

Enfeksiyon oturumu. Ergin Çiftçi [Başkan].

İnsan mikrop mücadelesi: Dün, bugün, yarın….  Ergin Çiftçi

7. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Ankara, 26-28 Nisan 2019.

81.

Panel: Enfeksiyonlarda güncellemeler. Emin Ünüvar, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Akciğer enfeksiyonlarında son kılavuzlar. Ayper Somer

Türkiye'de zoonotik hastalıklarda (Kırım Kongo ateş, Tularemi) son durum. Hasan Tezer

55. Türk Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 28 Nisan-2 Mayıs 2019.

82.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

21. Yüzyılda ishalden korunma. Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 3 Eylül 2019.

83.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Hasan Tezer

Çocukluk çağında grip. Gülsüm İclal Bayhan

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, İl Güncel Enfeksiyon ve Aşı Bilgi Paylaşım Toplantıları, Ankara, 16 Eylül 2019.

84.

Oturum: Uygulamada Aşılar. Esin Şenol, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Aşı uygulama prensipleri. Ateş Kara

Alerji özgeçmişi olanlarda aşılama ve aşı sonrası alerijik reaksiyonlara yaklaşım. Zeynep Tamay

Yetişkin aşılaması ve çocuk doktorunun rolü. Esin Şenol

Aşı savunuculuğu.  Arzu Köseli

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Aşı Öncüleri için 2. Aşı Kursu, Urla, 18-22 Eylül 2019.

85.

Oturum: Uygulamada Aşılar. Ergin Çiftçi, Selim Öncel [Başkanlar]

Neden boğmaca aşısına rağmen boğmaca; Yeni aşı hedef grupları mı? Yeni bir aşı mı? Alp Doğu

Konjuge aşıların halk sağlığı etkileri; dünya deneyimi. Bülent Tayşi

Eksik aşılı çocuğun aşılanması. Eda Kepenekli

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Aşı Öncüleri için 2. Aşı Kursu, Urla, 18-22 Eylül 2019.

86.

Oturum: Özel Koşullarda Aşılar. Ayper Somer, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Sağlık çalışanı aşılaması. İlker Devrim

Okul aşılaması mı? Aile sağlığında aşılama mı? Nurşen Belet-Dilek Yılmaz Çiftdoğan

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Aşı Öncüleri için 2. Aşı Kursu, Urla, 18-22 Eylül 2019.

87.

Panel: Pnömokok aşıları. Nezahat Gürler, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Çocuklarda pnömokok aşılaması. Hasan Tezer

Yetişkinlerde pnömokok aşılaması. Lale Özışık

Vaka örnekleri ile pnömokok aşı uygulamaları (Dinleyici katılımlı tartışma). İlker Devrim

8. Ulusal Aşı Sempozyumu, Ankara, 26-29 Eylül 2019.

88.

İnteraktif Oturum: Mustafa Hacımustafaoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar] 

Olgularla üst solunum yolu enfeksiyonları. Hasan Tezer

Olgularla toplum kökenli pnömoniler (bakteriyal mi, viral mi, atipik mi?). Necdet Kuyucu

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 30 Ekim-3 Kasım 2019.

89.

Oturum: Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Anne alerjik rinit & öksüren çocuk. Zeynep Tamay

Mevsim sonbahar kış, acil kuşu çocuk. Solmaz Çelebi

Çocuk Enfeksiyon Meydanında Fitofarmasötikler Egitim Toplantısı, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 23-24 Kasım 2019.

90.

Oturum: Febril nötropenide hasta odaları ve ziyaretçiler. Emine Olcay Yasa, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Febril nötropenik çocuklarda ampirik antibiyotik tedavi yönetimi. Ergin Çiftçi

Hemato-onkoloji hastalarının bulunduğu oda ve servislerde, kemik iliği ve organ nakli birimlerinde oda koşulları, yapım ve onarım aşamasında alınması gereken önlemler, oda havalandırması, iklimlendirme ve hava süzgeçlerinin kullanımı, özellikleri ve standartları. Derya Alabaz

Refakatçi ve ziyaretçiler için önlemler. Benhur Şirvan

Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, Afyon, 13-15 Aralık 2019.

91.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Çocukta ateş: Endişeden tedaviye. Ateş Kara

Çocukluk çağında grip. Gülsüm İclal Bayhan

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Canlı Konferansı, Ankara, 28 Ocak 2020.

92.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Ateşle ilgili annenin 10 sorusuna 10 yanıt. Ateş Kara

Pediatri Dünyası Canlı Konferansı, Ankara, 18 Şubat 2020.

93.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Çocukta ateş yönetimi. Hasan Tezer

Pediatri Dünyası Canlı Konferansı, Ankara, 3 Mart 2020

94.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Meningokok enfeksiyonları ve korunma. Ateş Kara

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Canlı Konferansı, Ankara [Online], 17 Mart 2020.

95.

Canlı Konsey: Bugün ve Yarın COVID-19. Ergin Çiftçi [Moderatör]

Ateş Kara, Hasan Tezer, Başar Cander

Bilimsel Bilişim Canlı Konsey Modülü: Bugün ve Yarın COVID-19, Ankara [Online], 30 Mart 2020.

96.

COVID-19 Bilim Akademisi Canlı Konseyi

Ateş Kara, Hasan Tezer, Ergin Çiftçi [Moderatörler]

Koronavirüs: Mikrobiyolojik özellikleri. Fatma Nur Öz

Gebelerde ve yenidoğanlarda COVID-19: Klinik ve bulgular.  Hasan Tezer

Çocukluk çağında COVID-19 ve klinik bulgular. Ergin Çiftçi

Yetişkinlerde COVID-19 ve klinik bulgular. Rahmet Güner

Kişisel koruyucu ekipman kullanımı. F. Şebnem Erdinç

Örnek alımı ve tanı testleri.Gülay Korukluoğlu

Acillerde COVID-19 yönetimi. Afşin Kayıpmaz

Çocuk acilde COVID-19 yönetimi. Murat Duman

Yoğun bakımda COVID-19'a özgü yaklaşım. Benan Bayrakçı

COVID-19'da tedavi yaklaşımları. Ateş Kara

Filiasyon ve sağlık personelinin sağlığı. F. Nur Baran Aksakal

COVID-19 Bilim Akademisi Canlı Konseyi, Ankara [Online], 4 Nisan 2020.

97.

COVID-19 Bilim Akademisi II

Ateş Kara, Hasan Tezer, Ergin Çiftçi [Moderatörler]

SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili yeni neler öğrendik? Bulaş yolları değişti mi? Ateş Kara

COVID-19 dönemi ve sonrasında gebelik ve gebelik izlemi. Özgür Özyüncü

Prenatal geçiş ve yenidoğanlarda SARS-CoV-2. Hasan Tezer

Çocukluk döneminde COVID-19. Ergin Çiftçi 

Yetişkinlerde COVID-19 ve klinik bulgular. Ayşe İnci

COVID-19'da radyolojinin tanısal değeri. Figen Demirkazık

Mikrobiyolojik tanı yöntemleri PCR-antikor testleri ve tanısal kullanımları. Gülay Korukluoğlu

Yeni normallere dönüş döneminde çocuk acil ve polikliniklerinde hasta karşılama. Murat Duman

Yeni normallere dönüş döneminde çocuk acilde hasta yönetimi. Özlem Tekşam

Yeni normallere dönüş döneminde  yetişkin acilde hasta yönetimi. Afşin Kayıpmaz

COVID-19 ve sonrası göz ve göz bulguları. Yonca Akova

COVID-19 ve sonrası nörolojik bulgular. Işın Ünal Çevik

Salgın döneminde sağlık çalışanlarının psikolojik desteği ve önemi. Ali Saffet Gönül

Salgın döneminde sağlık çalışanlarının çocukları ve desteğin önemi. Dilşad Foto Özdemir

Pandemi Döneminde İlaç İstenmeyen Etkileri ve Farmakovijilans. Semra Sardaş

Filyasyon nedir? İkinci dalga olasılığı var mı? F. Nur Baran Aksakal

COVID-19 Bilim Akademisi II, Ankara [Online], 10 Mayıs 2020.

98.

COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Aile Sağlığı Merkezi.

Ateş Kara, Hasan Tezer, Ergin Çiftçi [Moderatörler]

COVID-19 ve sonrasında aile sağlığı merkezlerindeki riskler neler olabilir? Özlem Sezen

Aile sağlığı merkezinde COVID-19 ve sonrası enfeksiyon kontrol önlemleri ve korunma. Hasan Tezer

COVID-19 ve sonrası çocuk hastanın değerlendirilmesi. Ergin Çiftçi

COVID-19 ve sonrası yetişkin hastanın değerlendirilmesi. Esin Şenol

COVID-19 ve sonrası solunum yolu bulgusu olan hastanın muayenesi ve değerlendirilmesi. Kemal Uygur

COVID-19 ve sonrası aşı uygulamaları. Ateş Kara

COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Aile Sağlığı Merkezi, Ankara [Online], 6 Haziran 2020.

99.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Oturum Başkanı]

Akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik direnci. Nurşen Belet

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Canlı Konsey, Ankara [Online], 25 Haziran 2020.

100.

II. Oturum: Mustafa Hacımustafaoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Hepatit B aşısı ve uygulama önerileri. Fatma Nur Öz

BCG aşısı, uygulaması ve sonrası. Nevin Hatipoğlu

Tetanoz difteri aşısı ve temas sonrası uygulama önerileri. Mustafa Hacımustafaoğlu

Poliklinik Uygulamalarında Dört Bir Yandan Aşı ve Bağışıklama Kursu [Online], 28 Eylül 2020. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Ankara [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

101.

Uydu Sempozyumu 3: Çocukluk Çağında Mantar Enfeksiyonları. Ergin Çiftçi [Başkan]

Çocukluk çağında mantar enfeksiyonları. Ergin Çiftçi

Dünden bugüne 30. yılında lipozomal amfoterisin B. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Ankara [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

102.

Enfeksiyon Meydanı 1 (28 Eylül 2020): Uzamış ateş. Ateş sorun olduğunda çözüm arayışları. Ayşe Büyükçam [Moderatör]

Solmaz Çelebi, Ergin Çiftçi, Nazan Dalgıç, Murat Sütçü [Tartışmacılar]

Aybüke Kara Akaslan, Sevliya Öcal Demir, Zuhal Ümit, Tuğba Erat [Olgu Sunucular]

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Ankara [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

103.

Enfeksiyon Meydanı 6 (3 Ekim 2020): Seyahat edecek çocuk. Bilge Aldemir Kocabaş [Moderatör]

Ateş Kara, Ümit Çelik, Solmaz Çelebi, Ergin Çiftçi [Tartışmacılar]

Nurhayat Yakut, Gülşen Akkoç, Hatice Karaoğlu Asrak, Özgür Ceylan [Olgu Sunucular]

13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Ankara [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

104.

Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Otoskopi Kursu. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Akut Otit Epidemiyolojisi. Ayşe Büyükçam

Fotosafari; Otoskopik bulgular. Kemal Uygur

Pediatrik bakış ile akut otitis media tanısı. Ergin Çiftçi

Akut otitis mediada tedavi. Benhur Şirvan Çetin

Akut otitis mediadan korunma. Ömer Kılıç

Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Otoskopi Kursu [Online], 4 Ekim 2020. 13. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Ankara [Online], 26 Eylül-4 Ekim 2020.

105.

Oturum: Ergin Çiftçi [Başkan]

Solunum yolu enfeksiyonları; Ne zaman bakteriyel? Ne zaman viral? Hasan Tezer

İnteraktif - Olgularla Çocuk Hekiminin Bir Günü Eğitim Toplantısı, Ankara [Online], 15-17 Ekim 2020.

106.

Uydu Sempozyumu: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Çocuklarda soğuk algınlığına semptomati­k tedavi­ yaklaşımı. Ayper Somer

Türk Pediatri Kurumu Buluşması 2020 Güncelleme Toplantıları, Ankara [Online], 25-29 Ekim 2020.

107.

Panel: Çocukluk Çağı Aşılamaları. Ergin Çiftçi [Oturum Başkanı]

Çocukluk çağı aşılamasının temel prensipleri ve günümüzde aşı takvimi. Melda Çelik

Meningokok aşıları. Songül Yalçın

Çocukluk çağı aşılamasında Covid 19 pandemisi nedeniyle eksik kalan aşılar. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Uluslararası Katılımlı Ortak Aşı Sempozyumu 2020 [Online], 11-13 Aralık 2020.

108.

Uzmanına Danışalım. Ergin Çiftçi, Murat Duman [Başkanlar]

Ateş odağı olmayan 3 yaş altındaki çocuk hastaya nasıl yaklaşalım?

Özlem Tekşam

64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi [Online], 15-20 Aralık 2020.

109.

Oturum. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Akut sinüzit, akut tonsillit, akut otit yönetimi. Ateş Kara

Toplum kökenli pnömoniler (Bakteriyal mi, viral mi, atipik mi?). Hasan Tezer

64. Türkiye Milli Pediatri Kongresi [Online], 15-20 Aralık 2020.

110.

Bilim Pharmaceutical Albania Meeting. Ergin Çiftçi [Moderator]

COVID-19 in pediatrics. Hasan Tezer

Bilim Pharmaceutical Albania Meeting [Online], 23 December 2020.

111.

Oturum: Ayper Somer, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Nötropenik ateş ve viral pnömoniler. İlker Devrim

COVID-19 ve malignansisi olan çocuklar; salgın ve getirdiği değişiklikler. Selda Hançerli Törün

Nötropenik ateşte ne zaman mantar enfeksiyonlarını düşünülelim? Derya Alabaz

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu [Online], 26-29 Aralık 2020.

112.

Uydu Sempozyumu: Ergin Çiftçi [Başkan]

Febril Nötropenide Fungal Enfeksiyon Olasılığında Tercih. Ateş Kara

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu [Online], 26-29 Aralık 2020.

113.

Oturum: Ergin Çiftçi, İsmail Zafer Ecevit [Başkanlar]

Kime ne zaman profilaksi? Aslınur Özkaya Parlakay

Profilakside hangi ajan? Tuğçe Tural Kara

Malignasni sonrası aşılama. Fatma Nur Öz

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu [Online], 26-29 Aralık 2020.

114.

Mantar Meydanı Vaka Sunumları ve Tartışmalar: Hasan Tezer, Adem Karbuz [Moderatörler]

Tartışmacılar: Ali Bülent Cengiz, Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Nazan Dalgıç, Ateş Kara, Ergin Çiftçi, Murat Sütçü.

Sözel sunum: ALL tanılı hastada kandidemi. Derin Oygar

Sözel sunum. Sibel Laçinel

Vaka sunumu. Didem Kızmaz İşançlı

Vaka sunumu. Ela Cem

Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu [Online], 26-29 Aralık 2020.

115.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Ateş yönetiminde klavuzlar. Özlem Özgür Gündeşlioğlu

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Canlı Konferansı, Ankara, 13 Ocak 2021.

116.

Canlı Konferans: Ergin Çiftçi [Moderatör]

Rotavirüs. Hasan Tezer

Türk Pediatri Kurumu Televizyonu Canlı Konferansı, Ankara, 13 Ocak 2021.

117.

Oturum: Dünden bugüne aşılar ve içindekiler aşıların içindekiler. Gülsüm İclal Bayhan, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Antijen. Solmaz Çelebi

Adjuvan. Selda Hançerli Törün

Koruyucu stabilizatör ve diğer. Ergin Çiftçi

3. Aşı Öncüleri İçin Aşı Kursu [Online], 4-10 Şubat 2021.

118.

Oturum: Aşıya kişisel ve toplumsal cevap. Ergin Çiftçi, Yıldız Camcıoğlu [Başkanlar]

İnaktif aşı hazırlanması, üretilmesi ve inaktif aşılara karşı nötralizan antikor cevabı. Mustafa Hasöksüz

Aşı sonrası serolojik yanıt kimde? Ne zaman? Neden bakılmalı?   Derya Alabaz

3. Aşı Öncüleri İçin Aşı Kursu [Online], 4-10 Şubat 2021.

119.

Oturum: Hayalden rafa aşı I. Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar]

Laboratuvardan klinik kullanıma: İnaktif aşının geliştirilmesi. Mustafa Hasöksüz

Yeni aşı teknolojileri. Selim Badur

3. Aşı Öncüleri İçin Aşı Kursu [Online], 4-10 Şubat 2021.

120.

Oturum: Uygulamada aşılar oturum başkanları: Ergin Çiftçi, Murat Sütçü

[Başkanlar]

Aşı öncesi hazırlık ve aşı uygulama merkezinin özellikleri. Eda Karadağ Öncel

Aşı Uygulama Prensipleri. Hasan Tezer

Değişen kontraendikasyonlar ve dikkatli olunması gereken durumlar. Sevtap Velipaşaoğlu

Türkiye'de boğmaca. Ümit Özdemirer

Gebelikte boğmaca aşısının gerekliliği. Aslınur Özkaya Parlakay

3. Aşı Öncüleri İçin Aşı Kursu [Online], 4-10 Şubat 2021.

121.

Oturum: Özel durumlarda aşılar oturum başkanları. Sevgen Tanır Başaranoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Eksik aşının tamamlanması. Hasan Tezer

Aşı neden yan etkiye neden olur? Ayper Somer

Beşli aşı uygulaması ve dikkat edilmesi gerekenler. Nazan Dalgıç

Sağlık çalışanları aşılaması ve Türkiye'deki mevzuat. Halil Özdemir

3. Aşı Öncüleri İçin Aşı Kursu [Online], 4-10 Şubat 2021.

122.

Oturum: MIS-C (Çocuklarda çoklu sistemli inflamatuvar sendromu). Ergin Çiftçi [Başkan]

MIS-C (Çocuklarda çoklu sistemli inflamatuvar sendromu). Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Cem Karadeniz

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Eğitim Seminerleri, Birinci Yılında Covid-19 Öğrendiklerimiz ve Ötesi, [Online], 15-19 Şubat 2021.

123.

Oturum: Çocuk Enfeksiyon ve Çocuk Göğüs Hastalıkları. Haluk Çokuğraş, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Olgularla Çocuklarda COVID-19 Yönetimi. İremnaz Karahan, Gözde Apaydın, Berfin Ayla Hastürk, Pınar Önal, Azer Kılıç Başkan, Gizem Yılmaz

6. Genç Pediatristler Kongresi, [Online], 5-7 Mart 2021.

124.

Oturum: Çocuklarda multisistem inflamatuvar sendrom (MIS-C). Özgür Kasapçopur, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Romatolog gözüyle. Betül Sözeri

Kardiyolog gözüyle. Ayşe Esin Kibar Gül

Enfeksiyon gözüyle. İlker Devrim

Çocuk yoğun bakım gözüyle. Esra Şevketoğlu

9. Çocuk Dostları Kongresi [Online], 16-20 Mart 2021.

125.

Online Toplantı: Pediatrik hastalarda İFİ’ler. Ergin Çiftçi [Moderatör]

Invasive fungal infection/COVID-19 in children with cancer. Thomas Lehrnbecher

Bi’ Başkadır Seminer TV [Online], 31 Mart 2021.

126.

Bilim Pharmaceutical Albania Meeting. Ergin Çiftçi [Moderator]

COVID-19 in pediatrics. Hasan Tezer

Bilim Pharmaceutical Albania Meeting [Online], 21 May 2021.

127.

Oturum: Enfeksiyon Hastalıklarında Merak Edilenler. Ergin Çiftçi, Soner Sertan Kara [Oturum Başkanları]

Çocuklarda Covid-19 enfeksiyonu. Ateş Kara

Meningokok enfeksiyonu ve aşılama. Hasan Tezer

Aydın Pediatri Derneği 1. Pediatri Çevrimiçi Sempozyumu [Online], 29 Mayıs 2021.

128.

Oturum: Çocuklarda COVID. Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Salgında neredeyiz? Mehmet Ceyhan

Çocuklarda COVID-19 2021. Ergin Çiftçi

Pandeminin gölgesinde eğitim. Hasan Tezer

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 08-14 Haziran 2021.

129.

Kurs: Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Otoskopi Kursu. Kemal Uygur, Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Akut otit epidemiyolojisi ve etkenler. Tuğba Erat

Akut otitis media patogenez ve klinik bulgular. Ayşe Tekin Yılmaz

Kulak muayenesinde kulak zarı fotosafari; otoskopik bulgular. Kemal Uygur

Akut otitis media pediatrik bakış ile tanı. Selda Hançerli Törün

Akut otitis mediada tedavi ve dünya kılavuzlarında öneriler. Ergin Çiftçi

Kime, ne zaman, nasıl kulak tüpü ve kulak tüpü olan çocuğa öneriler. Kemal Uygur

Akut otitis eksterna fotoraflar ile genel bakış ve tedavi. İlker Akyıldız

Akut otitis mediadan korunma. Sevgen Tanır Başaranoğlu

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 08-14 Haziran 2021.

130.

Oturum: Emre Alhan, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Akılcı ilaç kullanımı. Metehan Özen

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 08-14 Haziran 2021.

131.

Enfeksiyon Meydanı II: Kuduz ve Kuduz Riskli Temas Yönetimi. Fatma Nur Öz [Moderatör]

Olgu Sunucular: Zeynep Savaş, Zeynep Ergenç, Asuman Demirbağ, Perihan Tunçdemir, Önder Kılıçaslan, Gül Arga, Gizem Güner

Tartışmacılar: Gönül Tanır, Ergin Çiftçi, Nazan Dalgıç, Dilek Yılmaz Çiftdoğan

14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 08-14 Haziran 2021.

132.

Oturum: Mehmet Turgut, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Polio aşıları ve dünyada polio. Gülşen Akkoç

Kızamık kızamıkçık kabakulak aşıları. Belgin Gülhan

Suçiçeği aşıları. Manolya Kara

Çocukların Hakkı, Yetişkinlerin Şansı: Dört Bir Yandan Aşı ve Bağışıklama Kursu, 14. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi [Online], 08-14 Haziran 2021.

133.

Uydu Sempozyumu: Yıldız Camcıoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Meningokok enfeksiyonları ve korunma. Hasan Tezer

4. Çocuk Hekiminin Bir Günü, Girne, KKTC, 30 Eylül-3 Ekim 2021.

134.

Oturum: Yıldız Camcıoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Hışıltılı çocuk; ne yapmalıyız? Ne zaman astım düşünmeliyiz? Ebru Arık Yılmaz

Olgularla besin alerjileri. Ümit Murat Şahiner

4. Çocuk Hekiminin Bir Günü, Girne, KKTC, 30 Eylül-3 Ekim 2021.

135.

Oturum: Ergin Çiftçi [Başkan]

İnvazif meningokok hastalıklarda serotip B’nin yeri. Hasan Tezer

4. Çocuk Hekiminin Bir Günü, Girne, KKTC, 30 Eylül-3 Ekim 2021.

136.

Uydu Sempozyumu: Ergin Çiftçi [Başkan]

Pnömokok epidemiyolojisinde dün-bugün-gelecek ve aşı ile dünya deneyimi.  Ener Çağrı Dinleyici

56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, 17-21 Ekim 2021.

137.

Mini Panel: Toxoplasma ve CMV enfeksiyonları. Ergin Çiftçi, Anıl Aktaş Tapısız [Başkanlar]

Gebede. Pınar Aysert

Yenidoğanda. Selda Hançerli Törün

36. ANKEM Kongresi, Marmaris, 27-31 Ekim 2021.

138.

Oturum: Solunum yolu enfeksiyonları genel bakış. Ergin Çiftçi, Dilek Yılmaz Çiftdoğan [Başkanlar]

Semptomlar neden? Neden hapşırırız? Neden öksürürüz. Ateş Kara

Soğuk algınlığıi-ÜSYE: Etkenler-klinik tedavi'de antibiyotik olur mu? Nazan Dalgıç

Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tedavi Önerilerine Güncel Bakış. Ayper Somer

Çocuk Enfeksiyon Meydanında Fitofarmasötikler Egitim Toplantısı, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 19-21 Kasım 2021.

139.

Oturum: Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyota. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Mikrobiyota ve enfeksiyon hastalıkları, probiyotiklerin rolü. Ener Çağrı Dinleyici

Üst solunum yollu enfeksiyonlarında probiyotiklerin rolü ve korunma. Metehan Özen

Çocuk Enfeksiyon Meydanında Fitofarmasötikler Egitim Toplantısı, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 19-21 Kasım 2021.

140.

Oturum: Laboratuvardan yaşama. Gülay Korukluoğlu, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Mikrobiyota için örnek nasıl alınmalı, ne zaman alınmalı? Yakut Akyön Yılmaz

Dünden bugüne ve yarına laboratuvarda mikrobiyota çalışma yöntemleri. Aycan Gündoğdu

10. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Antalya, 24-27 Şubat 2022.

141.

Oturum: Ergin Çiftçi, Özden Türel [Başkanlar]

Gıda katkı maddelerinin mikrobiyota üzerine etkileri. Murat Baş

İlaç-mikrobiyota etkileşiminin farmakolojik önemi. F. İlkay Alp Yıldırım

10. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Antalya, 24-27 Şubat 2022.

142.

Oturum: Pandemi gölgesinde solunum yolu infeksiyonları. Ergin Çiftçi, Serhat Birengel [Başkanlar]

Üst solunum yolu infeksiyonları. Hasan Tezer

Alt solunum yolu infeksiyonları. Bircan Kayaaslan

Uluslararası İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2022, Ankara, 23-27 Mart 2022.

143.

Kongre Açılış Oturumu: Çocuklarda COVID-19. Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar]

SARS-CoV-2: Nereden Çıktı Bu Virüs? Ateş Kara

Çocuklar COVID-19 salgınında nerede duruyor? Hasan Tezer

Çocuklarda COVID-19 tedavisi. Ayper Somer

Çocuklarda COVID-19 aşılaması. Ergin Çiftçi

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

144.

Kurs Oturumu: Ergin Çiftçi, Kemal Uygur [Başkanlar]

Kulak muayenesinde kulak zarı fotosafari; otoskopik bulgular. Kemal Uygur

Akut otitis media pediatrik bakış ile tanı. Ergin Çiftçi

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

145.

Uydu Sempozyumu (MSD): Ergin Çiftçi [Başkan]

HPV kaynaklı hastalıklar ve HPV aşıları. Miriam Reuschenbach

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

146.

Uydu Sempozyumu (Gilead): Ergin Çiftçi [Başkan]

Invaziv fungal infeksiyonlarda erken tedavinin önemi. Dilek Yılmaz

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

147.

Oturum: Çocuklarda akılcı antibiyotik kullanımı. Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar]

Türkiye’de akılcı antibiyotik kullanımı çalışmaları. Mesil Aksoy

COVID-19 döneminde akılcı antibiyotik kullanımı. Murat Sütçü

SARS-CoV-2 etkili ilaçların akılcı kullanımı. Eda Karadağ Öncel

Antibiyotik ilişkili kütanöz aşırı duyarlılık reaksiyonlarına pratik

yaklaşım. Zeynep Ülker Tamay

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

148.

Oturum: Bağışıklığa genel bakış. Ergin Çiftçi, Ayper Somer [Başkanlar]

Genel İmmünizasyon Prensipleri Hasan Tezer

Aile hekimliği’nde aşı takip sistemi. Mustafa Tarkan Yamanoğlu

BCG aşısı ve komplikasyonlarının izlemi. Nevin Hatipoğlu

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

149.

Uydu Sempozyumu (Biocodex): Ergin Çiftçi [Başkan]

Mikrobiyota evreni ve probiyotikler. Ener Çağrı Dinleyici

15. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 17-25 Mart 2022.

150.

Oturum: Meningekok enfeksiyonları (Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ve Bağışıklama Derneği Oturumu, Prof. Dr. Necla Akçakaya Onuruna) Emin Sami Arısoy, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Epidemiyoloji. Selda Hançerli Törün

Klinik tablolar. Manolya Kara

Tedavi. Eda Kepenekli

57. Türk Pediatri Kongresi, KKTC, 22-26 Mayıs 2022.

151.

Panel: Farklı disiplinlerin katkısıyla aşı kararsızlığı ile baş etme. Ergin Çiftçi [Moderatör]

Aşı ile ilgili dini kaygılara yaklaşım. Kemal Ataman

İlaç endüstrisi rolü. Bülent Tayşi

Lex-Atlas Project ve Türkiye raporu. Volkan Aslan

Aşı kararsızlığı ile baş etmede halk sağlığı stratejileri. Pınar Okyay

Aşı Kararsızlığı Sempozyumu 2022, [Online], 27-28 Mayıs 2022.

152.

Çocuk Enfeksiyon Oturumu: Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar]

Çocuklarda COVID-19’da ne değişti? ‘Yeni varyantlar, güncel yaklaşımlar’. Ateş Kara

Tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonunda çaresizlikler? Korunmada alternatif arayışlar. Hasan Tezer

Ateşli çocuğa yaklaşım. Enfeksiyon mu? Değil mi? Ergin Çiftçi

2. Doğu Pediatri Kongresi, Diyarbakır, 29 Eylül-2 Ekim 2022.

153.

Koruyucu ve stabilizatörler. Ergin Çiftçi

Oturum: Aşıların içinde neler var? Zafer Kurugöl, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Antijen. Selda Hançerli Törün

Adjuvan nedir? Yeni adjuvanlar. Ümit Çelik

Koruyucu ve stabilizatörler. Ergin Çiftçi

4. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 12-16 Ekim 2022.

154.

Oturum: Ergin Çiftçi, Ayper Somer [Başkanlar]

Toplumsal immünite nedir? Deniz Aygün

Aşılamanın temel prensipleri. Mustafa Hacımustafaoğlu

4. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 12-16 Ekim 2022.

155.

Oturum: Hepatit A aşısı doz tartışması. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Tek doz olabilir. Zümrüt Şahbudak Bal [Grup Yönlendiricisi] Sema Yıldırım Arslan, Yalçın Kara, Berfin Özgökçe Özmen, İki Dozdur İki Doz Olmalıdır. Selda Hançerli Törün [Grup Yönlendiricisi] Ela Cem, Emel Çelebi Çongur, Özlem Çakıcı,

4. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 12-16 Ekim 2022.

156.

Oturum: Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar]

Konjuge aşılar, konjugasyon teknolojisi ve aşılarda yakın gelecekte neler olabilir? Bülent Tayşi

4. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 12-16 Ekim 2022.

157.

Oturum: Grup Sunumları. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Grup Sunumu 1: Aşı tereddütü ve sosyal medyada yapılabilecekler.  Eda Kepenekli [Grup Direktörü] Melis Deniz, Asuman Demirbuğa, Irmak Emre, Pelin Kaçar, Nurhayat Yakut, Okan Mazlumoğlu, T. Anıl Özkan, Emre Koç, Elem İşken, Beyhan Erkol

Grup Sunumu 2: Aşılar ve kısırlık iddialarına cevap. Meltem Polat [Grup Direktörü] Mustafa Gülderen, Serap Neval Yalçın, Belma Yaşar, Deniz Ergün, Özlem Yörük, İlknur Ulu, Hakan Uğur Pirinali, Mürvet Özgöncü, Gökçe Ayvaz, Mustafa İsmail

Grup Sunumu 3: Emzirme ve hamilelikte aşı fırsatlar ve uygulama önerileri. Belgin Gülhan [Grup Direktörü] Gizem Güner Özenen, Esra Çakmak Taşkın, Selda Handan

Karahan, Mahmut Can Kızıl, Kamile Ötiken Arıkan, Özde Tırna, Irmak Dur Erkut, Ruşen Oran, Özge Kollak, Pınar Kahyaoğlu, Sedathan Yamakoğlu

Grup Sunumu 4: Aşı içeriklerinin topluma anlatılması. Gülşen Akkoç [Grup Direktörü] Derin Oygar, Zühal Ümit, Leyla Beşel, Aslıhan Şahin, Murat Şahin, Tahir Uzpak, Gökçin Kara, Esin Tekçe, Sıraç Bozkurt, Murat Şipal

Grup Sunumu 5: Ergenlerle aşı iletişimi nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Özge Metin Akcan [Grup Direktörü] Aytan Ziyadova, Pınar Atakul, Ahmet Haluk Öztiryaki, Seval Özen, Gülhadiye Avcu, Didem Kızmaz İşançlı, Ahmet Yasin Güney, Sebahat Tekcan Düğenci, Figen Teker, Fatma Eroğlu

Grup Sunumu 6: Öğretmenlerle aşı iletişimi nasıl olmalı? Neler yapılmalı? Saliha Kanık Yüksek [Grup Direktörü] Ş. Seçil Uysal, Betül Kurtuluş Güngör, Özlem Mustafaoğlu, Pınar Bayraktar, Şilem Özdem Alataş, Ayşe Nur Yurdcu, Duygu Yılmaz, Bengi Oraklıbel, Seyhan Yılmaz, İrem Ceren Erbaş, Sevgi Aslan

4. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 12-16 Ekim 2022.

158.

Çocukluk Çağında Kulak Muayenesi ve Otoskopi Kursu. Ergin Çiftçi, Kemal Uygur [Başkanlar]

Akut otitis media epidemiyolojisi. Ayşe Kaman

Akut otitis media ve ayırıcı tanısında kulak zarı muayenesi pediatrik bakış. Ergin Çiftçi

Fotosafari. Kemal Uygur

Kılavuzlar eşliğinde akut otitis media tedavi seçenekleri. Gülsüm İclal Bayhan

Eksternal otit tanı ve tedavi. İlker Akyıldız

Akut otitis mediadan korunma. Fatma Nur Öz

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanları için Otoskopi Kursu, Ankara, 22 Ekim 2022.

159.

Konferans: Ergin Çiftçi [Başkan]

COVID-19 Pandemisi Çocuk Aşılamasını Nasıl Etkiledi? Ayper Somer

37. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2022.

160.

Oturum: Sık Karşılaşılan Enfeksiyon Hastalıkları. Ergin Çiftçi, Soner Sertan Kara [Başkanlar]

Süt çocuğunda nedeni bilinmeyen ateş. Lala Gurbanova, Gizem Mucuk Evin

Yumuşak doku enfeksiyonları. Rozalin Gül Erdem, Aybike Bacıoğlu, Gülce Polat

7. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 2-4 Aralık 2022.

161.

Oturum: Ergin Çiftçi, Ateş Kara [Başkanlar]

Febril nötropeni tanım ve risk faktörleri. Deniz Aygün

Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, [Online], 20-24 Aralık 2022.

162.

Oturum: Mantar Enfeksiyonları Meydanı. Gizem Güner Özenen [Moderatör]

Masif akciğer kanaması olan aml tanılı hasta: Aspergillus komplikasyonu mu? Pelin Kaçar

Nöroblastom tanılı olguda tekrarlayan fungemi etkeni: Moesziyomyces aphidis. Fatma Dilşad Aksoy

Yoğun bakımdan devir alınan hastanın kan kültüründe sinyal var? Ne yapılabilir? Deniz Ergun

Candida endoftalmit tanılı yenidoğan. Miray Yılmaz Çelebi

İki immunsüpresif hastada nadir bir etken Phialemonium curvatum. Seval Özen

Tartışmacılar: Ergin Çiftçi, Necdet Kuyucu, Zümrüt Şahbudak Bal, Haluk Çokuğraş, Bilge Aldemir Kocabaş

Mantar Enfeksiyonları Toplantısı, [Online], 20-24 Aralık 2022.

163.

Oturum: Ergin Çiftçi [Başkan]

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi. Emre Yüksel

Çocuk Pratiğinde Güncel Yaklaşımlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 7-8 Mart 2023.

164.

Oturum: Yeni salgınlar. Ergin Çiftçi [Başkan]

Yeni bir pandemi olabilir mi? Ne zaman? Ateş Kara

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

165.

Oturum: Emekli olan büyüklerimiz. Mustafa Hacımustafaoğlu, Ergin Çiftçi [Başkan]

Konferans. Ferda Özkınay

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

166.

Uydu Sempozyumu. Ergin Çiftçi [Başkan]

1 Menquadfi 1 Hayat. Hasan Tezer, Ener Çağrı Dinleyici

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

167.

Oturum: Doğal afetlerde enfeksiyon hastalıkları ve önleme stratejileri. Ergin Çiftçi, Ümit Çelik [Başkanlar]

Depremde ne gördüm. Mustafa Halk

Depremde yaralanmalara bağlı enfeksiyonlar. Tuğba Erat

Deprem bölgesinde gıda ve su kaynaklı enfeksiyonlar. Murat Sütçü

Deprem bölgesinde toplu yaşamın risk yarattığı enfeksiyonlar. Semra Şen

Deprem sonrası vektör ilişkili enfeksiyonlar. Taylan Çelik

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

168.

Oturum: Bağışıklamaya genel bakış. Ergin Çiftçi, Ayper Somer [Başkanlar]

Genel bağışıklama prensipleri. Gülsüm Sönmez

Ülkemizde aşı takip sistemi. Mustafa Tarkan Yamanoğlu

BCG aşısı. Şadiye Kübra Tüter Öz

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

169.

Enfeksiyon Hastalıklarında Laboratuvar Kullanımı Kursu. Ergin Çiftçi, Hasan Tezer [Başkanlar]

Akut faz cevabı ne anlama gelir? Nasıl değerlendirilir? Elif Kıymet

Solunum yolu enfeksiyonlarında laboratuvar tanı. Sibel Laçinel Gürlevik

Viral serolojik testlerin yorumlanması. Seval Özen

Tüberkülozda tarama, temaslı ve hasta için laboratuvar yöntemleri. Pınar Önal

İntrauterin enfeksiyonlarda laboratuvar yöntemlerinin kullanılması. Deniz Çakır

16. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Antalya, 16-22 Mart 2023.

170.

Enfeksiyon ve Yoğun Bakım Oturumu. Agop Çıtak, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Sepsisi nasıl tanıyalım? Kötüleşecek hastayı nasıl belirleyelim? Demet Demirkol, Selda Hançerli Törün

45. Pediatri Günleri, İstanbul, 25-28 Nisan 2023.

171.

Oturum: Ergin Çiftçi, Filiz Şimşek Orhon [Başkanlar] 

Özel durumlarda aşılama nasıl olmalı? Sevtap Velipaşaoğlu

Aşı karşıtlığında çocuk hekimi olarak ne yapmalıyız? Emel Gür

Çocuk Hekiminin Bir Günü, Girne, KKTC, 27-30 Nisan 2023.

172.

Oturum: Ergin Çiftçi, Sevtap Velipaşaoğlu [Başkanlar] 

Olgularla döküntülü hastalıklar. Meltem Polat

Çocuk Hekiminin Bir Günü, Girne, KKTC, 27-30 Nisan 2023.

173.

Konferans: Ergin Çiftçi [Başkan]

Damar içi katater enfeksiyonlarının önlenmesi. İlker Devrim

38. ANKEM Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1-4 Haziran 2023.

174.

Oturum: Komplikasyon Yönetimi. Ömer Erdeve, Ergin Çiftçi, Nevin Taşyapar, Gülcan Bilgili [Başkanlar]

Enfeksiyon ile ilişkili komplikasyonlar. “Sıfır enfeksiyon mümkün mü?” Belkıs Hatice İnceli

Diğer komplikasyonlar. Hacer Uçmak

Güvenli infüzyon uygulamaları. Kardeşlen Özçoban

Çocuklarda Güvenli Santral venöz Kateter Hemşirelik Uygulamaları Kursu, Ankara, 20 Eylül 2023.

175.

Oturum: Sabah Açılış Konferansı. Aysu Yıldız, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Otoimmün Hastalıklarda Diyet Önemli midir? Murat Baş

11. Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi, Abant, 21-24 Eylül 2023.

176.

Oturum: Aşıların insan yaşamına ve sağlığına katkıları. Ergin Çiftçi, Hasan Tezer [Başkanlar]

Bağışıklama ile kazanımlar: Sağlık için. Zafer Kurugöl

Aşıların ekonomik ve koleteral katkıları. Mustafa Hacımustafaoğlu

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

177.

Oturum: Ergin Çiftçi, Ayper Somer [Başkanlar]

Today and tomorrow pneumococcal vaccine. Sameh Anis

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

178.

Oturum: Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Pneumococcal vaccines regulatory approval criteria- focus on predefined levels. Mark Andrew Fletcher

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

179.

Oturum Başkanları: Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Vaccine evolution through the ages and technology. Sriram Jambunathan

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

180.

Aşı Meydanı: Yıldız Camcıoğlu, Zafer Kurugöl, Mustafa Hacımustafaoğlu, Ayper Somer, Ateş Kara, Ergin Çiftçi, Hasan Tezer [Tartışmacılar]

Soru ve cevaplarla pnömokok aşılarında güncel durum ve yakın gelecek.

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

181.

Oturum: Grup sunumları. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

İnfluenza aşısının gerekliliği sağlıkçılara nasıl anlatılır? F. Deniz Aygün [Grup Direktörü] Aslıhan Arslan Maden, Ezgi Altınada, Gizem Mardinoğlu, İlknur Ulu, Mehtap Akça, Neslihan Mete Atasever, Onur Tekeli, Özde Tırna, Pelin Kaçar, Selin Taşar

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

182.

Oturum: Grup sunumları. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Toplumun aşı üreticilerine karşı bakış açısı nasıl daha olumlu olabilir? Tuğba Bedir

Demirdağ [Grup Direktörü] Grup 2: Arife Özer, Edanur Yeşil, Elem İşken, Evren Canel Karakaş, Mehtap Dokumacı, Okan Mazlumoğlu, Pınar Önal, Şeyhmus Merter, Ülkü Ayberk

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

183.

Oturum: Grup sunumları. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Politikacılara aşıyı nasıl anlatalım? Eda Karadağ Öncel [Grup Direktörü] Grup 3: Adem Karbuz, Aslı Arslan, Dicle Şener Okur, Emre Koç, Esra Koç, Gizem Yavaş Temir, İpek Baydar, İrem Arslan, Önder Kılıçaslan

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

184.

Oturum: Grup sunumları. Ateş Kara, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Metaverste aşı için neler olabilir? Eda Karadağ Öncel [Grup Direktörü] Burcu Bursal Grup 4: Alp Burge, Burcu Ceylan Cura Yayla, Burcu Parlak, Gökçe Ayvaz, Korhan

Yavuz, Ömer Kılıç, Pınar Canizci Erdemli, Senem Behsat Ulukaya, Siraç Bozkurt, Zehra Nihan Coşkun

5. Aşı Öncüleri için Aşı Kursu. Sarımsaklı, Ayvalık, Balıkesir, 27 Eylül-1 Ekim 2023.

185.

Oturum: Ergin Çiftçi, Ayper Somer [Başkanlar]

Ateşli çocuğa yaklaşım, ateş yönetimi ve ateşin semptomatik tedavisi. Ateş Kara, Hasan Tezer

Veriler-rakamlar ile Türkiye'de antibiyotik kullanımı. Mesil Aksoy

67. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18-22 Ekim 2023.

186.

Oturum: “Tehditler; Yeni, Yine, Yeniden”. Ergin Çiftçi, Halil Özdemir [Başkanlar]

Kızamık. Hasan Tezer

Kuduz. Ateş Kara

67. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18-22 Ekim 2023.

187.

Oturum: “Tehditler; Yeni, Yine, Yeniden”. Ergin Çiftçi, Tanıl Kendirli [Başkanlar]

İnvaziv grup A streptokok enfeksiyonları; Ne bilmeliyiz? Ne yapmalıyız? Halil Özdemir

67. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 18-22 Ekim 2023.

188.

Çocuk Enfeksiyon Oturumu: Ergin Çiftçi, Nazan Dalgıç [Başkanlar]

Ateşli döküntülü hastalıklar: Ayırıcı tanı. Beliz Özalkan, Lütfiye Şahin Keskin

Kızamık: Eski düşman, yeni gündem. Bensu Bersun Gök, Shahla Taba Tabai

8. Genç Pediatristler Kongresi, İstanbul, 2-5 Kasım 2023.

189.

Oturum: Suçiçeği ve zoster hastalık ve aşılama. Ergin Çiftçi [Başkan]

Boğaz ağrısı. Aslınur Özkaya Parlakay

Güven Hastanesi Cumhuriyet’in 100. Yılı Pediatri Sempozyumu, Ankara, 4 Kasım 2023.

190.

Oturum: Ergin Çiftçi [Başkan]

Suçiçeği. Anıl Tapısız

Zoster. Bircan Kayaaslan

Tüm Paydaşları ile Aşı ve İmmünizasyon Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, The Ankara Hotel, Ankara, 30 Kasım-3 Aralık 2023.

191.

Mantar enfeksiyonu meydanı: Dirençli invazif mantar enfeksiyon yönetimi. Ayper Somer, Ergin Çiftçi [Başkanlar]

Vaka 1 – Candida. Sibel Laçinel Gürlevik

Vaka 2 – Rhizopus. Kübra Konca

Vaka 3 - Yenidoğan’da Candida glabrata fungemisi. Pınar Önal

Mantar Enfeksiyonları: Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, [Online] 5-9 Aralık 2023.

192.

Uydu sempozyumu (Pfizer): Ergin Çiftçi [Moderatör]

Dört bir açıdan vorikonazol. Zümrüt Şahbudak Bal

Mantar Enfeksiyonları: Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, [Online] 5-9 Aralık 2023.

193.

Sözlü Sunumlar: Ergin Çiftçi, Solmaz Çelebi [Başkanlar]

Candida albicans ilişkili nozokomiyal ventriküloperitoneal şant enfeksiyonu olguları. Onur Tekeli

İnvaziv aspergillozun nadir klinik prezentasyonu; Aplastik anemili bir çocukta rinosinüzit. Nisa Nur Tapaç

Çocuk enfeksiyon doktorlarının mantar enfeksiyonları tanı ve tedavisindeki farkındalıkları. Mavera Uşaklıoğlu Erol

Pediatri asistanlarının çocuklarda invaziv aspergilloz konusunda farkındalık ve bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi. Ömer Güneş

İnvaziv pulmoner aspergiloz ile tanı alan kronik granulomatoz hastalık olgusu. Tuğba Kandemir Gülmez

Kistik fibrozisli hastalarda klinik kötüleşme ve tedaviye yanıtsızlık nedeni: ABPA.

Perihan Eşsizoğlu

Ilıman iklimlerde cilt altı enfeksiyon ile karışan nadir bir neden; Kerion celsi.

Ulaş Özdemir

Mantar Enfeksiyonları: Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu, [Online] 5-9 Aralık 2023.

194.

Oturum: Ergin Çiftçi, Adem Karbuz [Başkanlar]

Olgularla baş ve boyun enfeksiyonlarına yaklaşım. Dicle Şener Okur

Üriner enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi. Sevgen Tanır Başaranoğlu

Lyme hastalığını nasıl tanıyalım? Nasıl tedavi edelim? Aybüke Akaslan Kara
17. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi, Limak Cyprus Deluxe Hotel, Kıbrıs, 11-14 Şubat 2024.